Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Mediji - finansijska sredstva

19.02.2024

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o medijima ("Sl.list CG", br. 82/20) Glavni administrator Opštine Mojkovac objavljuje evidenciju ukupnih uplata medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga organa jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. Shodno navedenom objavljujemo evidencije o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga za sve organe lokalne samouprave - Opštine Mojkovac, kao i pravna lica čiji je osnivač Opština Mojkovac tokom 2023. godine.

GLAVNA ADMINISTRATORKA OPŠTINE MOJKOVAC

Maja Ikervari

 

16.02.2023

Na osnovu člana 14 stav 4 Zakona o medijima ("Sl.list CG", br. 82/20) Glavni administrator Opštine Mojkovac objavljuje evidenciju ukupnih uplata medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga organa jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave. Shodno navedenom objavljujemo evidencije o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga za sve organe lokalne samouprave - Opštine Mojkovac, kao i pravna lica čiji je osnivač Opština Mojkovac tokom 2022. godine.

Preuzmite podatke za 2022.godinu

-Evidencija Opštine Mojkovac o uplatama medijima u 2022.godini

Turistička organizacija Mojkovac, JU Centar za kulturu ''Nenad Rakočević", JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac i DOO "Komunalne usluge Gradac" dostavile podatak da nijesu imale uplate po ovom osnovu tokom 2022. godine.

GLAVNA ADMINISTRATORKA OPŠTINE MOJKOVAC

Maja Ikervari


31.03.2021.

Na osnovu člana 14 Zakona o medijima ("Sl.list CG", br. 82/20)  Glavni administrator Opštine Mojkovac objavljuje evidenciju o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga organa jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Shodno navedenom objavljujemo evidencije o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga za organe, javne ustanove i preduzeca koje su imale uplate po ovom osnovu. 

 

Preuzmite podatke za 2021. godinu:

- Evidencija Opštine Mojkovac o uplatama medijima u 2021. godini

- Evidencija Turističke organizacije Mojkovac o uplatama medijima u 2021. godini

- Evidencija DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac o uplatama medijima u 2021. godiniDOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac o uplatama medijima u 2021. godini

JU Centar za kulturu Nenad Rakočević", JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac dostavile podatak da nijesu imale uplate po ovom osnovu tokom 2021. godine

  

Preuzmite podatke za 2020. godinu:

- Evidencija Opštine Mojkovac o uplatama medijima u 2020. godini

- Evidencija Turističke organizacije Mojkovac o uplatama medijima u 2020. godini

JU Centar za kulturu Nenad Rakočević", JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac i DOO "Komunalne usluge Gradac" dostavile podatak da nijesu imale uplate po ovom osnovu tokom 2020. godine


GLAVNA ADMINISTRATORKA OPŠTINE MOJKOVAC

Maja Ikervari

© 2024 Bild studio