NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti
15.03.2013 10:32h

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac, objavljuje

 

JAVNI POZIV

licima sa stručnim znanjem i praktičnim iskustvom za vođenje disciplinskog postupka

 

Shodno Pravilniku o kriterijumima i načinu sačinjavanja Liste članova komisije koji je donijelo MUP i JU, kandidat za listu članova disciplinske komisije može biti lice koje:

 

- ima iskustvo u radu disciplinskih komisija ili posjeduje znanja iz oblasti službeničkih odnosno radnih odnosa,

- ima najmanje 5 godina radnog iskustva

- nije disciplinski kažnjavano i protiv koga se ne vodi disciplinski postupak,

- nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

 

Rok i način prijave

Rok za podnošenje prijava je do 25.marta 2013. godine

 

Prijave kandidata za Listu članova disciplinske komisije dostavljaju se Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac.

 

Javni poziv preuzmite ovdje klikom na link JAVNI POZIV.

Obrazac za prijavu u Word-u možete preuzeti ovdje klikom na link OBRAZAC PRIJAVE.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 
 
18.02.2013 17:38h

Zaključkom predsjednika Opštine Mojkovac, broj 01-182 od 15.02.2013. godine stavljen je na javnu raspravu Nacrt odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2013. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka.

Javna rasprava sprovešće se po sledećem Planu za sprovođenje javne rasprave:

 

 

Zainteresovani subjekti Nacrt odluke o Budžetu za 2013. godinu (štampanu verziju) mogu preuzeti u Sekretarijatu za finansije Opštine Mojkovac, dok se elektronski dokument može preuzeti klikom na link: BUDŽET- Nacrt 2013.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

 
 
06.02.2013 17:29h

U Mojkovcu je dana 04.02.2013. godine održan prvi informativni sastanak u okviru IPA 2010 Programa rodne ravnopravnosti koji Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, a u saradnji sa UNDP Crna Gora sprovodi sa ciljem podsticanja ženskog preduzetništva.

Potencijalnim preduzetnicama (oko 40 prisutnih) obratila se Maja Ikervari, glavna administratorka Opštine Mojkovac, Mensura Nuhodžić-konsultantkinja u Programu rodne ravnopravnosti, Ivan Mališić, predstavnik Regionalne razvojne agencije za Bjelasicu, Komove i Prokletijei Ljubinka Mitrović, lokalna koordinatorka zadužena za predmetni projekat.

Kroz aktivno učešće prisutnih, čili su se brojni prijedlozi za pokretanje biznisa, problemi i izazovi vezani za razvoj ženskog preduzetništva u Opštini Mojkovac.

Sastanku je ispred UNDP prisustvovala Sanja Elezović, Njegosava Vujanović, konsultantkinja u Programu rodne ravnopravnosti u Opštini Cetinje dok su ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava sastanku prisustvovali Igor Vučinić i Veronika Sijerković

 


 

 
 
31.01.2013 11:17h

Organizacija UNDP-a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Opštinama Cetinje, Kolašin i Mojkovac, u okviru Programa za rodnu ravnopravnost, realizuje projekat u cilju podsticanja ženskog preduzetništva i ekonomskog osnaživanja žena.

Programom je predviđeno je da se kroz edukaciju i stručnu podršku pomogne ženama koje žele da započnu posao ili su već u poslu, ali žele da ga unaprijede, da povećaju nivo  znanja, vještina i kontakata koji su neophodni za uspješno bavljenje preduzetništvom.

Takođe, predviđeno je i pružanje stručne podrške lokalnim upravama da razviju nove, rodno osjetljive mehanizme za razvoj  preduzetništva, čime bi se omogućila veća iskorišćenost ženskog radnog potencijala i ekonomski prosperitet na lokalnom nivou.

Iako je potencijal za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori  veoma  visok, postoje ozbiljne barijere kako na društvenom nivou tako i na institucionalnom,  sistematskom nivou (stereotipi, patrijarhalni mentalitet, nedostatak preduzetničke motivacije, nedostatak podrške porodice, ozbiljan nedostatak znanja i vještina neophodnih za uspješno preduzetništvo itd.). Svi navedeni faktori su posebno izraženi u domenu ženskog preduzetništva koje se, prema podacima Montstata iz 2011. godine, nalazi na izuzetno niskom nivou, svega 9,6% žena su vlasnice poslovnih subjekata u Crnoj Gori. Nasuprot ovim statističkim podacima izražen je procenat žena sa visokim 67,2% i specijalističkim obrazovanjem 61,5%.

Prvi - informativni sastanak na kome ce se blize prestaviti ciljevi projekta, za Opstinu Mojkovac  će se održati u ponedeljak  04. februara 2013.godine u 14 časova u prostorijama JU SMŠ „Vuksan Đukić“ Mojkovac.


Detaljne informacije o Programu će vam saopstiti: Predsjednik Opstine Mojkovac Dejan Medojević, lokalna koordinatorka Ljubinka Mitrovic, program koordinator Regionalne razvojne agencije Ivan Mališić i UNDP konsultantkinja Mensura Nuhodzic.


Ukoliko niste u mogućnosti da nam se pridružite obratite nam se putem telefona:

Kontakt osoba za Mojkovac je gospođa Ljubinka Mitrovic, tel. 069 380 414

 

OPŠTINA MOJKOVAC

GLAVNI ADMINISTRATOR

Maja Ikervari

 
 
21.01.2013 21:21h

Sekretarijat za opštu upravu opštine Mojkovac, poziva građane da iskoriste pravo uvida u Birački spisak, kako bi doprinijeli da podaci u istom budu potpuni i tačni.

a

Građani opštine Mojkovac mogu izvršiti uvid u Birački spisak radi upisa, brisanja, dopuna, izmjena ili ispravki podataka upisanih u Biračkom spisku.

a

Uvid u Birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana od 07-15 časova u kancelariji matične službe, zgrada Opštine Mojkovac, do zaključenja Biačkog spiska povodom održavanja Predsjedničkih izbora.

a

Sve informacije vezane za Birački spisak, građani mogu dobiti na broj telefona: 050/472 - 119 i 472 - 112.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 
 
15.01.2013 18:51h

OPŠTINA MOJKOVAC

Komisija za dodjelu studentskih stipendija

Broj 01-25

Mojkovac, 15.01.2013. godine

 

Komisija za dodjelu studentskih stipendija utvrdila je:

 

RANG LISTU

za dodjelu studentskih stipendija za 2012/2013. godinu

 

Prirodno-matematički fakultet:

Vidaković Slađana (8.0)

 

Elektrotehnički fakultet (energetika):

Baković Andrijana (6.61)

 

Poljoprivredni fakultet:

Minić Nikolina (8.28)

 

Pravni fakultet (pravne nauke):

Bogavac Darka (9.27)

Bjelajac Marija (8.60)

 

Ekonomski fakultet (ekonomija):

Dedejić Ivana (9.55)

Leković Vesna (8.96)

 

Fakultet političkih nauka:

Veljović Andrijana (7.72) - socijalni rad

Fuštić Vladimir (6.96) - novinarstvo

 

Fakultet za turizam i hotelijerstvo:

Vuković Tijana (8.25)

Zejak Dalibor (8.23)

 

Filološki fakultet:

Miletić Sanja (7.07)

 

Medicinski fakultet:

Kruščić Ana (8.21)

 

Fakultet primijenjene fizioterapije:

Rajković Mirjana (6.95)

 

Građevinski fakultet:

Čović Milica (8.37)

Zejak Baćo (6.91)

 

Arhitektonski fakultet:

Vukadinović Milisav (8.79)

 

Farmaceutski fakultet:

Baković Slađana (7.29)

 

Psihologija:

Marković Tijana (7.37)

 

Fakultet dramskih umjetnosti:

Medojević Mirjana (9.33)

 

Fakultet likovnih umjetnosti

Vuković Ilija (9.42)

 

Muzička akademija: /

Učiteljski fakultet: /

 

Predškolsko vaspitanje:

Babović Mileva (7.48)

 

Saobraćajni fakultet:

Minić Petar (6.50)

 

Mašinski fakultet: /

 

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje:

Milačić Bojan (6.69)

 

Stomatološki fakultet:

Medojević Anđela (8.43)

 

Defektološki fakultet: /

 

Kandidati koji nijesu zadovoljni utvrđenom Rang listom, mogu podnijeti pismeni prigovor predsjedniku Opštine Mojkovac u roku od 8 dana od dana objavljivanja Rang liste na oglasnoj tabli Opštine.

Rang lista objavljena na oglasnoj tabli Opštine dana 15.01.2013. godine

 

Rang listu možete preuzeti klikom na link RANG LISTA 2012/2013.

KOMISIJA

Maja Ikervari, predsjednik

Milica Ristić, član

Dragica Vučinić, član

shadowshadowshadow

 
 
30.12.2012 16:54h

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, dostavlja studentima specijalističkih akademskih studija lokacije preuzete iz važećih planskih dokumenata Opštine Mojkovac, kako bi iste postale predmet razrade kroz formu završnog specijalističkog rada:

 

LOKACIJA 01 idejno urbanističko rješenje "Zona Tare", turistička namjena

LOKACIJA 02 idejno arhitektonsko rješenje objekta tržnog centra na prostoru postojeće pijace

LOKACIJA 03 idejno arhitektonsko rješenje objekta motela

 

Rok za odbranu završnog specijalističkog rada na zadatu temu je 31.oktobar, nakon čega će Komisija formirana od predstavnika Opštine i Fakulteta izvršiti ocjenjivanje i vrednovanje radova.

 

Najbolja idejna rješenja će biti simbolično nagrađena.

 

Projekat je pokrenut u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom sa ciljem da pomogne u podizanju svijesti građana i investitora o načinu upravljanja prostorom i njegovu valorizaciju kroz afirmaciju arhitekture i promociju konkursnih rješenja, da privuče potencijalne investitore i doprinese razvoju.

 

Geodetske podloge kao i više informacija o lokacijama studenti mogu preuzeti od 14.01.2013. godine prijavom na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 

Detaljnije obavještenje, kao i fotografije možete preuzeti klikom na naredne lnkove

 

OBAVJEŠTENJE

Foto 1

Foto 2

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA,

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

 
 
24.12.2012 10:01h

Dana 14.12.2012. godine predsjednik Opštine Mojkovac, Dejan Medojević, i predstavnik Centra za socijalni rad, Sonja Damjanović, posjetili su JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj.

A

Ovom prilikom štićenike doma "Mladost" koji su porijeklom iz Mojkovca gosti su obradovali paketićima povodom predstojećih novogodišnjih praznika kao i novčanim iznosom od po 50,00€.

A

Radujući se novogodišnjim poklonima i posjeti svojih sugrađana, mališani i uprava JU Dječji dom "Mladost" izrazili su veliku zahvalnost.

 

 

 

KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 
 
20.12.2012 18:22h

Dvadeset treća sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 25.12.2012. godine (utorak).

Sjednica će se održati u sali Elektrodistribucije Mojkovac sa početkom  u 11 časova.

Za sjednicu je predložen sledeći

 

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija mandata odbornika

2. Odbornička pitanja

3. Predlog odluke o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac za period 01.01-31.03.2012. godine

4. Predlog odluke o određivanju privrednih društava i preduzetnika radi organizovanja preduzetnih jedinica

5. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Jednogodišnjeg programa uređenja prostora za 2012. godinu

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga isporučenog komunalnog dobra i izvršene komunalne usluge

7. Predlog odluke o potvrđivanju Zaključka predjsednika Opštine o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnvou godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2012. godinu

9. Predlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

10. Predlog odluke o razrješenju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

11. Predlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj

12. Predlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

13. Predlog odluke o imenovanju predsjednika i člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

14. Predlog odluke o imenovanjučlana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

15. Predlog odluke o imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj

16. Predlog odluke o imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

16. Predlog lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Mojkovac za period 2013-2017. godine.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow

 
 
14.12.2012 11:54h

Obavještavaju se studenti kojima je odobrena stipendija za školsku 2011/2012. godinu da će danas, 14.12.2012. godine biti isplaćena stipendija za maj 2012.godine


Opština Mojkovac će sredstva za isplatu stipendija uplatiiti na račun "PRVE BANKE CG", gdje od 14.12.2012. godine studenti mogu podići stipendije.

 

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 
 
Konkurs za stipendiranje 35 studenata za školsku 2012/2013. 10.12.2012 15:27h
Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama 28.11.2012 13:10h
Javna rasprava Nacrta lokalnog plana u oblasti invalidnosti 21.11.2012 23:29h
Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava NVO 21.11.2012 08:16h
Odluka o raspodjeli sredstava NVO iz Budžeta za 2012. 29.10.2012 14:45h
Javne nabavke ranije 10.11.2011 21:58h
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I LOKALNE JAVNE PRIHODE 06.10.2011 22:53h
Razvoj ženskog preduzetništva 19.10.2012 14:10h
SLUŽBA PREDSJEDNIKA I GL.ADMIN 06.10.2011 22:46h
Isplata stipendija za april 2012. 12.10.2012 12:54h
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 10 od 15
 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 68 gostiju na mreži

izbori

 

 

izborna