NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti
04.09.2013 12:43h

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac poziva građane da iskoriste pravo uvida u birački spisak kako bi doprinijeli da podaci u istom budu potpuni i tačni.

 

Građani Opštine Mojkovac mogu izvršiti uvid u Birački spisak radi upisa, brisanja, dopuna, izmjena ili ispravki podataka upisanih u Birački spisak.

 

Uvid u Birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana od 07-15 časova u kancelariji Matične službe broj 10, zgrada Opštine Mojkovac, do zaključenja Biračkog spiska povodom održavanja Lokalnih izbora.

 

 

Sve informacije vezane za Birački spisak građani mogu dobiti na broj telefona: 050/472-119 i 472-112.

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

______________________________________________________

 
 
02.09.2013 12:03h

Komisija za prodaju nekretnina - poslovnog prostora Opštine Mojkovac, objavljuje

 

JAVNI POZIV br. 2

za učešće u javnom nadmetanju (aukciji)

na kojem će se vršiti prodaja nekretnina - poslovnog prostora

 

Predmet javnog nadmetanja je poslovni prostor u Mojkovcu, ul. Mališe Damjanovića bb, površine 78m2, na KAT.PARC. br. 296/3, upisane u Listu nepokretnosti br. 102 KO Mojkovac.

 

Početna cijena predmetne nepokretnosti iznosi 750,00€/m2.

 

Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Opštine Mojkovac dana 24.09.2013. godine sa početkom u 10 časova.

 

Prijave za učešće u javnom nadmetanju podnose se Komisiji za prodaju nekretnina na adresu Opština Mojkovac, Komisija za prodaju nekretnina, Trg Lj. Bakoča bb 84205 Mojkovac, najkasnije do 19.09.2013. godine do 15 časova.

 

Registracija učesnika će se izvršiti dana 24.09.2013. godine 30 minuta prije početka javnog nadmetanja.

 

DETALJNIJE o uslovima učešća, prijavi, registraciji, depozitu, preuzmite dokument JAVNI POZIV - PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA.


KOMISIJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

OPŠTINE MOJKOVAC

______________________________________________________

 
 
21.08.2013 12:48h

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac, raspisuje

 

KONKURS

za raspodjelu sredstava NVO za 2013. godinu

 

 

Pravo da učestvuju u Konkursu imaju nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem organizacije na teritoriji opštine Mojkovac ili nevladine organizacije koje svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Mojkovac.

 

 

Pravo da učestvuju na konkursu za raspodjelu sredstava za nevladine organizacije za 2013. godinu imaju nevladine organizacije čija se djelatnost odnosi na projekte iz Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti za finansijsku podršku projekata nevladinih organizacija, a koji naročito obezbjeđuju:

- raznovrsnost, viši obim i kvalitet usluga licima sa invaliditetom i društvene brige o djeci i mladima;

- podstiču lokalni ekonomski razvoj kroz poljoprivredu, turizam i zaštitu životne sredine

- doprinose očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva.

 

Detaljnije: Konkurs, prateće forme za prijavu projekta i obrazac za konkurs možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

 

KONKURS NVO 2013.

 

PREDLOŽENA FORMA PROJEKTA

 

OBRAZAC ZA KONKURS

 

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u listu "Pobjeda" (datum objave u "Pobjedi i na sajtu Opštine Mojkovac je 21.08.2013. godine).

O dostavljenim urednim prijavama odlučiće Komisija u roku od 30 dana od dana zaključivanja Konkursa.

Odluka o dodjeli sredstava biće objavljena na oglasnoj tabli Opštine i na sajtu.

 

Prijave na Konkurs dostaviti na adresu:

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Komisija za raspodjelu sredstava NVO

trg Ljubomira Bakoča bb

________________________________________________________________

 

 
 
12.08.2013 10:03h

 

 

 

Ove godine Opština Mojkovc 13. avgust - Dan opštine Mojkovac obilježava nizom kulturnih i humanitarnih događaja, kao i otvaranjem infrastrukturnih objekata.

 

 

 

 

 

PROGRAM:

 

09.08.2013. petak

- Crnogorsko veče u Mojkovcu (sala Centra za kulturu) - 20 časova

 

10.08.2013. subota

- Akcija dobrovoljnog davanja krvi (Dom zdravlja) - 10-13 časova

 

11.08.2013. nedelja

- Izložba fotografija "Mojkovac kroz vrijeme" (sala Centra za kulturu) -20 časova

 

12.08.2013. ponedeljak

- Veče posvećeno Draganu Jovanoviću (sala Centra za kulturu) - 20 časova

- Koncert grupe "LEXINGTON BAND" (gradski trg) - 21 čas

 

13.08.2013. utorak

- Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Opštinom Sombor - 10 časova

- Svečano otvaranje ulice Vojislava Šćepanovića I faza - 11 časova

- Svečana sjednica SO Mojkovac - 12 časova

 

17.08.2013. subota

- Predstava "Opera za tri groša" (sala Centra za kulturu) - 20 časova

__________________________________________________________________

 

 

 

 
 
10.07.2013 18:25h

u skladu sa članom 6 Odluke o kriterijumima, načinu i pstupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("sl.list CG" - opštinski propisi, broj 15/12), predsjednik Opštine, upućuje

 

JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama da učestvuju u procesu izbora svojih predstavnika u komisiji za raspodjelu sredstava

 

Za člana Komisije nevladina organizacija može da predloži jednog kandidata. Biraju se 2 člana koji ne mogu biti iz iste organizacije.

 

Predlozi za člana komisije podnose se Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti najkasnije do 17.07.2013.

 

Javni poziv sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji koja se uz predlog kandidata dostavlja, kao i Odluku o prioritetnim oblastima, možete preuzeti klikom na sledeće linkove:

 

JAVNI POZIV - IMENOVANJE ČLANOVA KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA

 

ODLUKA - PRIORITETNE OBLASTI ZA PRUŽANJE FINANSIJSKE PODRŠKE 2012.

 

 

shadowshadowshadow

 
 
10.07.2013 11:11h

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti u postupku po konkursu za sufinansiranje programa sportskih klubova za 2013. godinu, na Predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim klubovima, donio je

 

RJEŠENJE

O sufinansiranju programa rada sportskih klubova za 2013. godinu

 

Rješenje možete preuzeti klikom na link RJEŠENJE - SPORT 2013.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

shadowshadow

 

 

 

 
 
09.07.2013 07:35h

Ministarstvo ekonomije Crne Gore, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za razvoj klastera u sjevernoj regiji Crne Gore za 2013.

 

Javni poziv je otvoren do 22.07.2013. godine do 15 časova.

 

Preuzmite:

Program javnog poziva za razvoj klastera za 2013.

Prijavni formular za Javni poziv za razvoj klastera 2013.

 

shadowshadow

 
 
08.07.2013 10:19h

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja CG, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podrške za divezifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2013. godinu

 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2013. godinu i budžetskom linijom 2.3.1. objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za divezifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim sredinama za 2013. godinu.

 

Opis mjere

Podrška se daje nosiocima i članovima porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u ruralnim sredinama koji pokreću nepoljoprivredne aktivnosti. Podržavaju se investicije koje stvaraju mogućnost otvaranja novih radnih mjesta u nepoljoprivrednom sektoru ili modernizaciju već postojećih nepoljoprivrednih aktivnosti.

 

Korisnici

Nosioci ili članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su registrovani u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja ili u njegovim upravama, a čiji je primarni izvor prihoda poljoprivreda.

Prihvatljive investicije

1.Adaptacija već postojećih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu u svrhu pružanja turističkih i/ili ugostiteljskih usluga u ruralnom području

2.Nabavka opreme za pružanje ugostiteljskih ili turističkih usluga na gazdinstvu

 

DETALJNIJE o kriterijumima, visini podrške, podnošenju dokumentacije, trajanju javnog poziva i proceduri realizacije preuzmite klikom na linkove: JAVNI POZIV ZAHTJEV.

 
 
21.06.2013 13:28h

Služba za poljoprivredu Opštine Mojkovac obavještava registrovane poljoprivredne proizvođače da je na sjednici SO Mojkovac od 03.06.2013. godine usvoojen Program podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području Opštine Mojkovac za 2013. godinu.

Ovim Programom predviđena su sredstva za podsticaj razvoju poljoprivrede u oblasti stočarstva, voćarstva i ratarske proizvodnje.

Zahtjevi za dodjelu podsticajnih sredstava iz ovog Programa podnose se na propisanim obrascima nadležnoj Komisiji u navedenom roku:

-za sufinansiranje kolektora za solarnu energiju do 01.avgusta

-za podsticajna sredstva za uzgoj govedi i ovaca do 01.avgusta

-za podsticajna sredstva u proizvodnji povrća i jagodičastog voća do 15.jula

-za podsticajna sredstva za ratarsku proizvodnju do 15.jula

-za podsticajna sredstva za uzgoj višegodišnjih zasada jabučastog i koštičavog voća do 15.novembra

 

Za informacije o načinu raspodjele sredstava i potrebnoj dokumentaciji za učešće u raspodjeli zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti Službi za poljoprivredu Opštine Mojkovac.

 

shadow

 
 
21.06.2013 11:34h

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac, obavještava sve zainteresovane subjekte da je Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Mojkovac za period 2013-2014. godine stavljen na javnu raspravu.

 

Javna rasprava će se održati od 21. juna do 8. jula 2013. godine.

 

Nacrt Akcionog plana objavljen je na web sajtu i možete ga preuzeti OVDJE - NACRT AKCIONOG PLANA a isti je u štampanoj verziji dostupan kod Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

 

Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi da svoje primjedbe, predloge i sugestije dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

 

Opština Mojkovac - Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli najdalje do 08. jula 2013. godine.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 
 
Javni poziv NVO 20.06.2013 12:36h
Konkurs za ideje/projekte za zeleni biznis 03.06.2013 18:12h
Ambasadorka Australije i predstavnica "Balamara" u posjeti Opštini Mojkovac 30.05.2013 14:49h
Svečano otvaranje sportske hale u Mojkovcu 28.05.2013 09:37h
Poziv Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja CG 27.05.2013 07:23h
Obavještenje studentima 22.05.2013 10:57h
Odluka o stipendijama za školsku 2012/2013. 15.05.2013 14:54h
Info - Razvoj ženskog preduzetništva 15.05.2013 07:37h
Rekonstrukcija ulice Vojislava Šćepanovića 07.05.2013 13:43h
"Najljepši kutak-najljepši grad" 30.04.2013 18:12h
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 9 od 15
 

izbori

 

 

izborna

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

Aktuelno

19.04.2018.

KONKURS za sufinansiranje programa rada sportskih klubova za 2018. godinu.

 

18.04.2018.

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NVO U SAVJETU ZA SARADNJU NVO I LOKALNE SAMOUPRAVE


01.03.2018.

Javna rasprava Nacrta odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2018.

06.02.2018.

Predsjednik Opštine Mojkovac, g-din Ranko Mišnić, sa saradnicima ugostio je direktora OŠ "Aleksa Đilas Bećo" povodom dobijanja prestižne državne nagrade "OKTOIH".

Detaljnije-preuzmite objavu

___________________

Programom zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018. obezbijeđena finansijska sredstva za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Mojkovac - lokalitet Brskovo.

Opširnije preuzmite fajl : Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2018.

ili posjetite sajt: http://www.mku.gov.me/ministarstvo

___________________


OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

___________________

 

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 155 gostiju na mreži