+382 50 470 273-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

RANKO MIŠNIĆ

Ranko Mišnić rođen je 17.12.1958.godine. Na mjesto predsjednika Opštine Mojkovac izabran je 01.02.2018. godine....

MAJA IKERVARI

GLAVNI ADMINISTRATOR Maja Ikervari rođena je 22.04.1978. godine u Bijelom Polju. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Mojkovcu, diplomirala na Pravnom...

PREDRAG ZEJAK

MENADŽER Predrag Zejak rođen je 21.03.1959. godine u Prijepolju. Osnovnu školu završio u Brodarevu a gimnaziju u Prijepolju. Diplomirao na Mašinskom...

NOVKA VLAOVIĆ

V.D.SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI Novka Vlaović rođena je 01.01.1954. godine u mjestu Petrovići opština Nikšić. Osnovnu školu...

JOVIĆ MARKOVIĆ

SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ Jović Marković rođen je 13.03.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu školu završio je u...

DRAGAN MARKOVIĆ

V.D.RUKOVODILAC SLUŽBE ZAŠTITE Dragan Marković rođen je 13.08.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu. Diplomirao na...

MAGDALENA MRDOVIĆ

DIREKTORICA TURISTIČKE ORGANIZACIJE Magdalena Mrdović rođena je 04.12.1974. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završila je u Mojkovcu. Diplomirala na...

DRAGICA VUČINIĆ

DIREKTORICA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC Dragica Vučinić rođena je 24.02.1989. godine....

© 2019 Bild studio