Radno vrijeme 07.00-15.00;  +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Javne nabavke 2022.

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti pozive za javne nabavke, odluke i ugovore po istim. Klikom na link preuzimate željeni dokument.

 (Ukoliko na računaru nemate instaliran WIN RAR kliknite na ovaj link, instalirajte WIN RAR i potom preuzmite tendersku dokumentaciju)

2021 i RANIJE JAVNE NABAVKE  

  

2022

 
ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki

PLAN
JAVNIH NABAVKI
2022.

PRAVILNIK
o sprovođenju
jednostavnih
 nabavki

PRAVILNIK
o sprovođenju
postupka
hitnih nabavki

PRAVILNIK
nabavke male
vrijednosti


IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM POSTUPCIMA I ZAKLJUČENIM UGOVORIMA 
1.1-30.6.22.


IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI 1.1.-30.6.22.

                                                                       

2022. 
OPIS

              Tenderska
          dokumentacija/
              zahtjevi za
             dostavljanje
                ponuda

 

OBAVJEŠTENJE O ISHODU UGOVOR
Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke RADOVI-Sanacija lokalnih puteva u opštini Mojkovac A2-22 od 10.10.2022.  TD-A2-22 Word 01-426/22-2038
28.11.2022. 
 
Poziv za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke TD-A1-22 Word

01-426/22-1873
31.10.2022. 

01-426/22- 1891 
03.11.2022
Zahtjev za podnošenje ponuda za nabaku kancelarijskog materijala - J3-22   01-426/22-751
13.05.2022.  
01-426/22-788
20.05.2022.  
Zahtjev za podnošenje ponuda za nabaku goriva - ponovljen-J2-22   01-426/22-727
11.05.2022. 
01-426/22-776
18.05.2022. 
Zahtjev za podnošenje ponuda za nabaku goriva   01-426/22-648
28.04.2022.
 


RANIJE JAVNE NABAVKE

 

 
© 2022 Bild studio