+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

SKUPŠTINSKA SLUŽBA

trg Lj. Bakoča bb
84205 Mojkovac
tel. 00 382 50 470 273
tel. 00 382 50 470 320
tel. 00 382 50 472 135
e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

AKTI:

prav org so

stst   posl   odlukeso

        ev akt odb

 

 

OBAVJEŠTENJA:

14.09.2021. 

XX Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 20. septembra 2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova u  Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Mojkovac za 2021. godinu

2. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika koji se biraju u Skupštini opštine Mojkovac

3. Predlog Odluke o davanju u zakup zemljišta na kojem se postavljaju privremeni objekti

4. Informacija o učešću opštine Mojkovac u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

5.Odbornička pitanja.

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE
Dragomir Mrdak

_________________________

17.06.2021. 

XIX Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 25. juna 2021. godine (petak), sa početkom u 10 časova u  Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

 1. Potvrđivanje mandata odbornika popunom upražnjenog odborničkog mjesta
 2. Predlog Odluke o usvajanju Završnog računa Budžeta opštine Mojkovac za 2020. godinu,
 3. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana opštinske izborne komisije,
 4. Predlog Izvještaja o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2020. godinu,
 5. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2021. godinu,
 6. Predlog Izvještaja o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu,
 7. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu,
 8. Predlog Odluke o pokretanju postupka kupovine nepokretnosti, katastarskih parcela br. 897/7 iz LN br. 553, 897/9 iz LN br. 552, 897/10 i 897/11 iz LN br. 814 i 956/2 iz LN br. 579 u KO Mojkovac,
 9. Odbornička pitanja.

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

PREDSJEDNIK  SKUPŠTINE
Dragomir Mrdak

_________________________

16.03.2021.

XVIII Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 26. marta 2021. godine (petak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

 1. Predlog Izvještaja o radu predsjednika opštine Mojkovac za 2020. godinu,
 2. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2021. godinu,
 3. Predlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nepokretnosti - urbanističkih parcela br. 17, 18, 19 i 21 u okviru DUP-a „Podbišće 2 “- prva faza realizacije „Grotulja“,
 4. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta izgradnje objekta mHE "Mišnića potok" u Mojkovcu,
 5. Predlog Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Mojkovac,
 6. Predlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu,
 7. Predlog jednogodišnjeg Programa uređenja prostora za 2021. godinu,
 8. Predlog Odluke o oslobađanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V – planinsko područje za 2021. i 2022. godinu,
 9. Predlog Оdluke о stavljanju van snage Odluke br. 05-127 od 23. decembra 2019. godine,
 10. Predlog Оdluke о stavljanju van snage Odluke br. 05-040/20-99 od 3. novembra 2020. godine,
 11. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2020. godinu,
 12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2021. godinu,
 13. Predlog Izvještaja o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu,
  Bilansi Centar za kulturu 2020.
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i Program rada JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2021. godinu,
 15. Predlog Odluke о stavljanju van snage opštinskih odluka,
 16. Odbornička pitanja.


           Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436 i 069-366-140.

------------------------------------------------------------

 21.12.2020.

XVII Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 28. decembra 2020. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2021.
2. Odbornička pitanja

------------------------------------------------------------

23.11.2020.


XVI Sjednica SO Mojkovac će se održati dana
30. novembra 2020. godine (ponedeljak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2020.
2. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
3. Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju  
4. Predlog Odluke o lokalnim objektima od opšteg interesa
5. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti za potrebe DOO "CEDIS" radi postavljanja podzemnih kablovskih vodova u Mojkovcu i polaganja uzemljenja trafostanice TS "Vatrogasni dom"
6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji opštine Mojkovac
7. Predlog Odluke o stavljanju van snage opštinskih odluka
8. Odbornička pitanja

------------------------------------------------------------

26.10.2020.

XV Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 03. novembra 2020. godine (utorak), sa početkom u 10 časova u sali Centra za kulturu “Nenad Rakočević” Mojkovac.

D N E V N I    R E D

1. Predlog Odluke o prodaji nepokretnosti za potrebe izgradnje objekta od opšteg interesa distributivne mreže do 35KV trafostanica "Vatrogasni dom"
2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za korišćenje zemljišta radi realizacije projekta rekonstrukcije magistralnog puta M2 dionica Lepenac- Ribarevine
3. Predlog Odluke o godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.
4. Predlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja
5. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2020-2021. godinu
6. Odbornička pitanja

------------------------------------------------------------

16.07.2020.

XIV sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 20.07.2020. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Sali centra za kulturu Nenad Rakočević.

DNEVNI RED možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------

16.03.2020.

 

XIII sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 23.03.2020. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED i MATERIJALE možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------

16.12.2019.

XII sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 23.12.2019. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED i MATERIJALE možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------


05.09.2019.

XI sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 16.09.2019. godine (ponedeljak).
Sjednica će se održati sa početkom  u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac (br.11).

DNEVNI RED možete preuzeti OVDJE

------------------------------------------------------------

04.06.2019.

OBAVJEŠTENJE

Dana 14.06.2019. godine održaće se X zasijedanje Skupštine opštine Mojkovac.

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

------------------------------------------------------------

19.03.2019.

OBAVJEŠTENJE

Dana 26.03.2019. godine održaće se IX zasijedanje Skupštine opštine Mojkovac.

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

------------------------------------------------------------

18.12.2018.

OBAVJEŠTENJE

Dana 26.12.2018. godine održaće se VIII zasijedanje Skupštine opštine Mojkovac.

Dnevni red možete preuzeti OVDJE.

------------------------------------------------------------

© 2021 Bild studio