+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Izvještaji budžet i finansije

Poštovani posjetioci, na ovoj stranici možete pronaći izvještaje o realizaciji budžeta: kvartalne, polugodišnje, godišnje. Izvještaje o dodjeli sredstava političkim partijama i NVo. Planove budžeta i završne račune. Klikom na željeni link preuzimate fajl.

 

IZVRŠENJE BUDŽETA 2020.
UKUPNO PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA
 01.01.2020. - 31.12.2020.- 4. kvartal  
 01.01.2020. - 30.09.2020.- 3. kvartal 01.01.2020. - 30.09.2020.- 3. kvartal 
Polugodišnji izvještaj 01.01.-30.06.2020.
01.01.2020. - 30.06.2020.- 2. kvartal 01.01.2020. - 30.06.2020.- 2. kvartal 
01.01.2020. - 31.03.2020.- 1. kvartal  01.01.2020. - 31.03.2020.- 1. kvartal

a

IZVRŠENJE BUDŽETA 2019.
UKUPNO PO POTROŠAČKIM JEDINICAMA
01.01.2019. - 31.12.2019.-4. kvartal  01.01.2019. - 31.12.2019.-4. kvartal 
01.01.2019. - 30.09.2019.-3. kvartal  01.01.2019. - 30.09.2019.-3. kvartal  
  Polugodišnji izvještaj 
01.01.2019. - 31.06.2019.- 2 kvartal  
01.01.2019. - 31.03.2019.- 1. kvartal  

 

a

 

 

© 2021 Bild studio