+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javna rasprava-Nacrt akcionog plana za rodnu ravnopravnost 2013-2015.

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac, stavlja na

JAVNU RASPRAVU

Nacrt lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2013-2015.

a

Javna rasprava će se održati od 11.07.2013.-20.07.2013. godine.
a
Nacrt akcionog plana možete preuzeti ovdje klikom na link NACRT AKCIONOG PLANA, a isti je u štampanoj formi dostupan i kod Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac
Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi, da svoje predloge, primjedbe i sugestije dostavljaju u pisanoj formi zaključno sa 20.07.2013.godine, na adresu:
Opština Mojkovac
Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Mojkovac

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

© 2020 Bild studio