+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

DRAGAN MARKOVIĆ

RUKOVODILAC SLUŽBE ZAŠTITE

Dragan Marković rođen je 13.08.1959. godine u Mojkovcu. Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu. Diplomirao na Metalurškom fakultetu u Podgorici. Po završenim studijama zaposlio se u "14. oktobru" u Kruševcu. Nakon toga radio u kombinatu "Vukman Kruščić" Mojkovac, a od 2006. imenovan za rukovodioca Službe zaštite Opštine Mojkovac.

© 2021 Bild studio