poljop

Graphic3
sport_nvo
face2

dc

AMSCG
T.O.Mojkovac
Shadow

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Mojkovac upućuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za članove savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija

 

Javni poziv je objavljen dana 01.02.2019. na web sajtu, oglasnoj tabli Opštine Mojkovac i preko lokalnog medija.

Rok za predlaganje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. 

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mojkovac- Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Mojkovac, Trg Lj Bakoča. 

 Preuzmite JAVNI POZIV  

 

shadowshadow