+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Biznis zona

U skladu sa nacionalnom politikom razvoja Crne Gore, Opština Mojkovac je svoj razvojni koncept bazirala na definisanju vizije razvoja opštine, identifikaciju glavnih sektora razvoja, kako bi se u samom procesu razvoja komparativne prednosti pretvorile u konkurentske.

Odlukom o "Babića Polje" otvorenom za ulaganje sa paketom podsticajnih mjera za poslovanje jasno su definisani najpovoljniji uslovi i kriterijumi za dodjelu u zakup prostora zone, kao i način korišćenja istog.

Osnivanje biznis zone "Babića Polja" za krajnji cilj ima stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za povlačenje investicija na lokalnom nivou kao i uticaj na smanjenje stope nezaposlenosti. Ovako projektovana biznis zona je privlačna za investitore koji na osnovu povoljnosti mogu odlučiti da svoje poslovanje i proizvodnju lociraju upravo u ovoj zoni.

Opširnije...

sl_37a

 

BIZNIS ZONA - BROŠURA

 

PRAVNI OKVIR

Uredba o podsticanju direktnih investicija

Odluka o proglašenju biznis zone "Babića Polje" otvorenom za ulaganje sa paketom podsticajnih mjera

Predinvesticiona studija u vezi sa biznis zonama

Javni oglas Vlade Crne Gore za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija


a

sl_35aasl_31a

© 2019 Bild studio