+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

DRAGICA ŽIVKOVIĆ

DIREKTORICA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC

Dragica Vučinić rođena je 24.02.1989. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Mojkovcu. Školovanje nastavlja na Univerzitetu Crne Gore, Fakultet političkih nauka. Osnovne i speciojalističke studije završila je na studijskom programu politikologija 2011. godine. Nakon završenih studija radno iskustvo stekla je u Opštini Mojkovac. 2017. godine imenovana je za direktoricu JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac".

© 2020 Bild studio