NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti
21.11.2012 23:29h

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac obavještava sve zainteresovane da je Nacrt lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Mojkovac za period 2013-2017. godinastavljen na javnu raspravu.

a

Javna rasprava će se održati od 21.11.2012.-07.12.2012. godine.
a
Nacrt akcionog plana možete preuzeti ovdje klikom na link NACRT AKCIONOG PLANA, a isti je u štampanoj formi dostupan i kod Sekretarijata za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac, kao i kod NVO "Srce" Mojkovac.
Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi, da svoje predloge, primjedbe i sugestije dostavljaju u pisanoj formi zaključno sa 01.12.2012. godine, na adresu:
Opština Mojkovac
Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove
ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE U KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow


 
 
21.11.2012 08:16h

Na osnovu člana 57 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", br. 60/03 i "Sl.list CG", br. 32/11) i člana 16 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj 15/2012), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac, na sjednici održanoj 16.11.2012. godine, donijela je Odluku o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava koja su Budžetom opštine Mojkovac za 2012. godinu opredijeljena za raspodjelu nevladinim organizacijama.

 

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

shadowshadowshadow

 
 
29.10.2012 14:45h

Na osnovu člana 17 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG"-opštinski propisi, broj  15/2012), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Mojkovac na sjednici održanoj 26.10.2012. godine donijela je Odluku o raspodjeli sredstava koja su Budžetom opštine Mojkovac za 2012. godinu opredijeljena za raspodjelu nevladinim organizacijama.

 

Odluku možete preuzeti klikom na link ODLUKA.

 

KOMISIJA ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

shadowshadowshadow

 
 
10.11.2011 21:58h

Postovani, u ovom dijelu možete pogledati pozive za javne nabavke, odluke i ugovore po istim. Klikom na link poziva, odluke ili ugovora preuzimate traženi dokument.

 

 

JAVNI POZIVI

 

O P I S TENDERSKA DOKUMENTACIJA ODLUKA UGOVOR
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru,broj 01-1159 od 31.07.2013. Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1430
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na izgradnji vodovoda Slatina,broj 01-1095 od 22.07.2013. Tenderska dokumentacija po zahtjevu broj 01-1095 od 22.07.2013.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-311 od 12.03.2014.

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-89 od 27.01.2014.

 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1417 od 27.09.2013. po žalb

 

iOdluka o izboru najpovoljnije ponude

01-715
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na sanaciji fasada na zgradama u užem gradskom jezgru, broj 01-971 od 28.06.2013. Odluka o obustavljanju postupka jav.nabavke
Otvoreni postupak javne nabavke za NABAVKU I ISPORUKU GORIVA po pozivu broj: 01-696 od 15.05.2013. Tenderska dokumentacija po pozivu broj 01-696 Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1089
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za radove na izgradnji (nastavak izgradnje) Njegoševe ulice broj 01-505 od 12.04.2013.

TEND. DOKUMENTACIJA

po otvorenom pozivu 01-505

(klik za preuzimanje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-654
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za usluge TV i radio prenosa sjednica Skupštine broj 01-507 od 12.04.2013. x Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-652
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za nabavku kancelarijskog materijala  broj         01-506 od 12.04.2013. x Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-653
2012.
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za izgradnju mosta u Slatini   broj 01-1531 od 14.11.2012.

TEND. DOKUMENTACIJA

po otvorenom pozivu 01-1531

(klik za preuzimanje)

Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1688
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za nabavku motornog vozila od 14.08.2012. x Odluka o izboru najpovoljnije ponude 01-1331

Otvoreni poziv za izbor najpovoljnije ponude za stazu Polja Mojkovac 01-1226

TENDERSKA DOK. po otvorenom pozivu 01-1227

(klik za preuzimanje)

01-1391 01-1444
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za izgradnju vodovoda Bistrica od 03.08.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-1166
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za izgradnju priključnog puta na magistralnom putu Mojkovac-Bijelo Polje u mjestu Paćice od 21.06.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-993
Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom za održavanje ulične rasvjete od 09.04.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-589
Zahtjev za dostavljanje ponuda ŠOPINGOM za nabavku kancelarijskog materijala od 27.03.2012. x Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom 01-566
Konkurs za rekonstrukciju sportske sale u Mojkovcu

 

Plan javnih nabavki Opštine Mojkovac za 2012. godinu

 

Nabavke male vrijednosti (Šoping metoda) 2011. godina

 

OPIS ODLUKA
Nastavak izgradnje izvedene postojeće pješačke staze pored magistralnog puta Polja- Mojkovac Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom
Izrada Glavnog projekta zaštite i uređenja vodoizvorišta "Gojakovići" Opštine Mojkovac Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom
Projekat geotehnickih istraživanja i Elaborata o izvršenim geotehnickim istraživanjima za nivo Glavnog projekta sanacije klizišta „Stevanovac“, na lokalnom putu Lepenac – Mojkovac (stari put). Odluka o ponuđaču sa najmanjom cijenom
 
 
06.10.2011 22:53h

Radoslav Medojević

sekretar Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lok.javne prihode

Opština Mojkovac

trg Lj. Bakoča

84205 Mojkovac

tel: 00382 50 470 272

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

budzeti aaaaaaAAprihodi_laa

 

 

 

KNJIGA PROCEDURA

procedure1

 
 
19.10.2012 14:10h

Program rodne ravnopravnosti koji zajedno sprovode Delegacija EU, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo pravde CG, Odjeljenje za rodnu ravnopravnost, u naredne dvije godine namjerava da pruži podršku razvoju ženskog preduzetništva u 5 crnogorskih opština: Pljevlja, Žabljak, Cetiinje, Mojkovac i Kolašin.

Cilj programa je da se:

- poveća informisanost o mogućnostima za razvoj ženskog preduzetništva na nivou opštine

- povećaju kapaciteti opštinskih službi da pruže strukturisanu i kontinuiranu podršku za razvoj ženskog preduzetništva

- organizuju obuke za žene koje su zainteresovane da započnu sopstveni posao i da im se olakša pristup izvorima finansiranja koji su na raspolaganju (krediti, posebni programi pomoći i sl.)

- obezbijedi sistem savjetovanja i monitoringa za preduzetnice tokom prve godine rada

- omogući umrežavanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

 

U okviru programa biće angažovan konsultant, čiji će posao biti da u narednih 16 mjeseci, u direktnoj i svakodnevnoj komunikaciji sa opštinskom službom zaduženom za ekonomski razvoj, radi na izgradnji kapaciteta lokalnih službenika da informišu potencijalne preduzetnice o poslovnim mogućnostima i da im pruže podršku u toku rada. Takođe, zadatak konsultanta će biti da podstiče saradnju između lokalnih preduzetnika, građana i nevladinih organizacijau opštini i da pomogne u izgradnji veza među preduzetnicima unutar opštine, kao i sa ostalim opštinama u Crnoj Gori. Konsultant će se takođe, angažovati oko organizovanja i izvođenja treninga za preduzetnike.

 

Sve informacije o konkursu nalaze se na sledećem linku.

 

 
 
06.10.2011 22:46h

Služba predsjednika i g.administratora

Opština Mojkovac

trg Lj. Bakoča bb

84205 Mojkovac

tel:  00 382 50 470 272

fax: 00 382 50 472 715

e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

-Vodič za pristup informacijama u posjedu Službe predsjednika i Glavnog administratora

 

 

28.12.2012.

 

Dana 28.12.2012. sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac, Novka Vlaović, i predstavnici Centra za socijalni rad, Sreten Pejović i Simo Delić, posjetili su JU Dom za stare "Bijelo Polje" u Bijelom Polju.

Ovom prilikom za 12 štićenika Doma koji su porijeklom iz Mojkovca, uručeni su pokloni povodom novogodišnjih praznika, koje je donirala Opština Mojkovac.

 

 


SLUŽBA PREDSJEDNIKA I GLAVNOG ADMINISTRATORA

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

 

14.12.2012.

 

 

Dana 14.12.2012. godine predsjednik Opštine Mojkovac, Dejan Medojević, i predstavnik Centra za socijalni rad, Sonja Damjanović, posjetili su JU Dječji dom "Mladost" u Bijeloj.

Ovom prilikom štićenike doma "Mladost" koji su porijeklom iz Mojkovca gosti su obradovali paketićima povodom predstojećih novogodišnjih praznika kao i novčanim iznosom od po 50,00€.

Radujući se novogodišnjim poklonima i posjeti svojih sugrađana, mališani i uprava JU Dječji dom "Mladost" izrazili su veliku zahvalnost.

 

 

 

KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

 

 

 

 

26.10.2012.


U skladu sa članom 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG", br. 38/12), Služba predsjednika i glavnog administratora,

 

OBJAVLJUJE

 

Ugovor broj 01-1388 od 10.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac  i Turističke organizacije Mojkovac.

 

shadowshadowshadowOBAVJEŠTENJE:

 

Predjsednik Opštine Mojkovac, Rješenjem broj 01-287 od 29.02.2012. godine imenovao je Komisiju za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Rješenje možete preuzeti klikom na link RJEŠENJE.

 

 

Obavještavaju se građani da je vrijeme za prijem kod predsjednika Opštine Mojkovac ČETVRTKOM OD 11-13 časova.

 

OBAVJEŠTENJE:

Kontakt osoba zadužena za postupanje po zahtjevu za pristup informacijama MAJA IKERVARI, tel. 069 015 600.

 

________________________________________________________________

 

 
 
12.10.2012 12:54h

Obavještavaju se studenti kojima je odobrena stipendija za školsku 2011/2012. godinu da će danas, 12.10.2012. godine biti isplaćena stipendija za april 2012.


Opština Mojkovac će sredstva za isplatu stipendija uplatiiti na račun "PRVE BANKE CG", gdje od 12.10.2012. godine studenti mogu podići stipendije.

 

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 
 
04.10.2012 14:33h

U Mojkovcu je 04.10.2012. godine odrdžana radionica u organizaciji Investiciono razvojnog fonda Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i lokalne uprave, na kojoj je prisutnima prezentavan projekat "Preduzetništvo na Vašem pragu" kojim će se dati mogućnost preduzetnicima, poljoprivrednicima, malim i srednjim preduzećima da pod povoljnim uslovima dobiju kredite za unapređenje svojih djelatnosti (grejs period, povoljna kamatna stopa).

 

Detaljnije...

 
 
28.09.2012 20:15h

U maju mjescu ove godine Opština Mojkovac je preko lokalnog medija objavila obavještenje da će se izvršiti izbor najljepše uređenog dvorišta, terase i cvjetnog aranžmana.

U tom cilju formirana je komisija čiji je predsjednik bila Zora Bjelajac, prof.biologije, koja je imala zadatak da izvrši pregled dvorišta, terasa, cvjetnih aranžmana u urbanizovnom dijelu Mojkovca, cijeni njihovu uređenost, zelenilo i raznovrsnost, i donese odluku, što se ispostavilo kao ni malo lak zadatak.

 

Za najbolje uređeo dvorište izabrano je dvorište Vuka Božovića,

za najbolje uređenu terasu-terasa Javorke Rosić i

za najljepši cvjetni aranžman - aranžman Anđelić Branka iz Podbišća.

 

Lokalna uprava je željela da na ovaj način promoviše odgovoran odnos prema životnoj sredini i da uređenjem svog životnog prostora jačamo i razvijamo ekološku svijest i svijest o značaju životne sredine.

 

Ovogodišnja akcija i uručenje nagrada će biti podsticaj i motiv ostalim Mojkovčanima da se sledeće godine prijave i daju svoj doprinos uređivanjem svog životnog okruženja, a obaveza lokalne uprave će biti da se svaki lijepi kutak naše opštine pokaže, afirmiše i makar simbolično nagradi.

 

Nagrade su simbolične i iznose po 100€, a obezbijeđene su iz Budžeta lokalne uprave.

 

Lokalna uprava namjerava da nastavi sa ovakvim akcijama i da nagrade proširi i na dvorišta javnih ustanova, na prostore koji pripadaju etažnim vlasnicima (prostor oko zgrada) kao i na uređenja javnih površina.

 

Ovom prilikom pozivam Turističku organizaciju i brojne mojkovačke privrednike da se već naredne godine priključe i daju svoj doprinos obogaćivanju nagradnog fonda, a i da se zahvalim nagrađenima koji su, prije svega iz zadovoljstva i ljubavi uredili prostor u kome provode najveći dio dana.

 

GLAVNI ADMINISTRATOR OPŠTINE MOJKOVAC

Maja Ikervari

 

FOTO GALERIJA Najljepše uređeno dvorište, terasa, cvjetni aranžman

 


shadowshadowshadow

 

 
 
37. MOJKOVAČKA FILMSKA JESEN 26.09.2012 10:32h
Isplaćene stipendije za mart/2012 07.09.2012 12:49h
Konkurs za raspodjelu sredstava NVO 24.08.2012 11:52h
TRADICIONALNI SABOR NA BOJNOJ NJIVI 17.08.2012 13:17h
POZIV ZA DOSTAVU PREDLOGA O NEMATERIJALNOJ KULTURNOJ BAŠTINI 08.08.2012 08:19h
BIRAČKI SPISAK MOJKOVAC 03.08.2012 11:45h
Javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za prodaju pokretnih stvari 25.07.2012 11:25h
ODLUKA O IZBORU IDEJNOG RJEŠENJA ZA ZASTAVU MOJKOVCA 19.07.2012 20:34h
Javna rasprava Nacrt odluke izmjene i dopune Statuta Opštine Mojkovac 02.07.2012 18:32h
Javni konkurs za izradu idejnog rješenja zastave Opštine Mojkovac 02.07.2012 18:12h
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 10 od 14
 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

izborna

Ko je onlajn

Imamo 102 gostiju na mreži

parl_7