NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti
21.08.2013 12:48h

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac, raspisuje

 

KONKURS

za raspodjelu sredstava NVO za 2013. godinu

 

 

Pravo da učestvuju u Konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem organizacije na teritoriji opštine Mojkovac ili nevladine organizacije koje svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Mojkovac.

 

 

Pravo da učestvuju na konkursu za raspodjelu sredstava za nevladine organizacije za 2013. godinu imaju nevladine organizacije čija se djelatnost odnosi na projekte iz Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku projekata nevladinih organizacija, a koji naročito obezbjeđuju:

- raznovrsnost, viši obim i kvalitet usluga licima sa invaliditetom i društvene brige o djeci i mladima;

- podstiču lokalni ekonomski razvoj kroz poljoprivredu, turizam i zaštitu životne sredine

- doprinose očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva.

 

Detaljnije: Konkurs, prateće forme za prijavu projekta i obrazac za konkurs možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

 

KONKURS NVO 2013.

 

PREDLOŽENA FORMA PROJEKTA

 

OBRAZAC ZA KONKURS

 

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u listu "Pobjeda" (datum objave u "Pobjedi i na sajtu Opštine Mojkovac je 21.08.2013. godine).

O dostavljenim urednim prijavama odlučiće Komisija u roku od 30 dana od dana zaključivanja Konkursa.

Odluka o dodjeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na sajtu.

 

Prijave na Konkurs dostaviti na adresu:

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Komisija za raspodjelu sredstava NVO

trg Ljubomira Bakoča bb

________________________________________________________________

 

 
 
12.08.2013 10:03h

 

 

 

Ove godine Opština Mojkovc 13. avgust - Dan opštine Mojkovac obilježava nizom kulturnih i humanitarnih događaja, kao i otvaranjem infrastrukturnih objekata.

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 

09.08.2013. petak

- Crnogorsko veče u Mojkovcu (sala Centra za kulturu) - 20 časova

 

10.08.2013. subota

- Akcija dobrovoljnog davanja krvi (Dom zdravlja) - 10-13 časova

 

11.08.2013. nedelja

- Izložba fotografija "Mojkovac kroz vrijeme" (sala Centra za kulturu) -20 časova

 

12.08.2013. ponedeljak

- Veče posvećeno Draganu Jovanoviću (sala Centra za kulturu) - 20 časova

- Koncert grupe "LEXINGTON BAND" (gradski trg) - 21 čas

 

13.08.2013. utorak

- Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Opštinom Sombor - 10 časova

- Svečano otvaranje ulice Vojislava Šćepanovića I faza - 11 časova

- Svečana sjednica SO Mojkovac - 12 časova

 

17.08.2013. subota

- Predstava "Opera za tri groša" (sala Centra za kulturu) - 20 časova

__________________________________________________________________

 

 

 

 
 
10.07.2013 18:25h

u skladu sa članom 6 Odluke o kriterijumima, načinu i pstupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("sl.list CG" - opštinski propisi, broj 15/12), predsjednik Opštine, upućuje

 

JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama da učestvuju u procesu izbora svojih predstavnika u komisiji za raspodjelu sredstava

 

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži jednog kandidata. Biraju se 2 člana koji ne mogu biti iz iste organizacije.

 

Predlozi za člana komisije podnose se Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti najkasnije do 17.07.2013.

 

Javni poziv sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji koja se uz predlog kandidata dostavlja, kao i Odluku o prioritetnim oblastima, možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

 

JAVNI POZIV - IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA

 

ODLUKA - PRIORITETNE OBLASTI ZA PRUŽANJE FINANSIJSKE PODRŠKE 2012.

 

 

shadowshadowshadow

 
 
10.07.2013 11:11h

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti u postupku po konkursu za sufinansiranje programa sportskih klubova za 2013. godinu, na Predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim klubovima, donio je

 

RJEŠENJE

O sufinansiranju programa rada sportskih klubova za 2013. godinu

 

Rješenje možete preuzeti klikom na link RJEŠENJE - SPORT 2013.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

shadowshadow

 

 

 

 
 
09.07.2013 07:35h

Ministarstvo ekonomije Crne Gore, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za razvoj klastera u sjevernoj regiji Crne Gore za 2013.

 

Javni poziv je otvoren do 22.07.2013. godine do 15 časova.

 

Preuzmite:

Program javnog poziva za razvoj klastera za 2013.

Prijavni formular za Javni poziv za razvoj klastera 2013.

 

shadowshadow

 
 
08.07.2013 10:19h

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za divezifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2013. godinu

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2013. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za divezifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2013. godinu.

 

Opis mjere

Podrška se daje nosiocima i članovima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u ruralnim sredinama koji pokreću nepoljoprivredne aktivnosti. Podržavaju se investicije koje stvaraju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta u nepoljoprivrednom sektoru ili modernizaciju već postojećih nepoljoprivrednih aktivnosti.

 

Korisnici

Nosioci ili članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su registrovani u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u njegovim upravama, a čiji je primarni izvor prihoda poljoprivreda.

Prihvatljive investicije

1.Adaptacija već postojećih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području

2.Nabavka opreme za pružanje ugostiteljskih ili turističkih usluga na gazdinstvu

 

DETALJNIJE o kriterijumima, visini podrške, podnošenju dokumentacije, trajanju javnog poziva i proceduri realizacije preuzmite klikom na linkove: JAVNI POZIV ZAHTJEV.

 
 
21.06.2013 13:28h

Služba za poljoprivredu Opštine Mojkovac obavještava registrovane poljoprivredne proizvođače da je na sjednici SO Mojkovac od 03.06.2013. godine usvoojen Program podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području Opštine Mojkovac za 2013. godinu.

Ovim Programom predviđena su sredstva za podsticaj razvoju poljoprivrede u oblasti stočarstva, voćarstva i ratarske proizvodnje.

Zahtjevi za dodjelu podsticajnih sredstava iz ovog Programa podnose se na propisanim obrascima nadležnoj Komisiji u navedenom roku:

-za sufinansiranje kolektora za solarnu energiju do 01.avgusta

-za podsticajna sredstva za uzgoj govedi i ovaca do 01.avgusta

-za podsticajna sredstva u proizvodnji povrća i jagodičastog voća do 15.jula

-za podsticajna sredstva za ratarsku proizvodnju do 15.jula

-za podsticajna sredstva za uzgoj višegodišnjih zasada jabučastog i koštičavog voća do 15.novembra

 

Za informacije o načinu raspodjele sredstava i potrebnoj dokumentaciji za učešće u raspodjeli zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Službi za poljoprivredu Opštine Mojkovac.

 

shadow

 
 
21.06.2013 11:34h

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac, obavještava sve zainteresovane subjekte da je Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Mojkovac za period 2013-2014. godine stavljen na javnu raspravu.

 

Javna rasprava će se održati od 21. juna do 8. jula 2013. godine.

 

Nacrt Akcionog plana objavljen je na web sajtu i možete ga preuzeti OVDJE - NACRT AKCIONOG PLANA a isti je u štampanoj verziji dostupan kod Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

 

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da svoje primjedbe, predloge i sugestije dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

 

Opština Mojkovac - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli najdalje do 08. jula 2013. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 
 
20.06.2013 12:36h

Kancelarija za mlade Opštine Mojkovac objavljuje

 

JAVNI POZIV

NVO za učešće u realizaciji projekta i radu Savjeta i radnih grupa u okviru projekta "Nova uloga organizacija civilnog društva u implementaciji i monitoringu javnih politika na lokalnom nivou"

 

Ovim putem se pozivaju NVO da učestvuju u projektu. Odabrane organizacije će biti u obaevzi da:

-Aktivno učestvuju u aktivnostima projekta

-Pohađaju treninge o monitoringu i evaluaciji strateških planova razvoja opštine

-Učestvuju u drugim aktivnostima u projektu

 

U okviru poziva bira se do 5 organizacija po svakoj opštini.

 

Rok za podnošenje dokumentacije je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javni poziv je objavljen u dnevnoj štampi dana 19.06.2013.

Detaljnije o dokumentaciji, kriterijumima i načinu prrijave preuzmite OVDJE  - JAVNI POZIV NVO.

 

shadowshadowshadow

 
 
03.06.2013 18:12h

Fond za aktivno građanstvo- fAKT u partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler, objavljuje konkurs za odabir "zelenih ideja" sa ciljem da podstakne pojedince, poljoprivredna gazdinstva, mala preduzeća i nevladine organizacije da razviju inovativne biznis ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja.

Rok za podnošenje predloga projekta je 14.jun 2013. godine do 16 časova.

Cilj je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom da ostvare značajan uticaj u određenoj lokalnoj zajednici, u svim aspektima održivog razvoja, a koje zadovoljavaju naredne kriterijume:

- Ideja/projekat je u embrionalnoj fazi, ili je njena realizacija tek započeta

- Ista nije starija od 2 godine i nije ostvaren godišnji obrt veći od 10.000€

- U potpunosti je zasnovana na lokalnim resursima

- Zasniva se na detaljnom planu ili na razrađenoj ideji o realizaciji na ekološki prihvatljiv način

- Zapošljava lokalno stanovništvo i zasniva se na tradicionalnim vještinama rada

- Postoji plan ili ideja za razvoj

- Urađena je procjena lokalnog tržišta i postoji tražnja; takođe nosilac ideje treba da pokaže da je svjestan konkurencije i da predstavi komparativne prednosti svoje ideje/projekta

- Podržava revitalizaciju tradicionalne lokalne ekonomije (tradicionalnih djelatnosti) i povezivanje ljudi sa svojom zajednicom

- Radi se o jedinstvenom projektu/ideji za koju nije obezbijeđena finansijska podrška od strane državnih organa, lokalnih vlasti ili međunarodnih razvojnih agencija

 

Na konkurs mogu da se prijave pojedinci (državljani Crne Gore), poljoprivrena gazdinstva, privredna društva (konkretno: malo preduzeće), ili nevladina organizacija registrovani u Crnoj Gori.

 

Tri najbolje ocijenjene ideje će učestvovati na Regionalnom forumu "Filantropija za zelene ideje na Zapadnom Balkanu", koji Fond braće Rokfeler (RBF) organizuje u Makedoniji (u Mavrovu) u periodu od 26-29. jula 2013. Na forumu će biti predstavljeno 15 "zelenih ideja" iz 5 zemalja, a 3 najbolje rangirane će osvojiti po 10,000 USD.

 

Ukoliko na Regionalnom forumu nijedna od tri biznis ideje iz Crne Gore ne osvoji nagradu od 10,000 USD najbolje rangirana će od fAKT-a dobiti finansijsku podršku u iznosu od 4.000 EUR.

 

Klikom na naredne linkove preuzmite:

Fakt - objava konkursa zelena ideja 2013.

Fakt - prijavni formular za konkurs zelena ideja 2013.

 

Više informacija možete pronaći na sajtu www.faktcg.org.

 

shadowshadowshadow

 

 
 
Ambasadorka Australije i predstavnica "Balamara" u posjeti Opštini Mojkovac 30.05.2013 14:49h
Svečano otvaranje sportske hale u Mojkovcu 28.05.2013 09:37h
Poziv Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CG 27.05.2013 07:23h
Obavještenje studentima 22.05.2013 10:57h
Odluka o stipendijama za školsku 2012/2013. 15.05.2013 14:54h
Info - Razvoj ženskog preduzetništva 15.05.2013 07:37h
Rekonstrukcija ulice Vojislava Šćepanovića 07.05.2013 13:43h
"Najljepši kutak-najljepši grad" 30.04.2013 18:12h
Sport u školama 26.04.2013 07:59h
Konkurs za sufinansiranje rada sportskih klubova 24.04.2013 07:46h
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 8 od 14
 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

izborna

Ko je onlajn

Imamo 105 gostiju na mreži

parl_7