+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

AKTI-PREDSJEDNIK

Na ovoj stranici možete pogledati akte Opštine Mojkovac.

 

STATUT

 

UGOVORI


RJEŠENJA/ODLUKE/PLANOVI 

Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu procjene rizika od katastrofa

Odluka o usvajanju Plana integriteta Opštine Mojkovac

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2018-2020.

Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Uputstvo za postupanje po prijavi za korupciju i evidencija prijava korupcije

Odluka o utvđivanju otpremnine službenika/namještenika po osnovu sporazumnog prekida radnog odnosa

 

Pravilnik o oblicima, obimu i postupku dodjele jednokratnih socijalnih davanja za 2016. godinu

Pravilnik o oblicima, obimu i postupku dodjele jednokratnih socijalnih davanja za 2015. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji rada lokalne uprave Opštine Mojkovac

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji rada lokalne uprave Opštine Mojkovac

Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac

 

 Sporazum između Opštine Mojkovac i Fakulteta za poslovne studije

 

 

IZVJEŠTAJI O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE

Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2019.

Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2019-BROŠURA

Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2018.

Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2016.

Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2015.

Izvještaj o radu predsjednika Opštine za 2014.

© 2020 Bild studio