+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javne nabavke 2020.

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti pozive za javne nabavke, odluke i ugovore po istim. Klikom na link preuzimate željeni dokument.

 (Ukoliko na računaru nemate instaliran WIN RAR kliknite na ovaj link, instalirajte WIN RAR i potom preuzmite tendersku dokumentaciju)

 

  

2020

 

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2020.

PRAVILNIK

o sprovođenju

jednostavnih

 nabavki

PRAVILNIK

o sprovođenju

postupka

hitnih nabavki

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

                                                                       

2020. 
OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA/ ZAHTJEVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

IZMJENA/POJAŠ

TENDERSKE

DOKUMENTACIJE

ODLUKA

UGOVOR
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku i ugradnju sistema pumpi za dva vodovoda u ruralnom području opštine Mojkovac     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku usluge  na izradi Glavnog projekta Upbr 79     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na uređenju prostora na teritoriji opštine Mojkovace     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku robe nabavka udzbenika za I, II, III, IV razred osnovne škole     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku robe nabavka sportskog mobilijara i rekvizita za opremanje sportskih terena na otvorenom     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Postupak jednostavnih nabavki za nabavku radova na sanaciji lokalnih puteva     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M10/20 za nabavku ROBE kancelarijski materijal br. 01-426/20-1342 od 18.05.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke za nabavku sadnog materijala za ratarsku kulturu krompir i plastenika za gajenje povrća U1/20 br. 01-426/20-1115 od 15.05.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/20-1142 od 20.05.2020.
POZIV za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke RADOVI - Rekonstrukcija ul. M.Damjanovića i V.Šćepanovića A1/20  od 30.04.2020.

 

 IZMJENA 2 TD - Word

IZMJENA 2 TD - PDF

Pojasnjenje
.doc
Pojasnjenje pdf

 

IZMJENA TD - Word

IZMJENA  TD - PDF

TD - Word

TD - PDF
   ODLUKA O IZBORU NAJP. PONUDE 01-426/20-1298 od 09.06.2020.
POZIV za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke ROBE - GORIVO A2/20  od 24.04.2020. TD - Word

TD - PDF
  ODLUKA O IZBORU NAJP. PONUDE  01-018/20-1438 od 6.7.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M9/20 za nabavku ROBE table sa brpjevima za stambene i poslovne zgrade  br. 01-426/20-802 od 16.04.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M8/20 za nabavku RADOVA na rekonstrukciji gradskih saobraćajnica  br. 01-426/20-726 od 10.04.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M7/20 za nabavku RADOVA na rekonstrukciji pješačke staze u Poljima  br. 01-426/20-725 od 10.04.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M6/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije gradske ulice br. 01-426/20-518 od 30.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M5/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije gradskog trga i parkovskih površina br. 01-517/20-453 od 30.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M4/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije ulice Lj. Bakoča od Njegoševe do M. Damjanovica, broj 01-426/20-453 od 18.03.2020.

    OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M3/20 za nabavku RADOVA na izgradnji Infocentar II faza,broj                01-426/20-449 od 17.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU   
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M2/20 za nabavku USLUGE izrade Glavnog projekta rekonstrukcije Trga i parkovskih površina, broj 01-426/20-452 od 18.03.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti B1/20 za nabavku novog putničkog motornog vozila, broj 01-426/20-390 od 10.03.2020. Zahtjev-Word

Zahtjev - PDF
   OBAVJEŠTENJE O ISHODU  
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti M1/20 za nabavku USLUGE radio prenosa sjednica SO Mojkovac, oglsa i obavještenja, broj 426/20-01/1-179 od 06.02.2020.     OBAVJEŠTENJE O ISHODU  

 

RANIJE JAVNE NABAVKE

 

 
© 2020 Bild studio