Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Izvještaji budžet i finansije

Poštovani posjetioci, na ovoj stranici možete pronaći izvještaje o realizaciji budžeta: kvartalne, polugodišnje, godišnje. Izvještaje o dodjeli sredstava političkim partijama i NVo. Planove budžeta i završne račune. Klikom na željeni link preuzimate fajl.

 

 

 

IZVRŠENJE BUDŽETA   2023.
UKUPNO PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA
01.01.2023.-31.12.2023.-4.kvartal 01.01.2023.-31.12.2023.-4.kvartal
01.01.2023.-30.09.2023.-3.kvartal 01.01.2023.-30.09.2023.-3.kvartal  
01.01.2023.-30.06.2023.-2.kvartal 01.01.2023.-30.06.2023.-2.kvartal  
01.01.2023.-31.03.2023.-1.kvartal 01.01.2023.-31.03.2023.-1.kvartalIZVRŠENJE BUDŽETA   2022.
UKUPNO PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA
01.01.2022 .- 31.12.2022.- 4.kvartal  01.01.2022 - 31.12.2022.- 4.kvartal
 01.01.2022.- 30.09.2022.- 3. kvartal  01.01.2022.- 30.09.2022.- 3. kvartal
Polugodišnji izvještaj 01.01.-30.06.2022.
01.01.2022. - 30.06.2022.- 2. kvartal  01.01.2022. - 30.06.2022.- 2. kvartal
01.01.2022. - 31.03.2022.- 1. kvartal  01.01.2022. - 31.03.2022.- 1. kvartal

 

IZVRŠENJE BUDŽETA   2021.
UKUPNO PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA
01.01.2021. - 31.12.2021.-4. kvartal 01.01.2021. - 31.12.2021.-4. kvartal 
01.01.2021. - 30.09.2021.-3. kvartal 01.01.2021. - 30.09.2021.-3. kvartal
01.01.2021. - 30.06.2021.-2. kvartal 01.01.2021.- 30.06.2021.- 2. kvartal 
01.01.2021. - 31.03.2021.- 1. kvartal  01.01.2021. - 31.03.2021.- 1. kvartal

a

IZVRŠENJE BUDŽETA 2020.
UKUPNO PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA
 01.01.2020. - 31.12.2020.- 4. kvartal 01.01.2020. - 31.12.2020.- 4. kvartal 
 01.01.2020. - 30.09.2020.- 3. kvartal 01.01.2020. - 30.09.2020.- 3. kvartal 
Polugodišnji izvještaj 01.01.-30.06.2020.
01.01.2020. - 30.06.2020.- 2. kvartal 01.01.2020. - 30.06.2020.- 2. kvartal 
01.01.2020. - 31.03.2020.- 1. kvartal  01.01.2020. - 31.03.2020.- 1. kvartal

a

IZVRŠENJE BUDŽETA 2019.
UKUPNO PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA
01.01.2019. - 31.12.2019.-4. kvartal  01.01.2019. - 31.12.2019.-4. kvartal 
01.01.2019. - 30.09.2019.-3. kvartal  01.01.2019. - 30.09.2019.-3. kvartal  
  Polugodišnji izvještaj 
01.01.2019. - 31.06.2019.- 2 kvartal  
01.01.2019. - 31.03.2019.- 1. kvartal  

 

a

 

 

© 2024 Bild studio