Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javno objavljivanje neuručenih rješenja

 

29.11.2022.

JAVNO OBJAVLJIVANJE NEURUČENIH RJEŠENJA 

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac,obavještava poreske obveznike da će na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem i objavljivanjem na internet stranici neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost. Budući da dostavljanje predmetnih akata nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj organ vrši dostavljanje istih javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem na oglasnoj tabli na internet stranici Opštine Mojkovac www.mojkovac.me.Dostavljanje javnim obavještavanjem i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena.Uvid u rješenja može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj br. 10 svakog radnog dana (pon-pet) u periodu od 7h do 15h.

-Porez na nepokretnost- objekti- preuzmite


02.09.2022.

JAVNO OBJAVLJIVANJE NEURUČENIH RJEŠENJA 

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac,obavještava poreske obveznike da će na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku izvršiti dostavljanje javnim obavještavanjem i objavljivanjem na internet stranici neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost , dana 02.09.2022. godine. Budući da dostavljanje predmetnih akata nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj organ vrši dostavljanje istih javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem na oglasnoj tabli na internet stranici Opštine Mojkovac www.mojkovac.me.Dostavljanje javnim obavještavanjem i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena.Uvid u rješenja može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj br. 10 svakog radnog dana (pon-pet) u periodu od 7h do 15h.

-Porez-pravna lica i prinudna naplata-preuzmite30.11.2021.
JAVNO OBJAVLJIVANJE NEURUČENIH RJEŠENJA 

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Opštine Mojkovac,obavještava poreske obveznike da će na osnovu člana 87 Zakona o upravnom postupku izvršiti dostavljanje javnim obavještenjem svih neuručenih rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnost objekata do 2021. godine, dana 30.11.2021. godine. Budući da dostavljanje predmetnih akata nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, ovaj organ vrši dostavljanje istih javnim obavještavanjem, odnosno objavljivanjem na oglasnoj tabli Opštine Mojkovac i na internet stranici Opštine Mojkovac.Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od 10 (deset) dana od dana objavljivanja pismena.Uvid u rješenja može se izvršiti u kancelariji Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj br. 10 svakog radnog dana (pon-pet) u periodu od 7h do 15h.

-Porez na nepokretnosti-objekti (nepotpuna adresa korisnika) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-objekti (obveznici iz regiona i inostranstva) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (nepotpuna adresa korisnika) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (pošta-vraćena rešenja netačne adrese) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-1) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-2) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-3) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-4) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-5) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-6) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-7) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-8) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-9) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-10) - preuzmite

-Porez na nepokretnosti-zemljište (inostranstvo-11) - preuzmite

-Porez-pravna lica i prinudna naplata-preuzmite

© 2024 Bild studio