Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Interni i javni oglasi

Na ovoj stranici možete preuzeti interne i javne oglase za slobodna radna mjesta u organima uprave Opštine Mojkovac.

 

03.02.2023.

Obavještenje kandidatima koji su ispunili uslove

Javnog konkursa za radno mjesto:

Inspektor/ka I - Ovlašćeno službeno lice I za turizam.-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE

Provjera znanja, sposobnosti i kompetencija će se održati dana 09.02.2023. godine u 10 časovaZa detalje preuzmite obavještenje za konkretni oglas

shadow

19.12.2022.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

INTERNI OGLAS

Za potrebe Sekretarijata za finansije i privredu

-Inspektor/ka- ovlašćeno službeno lice I za turizam

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow

 
23.11.2021.

Obavještenje kandidatima koji su ispunili uslove

Javnog konkursa za radno mjesto:

- Samostalni savjetnik III službenik/ca za javne nabavke 1 izvršilac na određeno vrijeme 12 mjeseci -PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

Provjera znanja, sposobnosti i kompetencija će se održati dana 29.11.2021. godine u 10 časova. Za detalje preuzmite obavještenje za konkretni oglas.

 LISTA KANDIDATA KOJI ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG OGLASA - PREUZMI

 shadow

 

 07.07.2021.

Obavještenje kandidatima koji su ispunili uslove

Javnog konkursa za radno mjesto:

- Referent-Vatrogasac-spasilac-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

-Referent-Vatrogasac-spasilac-vozač-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

Provjera znanja, sposobnosti i kompetencija će se održati dana 12.07.2021. godine u 10 časova. Za detalje preuzmite obavještenje za konkretni oglas.

 LISTA KANDIDATA KOJI ZADOVOLJAVAJU USLOVE JAVNOG OGLASA - PREUZMI

 

shadow

 08.06.2021.

Lista kandidata koji su ispunili uslove za radno mjesto Viši savjetnik/ca III za pravne poslove

Obavještenje kandidatima koji su ispunili uslove Javnog konkursa za radno mjesto:

- Viši savjetnik/ca III (za pravne poslove)-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

Provjera znanja, sposobnosti i kompetencija će se održati dana 14.06.2021. godine u 11 časova za detalje preuzmite obavještenje za konkretni oglas.

shadow

31.05.2021.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS

Za potrebe Službe zaštite i spašavanja Opštine Mojkovac 

 - Referent, vatrogasac spasilac - 1 izvršilac

- Referent, vatrogasac spasilac, vozač vatrogasnog vozila - 2 izvršioca

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow

31.05.2021.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS

Za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac 

 - Glavni gradski arhitekta

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow

05.05.2021.

Obavještenje kandidatima koji su ispunili uslove

Javnog konkursa za radno mjesto:

- Samostalni savjetnik/ca III (za pravne poslove)-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

- Samostalni savjetnik/ca III (urbanista)-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

Provjera znanja, sposobnosti i kompetencija će se održati dana 10.05.2021. godine  za detalje preuzmite obavještenje za konkretni oglas.

shadow

 15.04.2021.

Obavještenje kandidatima koji su ispunili uslove

Javnog konkursa za radno mjesto:

- Viši savjetnik/ca III (za stočarstvo)-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

- Viši savjetnik/ca III (za kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje)-PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

Provjera znanja, sposobnosti i kompetencija će se održati dana 21.04.2021. godine  za detalje preuzmite obavještenje za konkretni oglas.

shadow

18.03.2021.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS

Za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac 

 - Viši savjetnik III - za pravne poslove

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow

08.03.2021.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS

Za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac  

- Samostalni savjetnik III - za pravne poslove
- Samostalni savjetnik III - (urbanista)

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow

26.02.2021.

Obavještenje kandidatima koji su ispunili uslove

Javnog konkursa za radno mjesto:

- Samostalni/a savjetnik/ca III (za opšte i administrativne poslove)

i Internog oglasa za radno mjesto:

- Inspektor/ka I 

Provjera znanja, sposobnosti i kompetencija će se održati dana 05.03.2021. godine u 11 časova  - PREUZMITE OBAVJEŠTENJE 

shadow

24.02.2021.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS

Za potrebe Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj 

Viši savjetnik III - za kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje
Viši savjetnik III - za stočarstvo

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow 

 18.12.2020.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

INTERNI OGLAS

Za potrebe Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj - Inspektor/ka I 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow

 11.12.2020.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS

Za potrebe Sluzbe predsjednika - Samostalni/a savjetnik/ca III (za opšte i administrativne poslove)

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

shadow

23.11.2020.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

OBAVJEŠTENJE KANDIDATIMA PO OGLASU 28.10.2020. - O DATUMU PROVJERE ZNANJA

29.10.2020.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje ISPRAVKU OGLASA

 28.10.2020.

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNE OGLASE

Za potrebe Sluzbe zaštite i spašavanja - Viši savjetnik/ca III (za planiranje, preventivu i logistiku)

Za potrebe Sekretarijata za finansije - Referent/ca (vozač)

Za potrebe Sekretarijata za opštu upravu - Viši savjetnik/ca III (za sport)

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS
shadow

21.08.2019.

 Obavještenje kandidatu koji ispunjava uslove Javnog konkursa za radno mjesto Pomoćnik/ca sekretara Sekretarijata/ca za poslove imovine, zaštitu prava opštine i lokalne javne prihode

shadow

22.07.2019.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS 

za svoje potrebe 
 

1. Samostalni/a referent/ica (kurir-dostavljač)

 Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja smjer društveni

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 3 godina

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI  OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadow

17.07.2019.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrove

Objavljuje

INTERNI OGLAS 

za potrebe Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

1. Samostalni/a savjetnik/ca II za poljoprivredu

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a), fakultet društvenih nauka, menadžment

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 3 godina

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadow

16.07.2019.

OPŠTINA MOJKOVAC
Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Obavještenje kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa za radno mjesto Samostalni savjetnik/ca I za turizam

shadow

05.07.2019.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI KONKURS 

za potrebe Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

  

1. Pomoćnik/ca sekretara Sekretarijata/ca za poslove imovine, zaštitu prava opštine i lokalne javne prihode

 Izvršilaca 1, na vrijeme od 5 godina

- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a), fakultet društvenih nauka, pravo, 
- najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, ili najmanje četiri godine radnog iskustva,
- položen stručni ispit za rad u državnim organima

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI KONKURS 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KADROVSKA PITANJA OPŠTINE MOJKOVAC

shadow

05.07.2019.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

INTERNI OGLAS 

za svoje potrebe 

 

1. Samostalni/a referent/ica (kurir-dostavljač)

 Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja smjer društveni

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 3 godina

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadow

12.06.2019.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja

Objavljuje

JAVNI OGLAS 

za potrebe Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

 

1. Samostalni/a savjetnik/ca I za turizam

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240, 180+60,300, 360 kredita CSPK-a), fakultet prirodnih ili društvenih nauka

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 5 godina

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 09.05.2019.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrove

Objavljuje

INTERNI OGLAS 

za potrebe Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

 

1. Samostalni/a savjetnik/ca I za turizam

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja (240, 180+60,300, 360 kredita CSPK-a), fakultet prirodnih ili društvenih nauka

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 5 godina

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

Sekretarijat za opštu upravu, društvene djelatnosti i kadrovska pitanja objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

 

1.GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA

Izvršilaca 1, imenuje se na vrijeme od pet godina

POSEBNI USLOVI:

VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet, položen pravosudni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva.

Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI KONURS

 

2.SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KADROVSKA PITANJA

Izvršilaca: 1, Imenuje se na period od pet godina

POSEBNI USLOVI :VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet – pravne nauke, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta, položen stručni ispit za rad u državnim organima

Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI KONURS

 

3.SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE, IMOVINU I EKONOMSKI RAZVOJ

Izvršilaca: 1, Imenuje se na period od pet godina           

POSEBNI USLOVI: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,(240, 180 +60, 300, odnosno 360 CSPK-a), fakultet društvenih nauka, ekonomija, pravo ili fakultet tehničkih nauka, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta, položen stručni ispit za rad u državnim organima

 Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI KONURS

 

4. SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ

Izvršilaca: 1, Imenuje se na period od pet godina

POSEBNI USLOVI: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, tehničke struke, najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja, ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove radnog mjesta,

 položen stručni ispit za rad u državnim organima

Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI KONURS

 

5. KOMANDIR/KA SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Izvršilaca: 1, Imenuje se na period od pet godina

POSEBNI USLOVI: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, tehničke struke, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite i spašavanja, položen stručni ispit za rad u državnim organima položen stručni ispit za vršenje poslova rukovođenja službom zaštite

 Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI KONURS

 

6.NAČELNIK/CA SLUŽBE KOMUNALNE POLICIJE

Izvršilaca:1, imenuje se na period od četiri  godine

Posebni uslovi :VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, radno iskustvo u trajanju od tri godine na poslovima rukovođenja, položen stručni ispit za rad u državnim organima,položen ispit o stručnoj osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije

Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI KONURS

 

7.GLAVNI/A GRADSKI/A ARHITEKTA/CA

 Izvršilaca: 1, Imenuje se na period od pet godina

POSEBNI USLOVI: VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, diplomirani inženjer arhitekture, najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanizma I arhitektonske prakse položen stručni ispit za rad u državnim organima.

 Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI KONURS

shadowshadow

 

29.03.2019.

Obavještenje kanidatima

27.02.2019.

 OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za svoje potrebe 

 

1. Viši/a savjetnik/ca III (koordinator/ka za mjesne zajednice i komunikaciju sa građanima)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,poslovni menadžment

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

 

Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

shadow

shadowshadowshadow

29.08.2018.

Obavještenje kanidatima

Lista kandidata - konkurs Sekretar/ka SO 

 

20.07.2018.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI KONKURS

za potrebe Službe Skupštine

 

1. Sekretar/ka Skupštine 

Izvršilaca: 1, sekretar/ka Skupštine imenuje se na period od 5 godina,

USLOVI:

VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet,

Položen stručni ispit za rad u državnim organima,

Radno iskustvo najmanje 5 godina.

 

 Preuzmite detalje konkursa Sekretar/ka Skupštine- preuzmi fajl

 

shadowshadowshadow

19.01.2018.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Samostalni savjetnik/ca III (za zaštitu životne sredine)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,spec. za zaštitu životne sredine

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

 

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 

1. Namještenik/ca (higijeničarka)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

I 2 nivo kvalifikacije obrazovanja

Bez radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

shadowshadowshadow

 

08.05.2017.

Obavještenje kandidatima

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

10.04.2017.

Obavještenje kandidatima

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

31.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Službe predsjednika opštine i Glavnog administratora

 

1. Samostalni savjetnik/ca III za drugostepeni upravni postupak i komunikaciju sa građanima

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet (u obimu 240 CSPK-a)

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

 

04.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Službe predsjednika opštine i Glavnog administratora

 

1. Samostalni savjetnik/ca III za drugostepeni upravni postupak i komunikaciju sa građanima

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet (u obimu 240 CSPK-a)

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

 

2. Referent/ca vozač

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja

Vozačka dozvola B kategorije

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

 

04.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine

 

1. Samostalni savjetnik/ca III

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet (u obimu 240 CSPK-a)

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

 

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

04.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za svoje potrebe

 

1. Namještenik/ca (higijeničarka)

 

Izvršilaca 1, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

I 2 nivo kvalifikacije obrazovanja

Bez radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

shadow

01.12.2016.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

INTERNI OGLAS UNUTAR DRŽAVNOG ORGANA

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Viši savjetnik/ca I (saradnik za komunalno stambene poslove, saobraćaj i puteve)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 3 godine

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

10.01.2017.

Lista kandidata

 

12.01.2017.

Obavještenje kandidatu

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

shadow

16.08.2016.

Obavještenje kandidatu

o održavanju postupka obavezne provjere sposobnosti kandidata koji je uvršćen u listu kandidata po internom oglasu 25.07.2016.

 

Preuzmi!

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

15.08.2016.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

INTERNI OGLAS UNUTAR DRŽAVNOG ORGANA

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Samostalni savjetnik/ca I (za komunalne poslove, saobraćaj i puteve)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja,dipl.ing.tehničke struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 5 godina

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

shadowshadowshadow

15.08.2016.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

INTERNI OGLAS UNUTAR DRŽAVNOG ORGANA

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

1. Samostalni referent/ca (građevinske operative)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, građevinske struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 3 godine

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

shadowshadowshadow

 

25.07.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas između državnih organa

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca - za kompjutersku obradu podataka i daktilografske poslove

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Daktilograf Ia ili Ib klase

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

07.07.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas između državnih organa

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca - za obavljanje administrativnih poslova za potrebe predsjednika Skupštine, vođenje evidencija, poslovi vozača za potrebe Službe

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Položen ispit za vozača "B" kategorije

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

06.07.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca - za kompjutersku obradu podataka i daktilografske poslove

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Daktilograf Ia ili Ib klase

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

shadow

20.06.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca - za obavljanje administrativnih poslova za potrebe predsjednika Skupštine, vođenje evidencija, poslovi vozača za potrebe Službe

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Položen ispit za vozača "B" kategorije

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

shadow

08.06.2016.

Obavještenje kandidatima

o održavanju postupka obavezne provjere sposobnosti kandidata koji su uvršćeni u listu kandidata po oglasu 14.05.2016.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca - za kompjutersku obradu podataka i daktilografske poslove

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Daktilograf Ia ili Ib klase

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadow

18.05.2016.

Obavještenje kandidatima

o održavanju postupka obavezne provjere sposobnosti kandidata koji su uvršćeni u listu kandidata po oglasu 09.04.2016.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

14.05.2016.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Samostalni savjetnik/ca III (za komunalne poslove, saobraćaj i puteve)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VIII nivo kvalifikacije obrazovanja,dipl.ing.tehničke struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 1 godine

 

 

2. Referent/ca III (saradnik za urbanizam i građevinarstvo)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja, građevinske struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 1 godine

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

© 2023 Bild studio