Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Pozivi - Javne rasprave

Poštovani posjetioci na ovoj stranici možete pronaći pozive lokalne samouprave za učešće u javnim raspravama pri donošenju odluka, planova organa lokalne samouprave.

Kao i javne pozive za učešće u raspodjelama sredstava, finansiranju projekata i drugo.

 

2023.

 

02.02.2024

KONKURS ZA IDEJNO RJEŠENjE ARHITEKTONSKE REINTERPRETACIJE STAROG UTVRĐENjA I RUDARSKOG NASELjA BRSKOVO

Tekst konkursa preuzmite ovdje

__________________

 
14.12.2023

Javna rasprava Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu (LAPM)

Javnu raspravu sprovodiće Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja Opštine Mojkovac u trajanju od 14.12.2023. do 28.12.2023. godine.

Centralna Javna rasprava održaće se 22.12.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Multimedijalnoj sali, Opštine Mojkovac.

Zainteresovani subjekti svoje predloge, sugestije i komentare mogu dostaviti pisanim putem Sekretarijatu za opštu upravu društvene djelatnosti i kadrovska pitanja, putem pošte ili direktno na pisarnici ili putem maila.

__________________

24.11.2023

Javna rasprava Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2024.

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt Odluke o budžetu za 2024. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i privredu u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka.
Centralna javna rasprava održaće se 01.12.2024. godine u 11 časova u prostorijama Opštine Mojkovac (Multimedijalna sala).
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 04.12.2023. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu"

Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu -preuzmite ovdje

__________________ 

14.09.2023

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU ZA 2023. GODINU

Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu -preuzmite ovdje


Izvještaj sa javne rasprave Nacrta odluke o izmjenama odluke o Budžetu

__________________ 

18.05.2023

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog prostornog plana za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina - Brskovo i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE

__________________ 

 
09.05.2023

JAVNA RASPRAVA

O NACRTU DETALJNOG PROSTORNOG PLANA ZA PROSTOR KONCESIONOG PODRUČJA ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA – BRSKOVO I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - PREUZMITE OBAVJEŠTENJE

__________________ 

19.04.2023

Odluka o rangiranju pristiglih ponuda po javnom pozivu za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata putem prikupljanja ponuda - preuzmite OVDJE

__________________ 

12.04.2023

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U 2023.GODINI

Detalji javnog konkursa - preuzmite ovdje

Obrazac 1- preuzmite ovdje

Obrazac 2 (biznis plan) - preuzmite ovdje

Odluka o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu- preuzmite ovdje
 __________________ 

 

28.03.2023

Javni poziv za davanje u zakup zemljišta za postavljanje privremenih objekata putem prikupljanja ponuda 

Preuzmite javni poziv - OVDJE

__________________ 

 

2022.

12.12.2022

Predlog odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2023- preuzmite ovdje

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi  Nacrta odluke o budžetu opštine Mojkovac 2023- preuzmite ovdje

__________________ 

02.12.2022

Javna rasprava Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023.

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt Odluke o budžetu 2023. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i privredu u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka.
Centralna javna rasprava održaće se 07.12.2022. godine u 11 časova.
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 09.11.2022. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu"


Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2023. godinu -preuzmite ovdje

__________________ 

02.12.2022

OBAVJEŠTENJE Opštine Mojkovac o ishodu postupka javnog poziva br. 01-018/22-1989 od 18.11.2022. godine - PREUZMITE

__________________ 

Javni poziv

Za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac, na području predviđenom Odlukom o osnivanju biznis zone „Babića Polje“, za potrebe podsticanja investicija i otvaranja novih radnih mjesta.

U zakup se daje:

Katastarska parcela br. 425/14 odnosno UP8 površine 2 275 m², Blok 2 Zona A;

U Biznis zoni „Babića Polje“, upisano u List nepokretnosti br. 269 KO Gornja Polja.

Tekst javnog poziva - preuzmite ovdje

__________________ 

19.10.2022.

Javna rasprava - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2022.

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu 2022. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka. 
Centralna javna rasprava održaće se 31.10.2022. godine u 11 časova
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 03.11.2022. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2022. godinu"

Preuzmite zaključak-ovdje

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta opštine Mojkovac za 2022. godinu-preuzmite ovdje

__________________ 

 

23.06.2022.

JAVNA RASPRAVA Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac
JAVNA RASPRAVA je u trajanju od 15 dana, u periodu od 22.6.2022. godine do 7.7.2022. godine.
Centralna Javna rasprava održaće se 6.7.2022. godine, u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac sa početkom u 11h.
Pozivamo Vas da svoje primjedbe, sugestije i mišljenja u vezi sa izmjenama Statuta opštine Mojkovac, dostavite u pisanoj formi na adresu opštine Mojkovac sa naznakom  Komisija za izradu Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac do 7.7.2022. godine, ili na e-mail adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..
Komisija za izradu Predloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Mojkovac, razmotriće primjedbe, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

__________________ 

2021.

Javna rasprava Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2022.

__________________
 

16.08.2021.

OBAVJEŠTENJE Opštine Mojkovac o ishodu Javnog poziva za davanje u zakup zemljišta broj 01-018/21-1239 od 05.08.2021. - PREUZMITE 

__________________

06.08.2021.

Opština Mojkovac, upućuje

JAVNI POZIV
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac
na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta

Detalje Javog poziva, olakšice, kriterijume, informacije o potrebnoj dokumentaciji i  načinu konkurisanja preuzmite klikom na link:

JAVNI POZIV o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac-biznis zona

ROK za podnošenje ponuda: 13.08.2021. 

shadow

 

15.07.2021.

Javni poziv za dostavljanje predloga kandidata za opštinsku nagradu

shadow

17.06.2021. 

 

JAVNA RASPRAVA-Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Mojkovac

01.07.2021. Zapisnik o sprovedenoj Javnoj raspravi Nacrta Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva Opštine Mojkovac

shadow

02.06.2021. 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju nepokretnosti KO Podbišće

05.07.2021.   

Odluka o rangiranju prispjelih ponuda vezano za Javni poziv o prikupljanju ponuda za prodaju nepokretnosti u KO Podbišće 

shadow

22.04.2021.  

Javni poziv- davanje u zakup zemljišta Biznis zona Babića Polje 

shadow

20.04.2021. 

Javni poziv- raspodjela sredstava za podršku ženkom preduzetništvu u 2021. godini

 shadow

17.03.2021.
Javna rasprava Strategije zapošljavanja 2021-2025.

 shadow

11.03.2021.

Obavještenje o ishodu Javnog poziva o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac
na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta
 shadow

01.03.2021.

JAVNI POZIV
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta 

shadow

2020.

27.11.2020.

 Javna rasprava Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2021. 

 Izvještaj sa javne rasprave

shadow

27.10.2020.

Javna rasprava Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke Budžetu Opštine Mojkovac za 2020. 

 Izvještaj sa javne rasprave
shadow

23.07.2020.

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje

OBAVJEŠTENJE o stavljanju na javnu raspravu nacrta Odluke o rj.stambenih potreba po os.potreba na soc.stan

NACRT ODLUKE O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA PO OSNOVU PRAVA NA SOC.STANOVANJE

shadow
20.07.2020.

Opština Mojkovac obavještava o ishodu 
JAVNOG POZIVA
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta
 

 

shadow

08.07.2020.

JAVNI POZIV
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine Mojkovac na području predviđenom Odlukom o osnivanju Biznis zone za potrebe podsticanja investicija i otvaranja radnih mjesta

shadow
05.06.2020.
Odluka o poništenju Javnog poziva. 

shadow
25.05.2020.
JAVNI POZIV-davanje u zakup zemljišta-Biznis zona-Polja Mojkovac
 

shadow
17.03.2020.

Konkurs za idejno arhitektonsko - urbanističko rješenje za UP 73 Izmjena i dopuna DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"

shadow
25.02.2020.

Javna rasprava Nacrt Odluke o načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO

Izvještaj sa javne rasprave

shadow 


24.02.2020.

Javna rasprava-Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti  

Izvještaj sa javne rasprave

shadow 

 

2019.

02.12.2019.

Javna rasprava Nacrt LAP za mlade 2020-2021. 

 shadow

15.11.2019.

Javna rasprava Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Mojkovac za 2020. 

 shadow

21.06.2019.

Javna rasprava Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Zaključak o stavljanju Nacrta Odluke o lokalnim komunalnim taksama na javnu raspravu i PLAN javne rasprave

Zapisnik sa javne rasprave
shadow

21.06.2019.

Javna rasprava Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama

Zaključak o stavljanju Nacrta Odluke o lokalnim administrativnim taksama na javnu raspravu i PLAN javne rasprave

Zapisnik sa javne rasprave 
shadow

29.3.2019.

Javna rasprava Nacrt strategije razvoja sporta 2019-2023

 shadow

07.03.2019.

 
shadowshadow

  

27.02.2019.

JAVNI POZIVI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE. pdf

shadow

2018.

 

 21.12.2018.

 Javna UVID Nacrt LAP BIODIVERZITET 2018-2023.

shadowshadow

 

22.11.2018.

 Javna rasprava Nacrta odluke o Budžetu za 2019.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi nacrta odluke o Budžetu za 2019.

shadowshadow

 09.11.2018.

 Javna rasprava Nacrta Lokalnog akcionog plana oblast invalidnosti 2018

shadowshadow

22.08.2018.

Javna rasprava NACRTA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

10.08.2018.

Javna rasprava Nacrta Programa privremenih objekata

shadowshadow

27.06.2018.

Javna rasprava NACRTA STATUTA OPŠTINE MOJKOVAC

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi nacrta Statuta opštine Mojkovac

shadowshadow

 

14.05.2018.

Javna rasprava Nacrta DUP "BABIĆA POLJE 2 - DIO BIZNIS ZONA"

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi DUP "Babića Polja 2"  

shadowshadow

 

 

OBAVJEŠTENJE

01.03.2018.

Javna rasprava Nacrta odluke o budžetu Opštine Mojkovac za 2018.

-Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi Nacrta odluke o Budžetu za 2018.

shadowshadow

 

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

1. Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

2. Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte

3. Obavještenje-tekst

shadowshadowshadow

 

 

 

2017.

 

 

 

 

11.08.2017.

OBAVJEŠTENJE

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da će u periodu od 11.08.2017. do 25.08.2017. godine održati Javna rasprava o Nacrtu Lokalne studije lokacije "Mišnića potok".

Rok za uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je do 25.08.2017. godine

Nacrt plana možete preuzeti u prostorijama Opštine Mojkovac, Trg Lj. Bakoča, kancelarija broj 4 -potkrovlje, radnim danima ili preuzeti ovdje klikom na link:

Centralna javna rasprava na kojoj će obrađivač prezentovati nacrt Lokalne studije lokacije "Mišnića potok" održaće se 23.08.2017. godine (srijeda) u Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac sa početkom u 10 časova.

 

Preuzmite Odluku

Preuzmite obavještenje

Preuzmite Nacrt plana

 

Preuzmite dokumenta:

-Izvod iz PUP - namjena

-Izvod iz PUP - hidro-tehnička opremljenost

-Izvod iz PUP - elektro i telekomunikaciona opremljenost

-Izvod iz PUP - plan namjene površina

-Plan parcelacija

-Plan regulacije i nivelacije

 

 

shadow

 

11.04.2017.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2017.

- Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi Nacrta odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2017.

shadow

 

 

 

 

shadow

16.01.2016.

OBAVJEŠTENJE MINISTARSTVO EKONOMIJE

JAVNA RASPRAVA

Master plan gasifikacije Crne Gore

shadowshadow

 

2016.

23.11.2016.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu za 2016.

Nacrt Odluke o budžetu za 2017.

 

- Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi Nacrta odluke o budžetu za 2017.

shadow

17.11.2016.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi

 

shadow

 

18.10.2016.

OBAVJEŠTENJE

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da će u periodu od 19.10.2016. do 03.11.2016. godine održati Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Podbišće 2" - prva faza realizacije "Grotulja".

Rok za uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je do 03.11.2016. godine

Nacrt plana možete preuzeti u prostorijama Opštine Mojkovac, Trg Lj. Bakoča kancelarija broj 4 na potkrovlju radnim danima ili preuzeti ovdje klikom na link:

 

Preuzmuite obavještenja i Nacrt plana

 

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi

 

shadow

31.08.2016.

OBAVJEŠTENJE

Sekretarijat za uređenje prostora obavještava zainteresovanu javnost da je urađen Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom opštine Mojkovac 2016.-2020.

Rok za uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je do 15.09.2016. godine

Nacrt plana možete preuzeti u prostorijama Opštine Mojkovac, Trg Lj. Bakoča kancelarija broj 1 na II spratu radnim danima od 09 do 12 časova ili preuzeti ovdje klikom na link:

 

Nacrt Lokalnog plana za upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom 2016.-2020. - preuzmite

 

Obavještenje - preuzmite

 

shadow

01.02.2016.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Nacrt Lokalne studije lokacije Ljevak

________________________________

2015.

04.12.2015.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Mojkovac  za 2016. godinu.

________________________________

 

24.11.2015.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o Budžetu Opštine Mojkovac  za 2015. godinu.

________________________________

 

09.10.2015.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada

________________________________

 

2014.

 

 

04.12.2014.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i NVO

 

________________________________

02.12.2014.

OBAVJEŠTENJE

JAVNA RASPRAVA

Nacrt odluke Budžeta Opštine Mojkovac  za 2015. godinu.

________________________________

06.11.2014.

OBAVJEŠTENJE

 

Sekretarijat za uređenje prostora zaštitu životne sredine, stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Mojkovac, daje na uvid Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi Nacrta izmjena i dopuna DUP "Babića Polja 1" i Nacrta DUP "Podbišće 1"

 

Izvještaj možete pregledati klikom na link:

 

 

IZVJEŠTAJ JAVNA RASPRAVA DUP

 

12.09.2014.

JAVNA RASPRAVA

DUP "BABIĆA POLJA 1" I DUP "PODBIŠĆE 1"

________________________________

 

28.07.2014.

JAVNARASPRAVA

PROGRAM PODIZANJA SPOMEN OBILJEŽJA U OPŠTINI MOJKOVAC

 

________________________________

 

27.02.2014.

JAVNARASPRAVA

NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC ZA 2014.

 

________________________________

 

26.02.2014.

JAVNARASPRAVA

NACRTA IZMJENE LAP UNAPREĐENJE SOCIJALNE INKLUZIJE OPŠTINE MOJKOVAC

________________________________

2013.

11.10.2013.

JAVNARASPRAVA

NACRTA IZMJENE I DOPUNE PUP OPŠTINE MOJKOVAC

_01.11.2013.

- Izvještaj o javnoj raspravi za Nacrt izmjena PUP Opštine Mojkovac

 

10.12.2013.

- Odgovori na pitanja obrađivaču postavljena na javnoj raspravi

_________________________

11.07.2013.

JAVNARASPRAVA

NACRTA AKCIONOG PLANA ZA POSTIZANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI  2013.-2015.

 

 

21.06.2013.

JAVNARASPRAVA

NACRTA AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE 2013.-2014.

 

 

 

12.04.2013.

Poziv za učešće u javnoj raspravi Nacrta plana posebne namjene za Durmitorsko područje i Nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

- Preuzmite program javne rasprave

 

 

11.04.2013.

 

Poziv za učešće u javnoj raspravi Nacrta opštinskog plana za zaštitu i spasavanje od poplava

 

- Preuzmite program javne rasprave

- Preuzmite Nacrt plana zaštite od poplava

 

 

 

10.04.2013.

Poziv za učešće u javnoj raspravi Nacrta odluke o podsticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na teritoriji Opštine Mojkovac za 2013. godinu.

Sve primjedbe i sugestije podnose se pismenim putem Službi za poljoprivredu preko pisarnice Opštine Mojkovac zaključno sa 20.04.2013.

 

pdf_button preuzmite Nacrt odluke o podsticajnim mjerama razvoja poljoprivrede za 2013.

AaaaaaaaaaaaaaaaAAAAA AAAAAAAAAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Bild studio