+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Izvještaji budžet i finansije

Poštovani posjetioci, na ovoj stranici možete pronaći izvještaje o realizaciji budžeta: kvartalne, polugodišnje, godišnje. Izvještaje o dodjeli sredstava političkim partijama i NVo. Planove budžeta i završne račune. Klikom na željeni link preuzimate fajl.

 

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2019.
Polugodišnji izvještaj po potrošačkim jedinicama
Izvršenje 01.01.2019. - 31.06.2019. - 2 kvartal
Izvršenje 01.01.2019. - 31.03.2019. - 1. kvartal

a

 

a

 

 

© 2019 Bild studio