+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Mediji - finansijska sredstva

31.03.2021.

Na osnovu člana 14 Zakona o medijima ("Sl.list CG", br. 82/20)  Glavni administrator Opštine Mojkovac objavljuje evidenciju o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga organa jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Shodno navedenom objavljujemo evidencije o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga Opštine Mojkovac i Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu, dok su JU Centar za kulturu Nenad Rakočević", JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac i DOO "Komunalne usluge Gradac" dostavile podatak da nijesu imale uplate po ovom osnovu tokom 2020. godine.  

Preuzmite podatke za 2020. godinu:

- Evidencija Opštine Mojkovac o uplatama medijima u 2020. godini

- Evidencija Turističke organizacije Mojkovac o uplatama medijima u 2020. godini


GLAVNA ADMINISTRATORKA OPŠTINE MOJKOVAC

Maja Ikervari

© 2022 Bild studio