NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti
30.12.2012 16:54h

Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalno stambene poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, dostavlja studentima specijalističkih akademskih studija lokacije preuzete iz važećih planskih dokumenata Opštine Mojkovac, kako bi iste postale predmet razrade kroz formu završnog specijalističkog rada:

 

LOKACIJA 01 idejno urbanističko rješenje "Zona Tare", turistička namjena

LOKACIJA 02 idejno arhitektonsko rješenje objekta tržnog centra na prostoru postojeće pijace

LOKACIJA 03 idejno arhitektonsko rješenje objekta motela

 

Rok za odbranu završnog specijalističkog rada na zadatu temu je 31.oktobar, nakon čega će Komisija formirana od predstavnika Opštine i Fakulteta izvršiti ocjenjivanje i vrednovanje radova.

 

Najbolja idejna rješenja će biti simbolično nagrađena.

 

Projekat je pokrenut u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom sa ciljem da pomogne u podizanju svijesti građana i investitora o načinu upravljanja prostorom i njegovu valorizaciju kroz afirmaciju arhitekture i promociju konkursnih rješenja, da privuče potencijalne investitore i doprinese razvoju.

 

Geodetske podloge kao i više informacija o lokacijama studenti mogu preuzeti od 14.01.2013. godine prijavom na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 

Detaljnije obavještenje, kao i fotografije možete preuzeti klikom na naredne lnkove

 

OBAVJEŠTENJE

Foto 1

Foto 2

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA,

ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

 
 
24.12.2012 10:01h

Dana 14.12.2012. godine predsjednik Opštine Mojkovac, Dejan Medojević, i predstavnik Centra za socijalni rad, Sonja Damjanović, posjetili su JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj.

A

Ovom prilikom štićenike doma "Mladost" koji su porijeklom iz Mojkovca gosti su obradovali paketićima povodom predstojećih novogodišnjih praznika kao i novčanim iznosom od po 50,00€.

A

Radujući se novogodišnjim poklonima i posjeti svojih sugrađana, mališani i uprava JU Dječji dom "Mladost" izrazili su veliku zahvalnost.

 

 

 

KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 
 
20.12.2012 18:22h

Dvadeset treća sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 25.12.2012. godine (utorak).

Sjednica će se održati u sali Elektrodistribucije Mojkovac sa početkom  u 11 časova.

Za sjednicu je predložen sledeći

 

DNEVNI RED

 

1. Verifikacija mandata odbornika

2. Odbornička pitanja

3. Predlog odluke o privremenom finansiranju budžetskih korisnika Opštine Mojkovac za period 01.01-31.03.2012. godine

4. Predlog odluke o određivanju privrednih društava i preduzetnika radi organizovanja preduzetnih jedinica

5. Predlog odluke o izmjeni i dopuni Jednogodišnjeg programa uređenja prostora za 2012. godinu

6. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijena usluga isporučenog komunalnog dobra i izvršene komunalne usluge

7. Predlog odluke o potvrđivanju Zaključka predjsednika Opštine o oslobađanju plaćanja dijela obaveza po osnvou godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta za 2012. godinu

9. Predlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

10. Predlog odluke o razrješenju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

11. Predlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj

12. Predlog odluke o razrješenju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

13. Predlog odluke o imenovanju predsjednika i člana Odbora za planiranje i uređenje prostora i komunalno stambenu djelatnost

14. Predlog odluke o imenovanjučlana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

15. Predlog odluke o imenovanju predsjednika Odbora za finansije, privredu i razvoj

16. Predlog odluke o imenovanju predsjednika Odbora za društvene djelatnosti

16. Predlog lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Mojkovac za period 2013-2017. godine.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow

 
 
14.12.2012 11:54h

Obavještavaju se studenti kojima je odobrena stipendija za školsku 2011/2012. godinu da će danas, 14.12.2012. godine biti isplaćena stipendija za maj 2012.godine


Opština Mojkovac će sredstva za isplatu stipendija uplatiiti na račun "PRVE BANKE CG", gdje od 14.12.2012. godine studenti mogu podići stipendije.

 

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 
 
10.12.2012 15:27h
Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac, na osnovuu člana 3 Odluke o stipendiranju studenata ("Sl.list RCG"-opštinski propisi, broj 42/06), raspisuje

KONKURS

za stipendiranje 35 studenata za školsku 2012/2013.godinu

 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti dvije završne godine osnovnih studija, koji su državljani CG i imaju prebivalište na teritoriji Opštine Mojkovac i koji nijesu korisnici stipendije od strane drugog subjekta.

 

Prijavu na Konkurs možete preuzeti na pisarnici opštine ili ovdje na sajtu klikom na sledeći link: PRIJAVA.

 

Konkurs je otvoren do 26.12.2012. godine


Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti slati poštom na adresu: Opština Mojkovac - Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove - Komisija za dodjelu stipendija, trg Lj. Bakoča, 84205 Mojkovac ili predati na pisarnici Opštine.

 

Detaljnije o uslovima i rokovima možete pogledati ovdje klikom na sledeći link: KONKURS.

 

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE I KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadowshadow

 
 
28.11.2012 13:10h

Poštovani,

pozivamo Vas da dana 29.11.2012.godine sa početkom u 11 časova u sali hotela "Dulović" prisustvujete jednodnevnom seminaru na temu "Suzbijanje nasilja u porodici i pružanje podrške žrtvama nasilja", čime će Opština Mojkovac učestvovati u Međunarodnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Cilj seminara je da pruži osnovne saznajne okvire koji će omogućiti percepciju pojma nasilja nad ženama, razumijevanja uzroka nasilja i situacije u kojoj se nalaze žene koje su žrtve nasilja, podatke o postupcima koje stručno lice primjenjuje u okviru svog posla i na koji način vrši intervenciju kao i konkretne savjete i uputstva za rad u cilju sprečavanja nasilja nad ženama.

Seminar je namijenjen stručnim licima koja u obavljanju svog posla dolaze u kontakt sa ženama koje su žrtve nasilja i čija intervencija može imati direktan uticaj na razrješenje tog problema.

Detaljnije o Međunarodnoj kampanji možete pronaći OVDJE.


S poštovanjem,

 

GLAVNI ADMINISTRATOR

Maja Ikervari

 
 
21.11.2012 23:29h

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac obavještava sve zainteresovane da je Nacrt lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Mojkovac za period 2013-2017. godinastavljen na javnu raspravu.

a

Javna rasprava će se održati od 21.11.2012.-07.12.2012. godine.
a
Nacrt akcionog plana možete preuzeti ovdje klikom na link NACRT AKCIONOG PLANA, a isti je u štampanoj formi dostupan i kod Sekretarijata za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac, kao i kod NVO "Srce" Mojkovac.
Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi, da svoje predloge, primjedbe i sugestije dostavljaju u pisanoj formi zaključno sa 01.12.2012. godine, na adresu:
Opština Mojkovac
Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove
ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE U KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow


 
 
21.11.2012 08:16h

Na osnovu člana 57 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) i člana 16 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 15/2012), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac, na sjednici održanoj 16.11.2012. godine, donijela je Odluku o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava koja su Budžetom opštine Mojkovac za 2012. godinu opredijeljena za raspodjelu nevladinim organizacijama.

 

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

shadowshadowshadow

 
 
29.10.2012 14:45h

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj  15/2012), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 26.10.2012. godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava koja su Budžetom opštine Mojkovac za 2012. godinu opredijeljena za raspodjelu nevladinim organizacijama.

 

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

shadowshadowshadow

 
 
10.11.2011 21:58h

Postovani, u ovom dijelu možete pogledati pozive za javne nabavke, odluke i ugovore po istim. Klikom na link poziva, odluke ili ugovora preuzimate traženi dokument.

 

 

JAVNI POZIVI

 

O P I S TENDERSKA DOKUMENTACIJA ODLUKA UGOVOR
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru,broj 01-1159 od 31.07.2013. Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1430
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na izgradnji vodovoda Slatina,broj 01-1095 od 22.07.2013. Tenderska dokumentacija po zahtjevu broj 01-1095 od 22.07.2013.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-311 od 12.03.2014.

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-89 od 27.01.2014.

 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1417 od 27.09.2013. po žalb

 

iOdluka o izboru najpovoljnije ponude

01-715
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru, broj 01-971 od 28.06.2013. Odluka o obustavljanju postupka jav.nabavke
Otvoreni postupak javne nabavke za NABAVKU I ISPORUKU GORIVA po pozivu broj: 01-696 od 15.05.2013. Tenderska dokumentacija po pozivu broj 01-696 Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1089
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na izgradnji (nastavak izgradnje) Njegoševe ulice broj 01-505 od 12.04.2013.

TEND. DOKUMENTACIJA

po otvorenom pozivu 01-505

(klik za preuzimanje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-654
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za usluge TV i radio prenosa sjednica Skupštine broj 01-507 od 12.04.2013. x Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-652
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za nabavku kancelarijskog materijala  broj         01-506 od 12.04.2013. x Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-653
2012.
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za izgradnju mosta u Slatini   broj 01-1531 od 14.11.2012.

TEND. DOKUMENTACIJA

po otvorenom pozivu 01-1531

(klik za preuzimanje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1688
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za nabavku motornog vozila od 14.08.2012. x Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1331

Otvoreni poziv za izbor najpovoljnije ponude za stazu Polja Mojkovac 01-1226

TENDERSKA DOK. po otvorenom pozivu 01-1227

(klik za preuzimanje)

01-1391 01-1444
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za izgradnju vodovoda Bistrica od 03.08.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-1166
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za izgradnju priključnog puta na magistralnom putu Mojkovac-Bijelo Polje u mjestu Paćice od 21.06.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-993
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom za održavanje ulične rasvjete od 09.04.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-589
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za nabavku kancelarijskog materijala od 27.03.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-566
Konkurs za rekonstrukciju sportske sale u Mojkovcu

 

Plan javnih nabavki Opštine Mojkovac za 2012. godinu

 

Nabavke male vrijednosti (Šoping metoda) 2011. godina

 

OPIS ODLUKA
Nastavak izgradnje izvedene postojeće pješačke staze pored magistralnog puta Polja- Mojkovac Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom
Izrada Glavnog projekta zaštite i uređenja vodoizvorišta "Gojakovići" Opštine Mojkovac Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom
Projekat geotehnickih istraživanja i Elaborata o izvršenim geotehnickim istraživanjima za nivo Glavnog projekta sanacije klizišta „Stevanovac“, na lokalnom putu Lepenac – Mojkovac (stari put). Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom
 
 
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I LOKALNE JAVNE PRIHODE 06.10.2011 22:53h
Razvoj ženskog preduzetništva 19.10.2012 14:10h
SLUŽBA PREDSJEDNIKA I GL.ADMIN 06.10.2011 22:46h
Isplata stipendija za april 2012. 12.10.2012 12:54h
Radionica "Preduzetništvo na Vašem pragu"" 04.10.2012 14:33h
Najljepše uređeno dvorište, terasa, cvjetni aranžman 28.09.2012 20:15h
37. MOJKOVAČKA FILMSKA JESEN 26.09.2012 10:32h
Isplaćene stipendije za mart/2012 07.09.2012 12:49h
Konkurs za raspodjelu sredstava NVO 24.08.2012 11:52h
TRADICIONALNI SABOR NA BOJNOJ NJIVI 17.08.2012 13:17h
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 10 od 15
 

izbori

 

 

izborna

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 97 gostiju na mreži