Vlaović Novka

sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

Opština Mojkovac

trg Lj. Bakoča bb

84205 Mojkovac

tel. 00 382 50 470 272

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

INFORMATOR ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ NADLEŽNOSTI SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

-boračko-invalidska zaštita

-oblast rada

-studentske stipendije

-jednokratne pomoći

-naknada za novorođeno dijete

-prava za usmjeravanje djece sa posebnim potrebama

 

 

OBAVJEŠTENJE

21.11.2012.

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac obavještava sve zainteresovane da je Nacrt lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti u opštini Mojkovac za period 2013-2017. godina, stavljen na javnu raspravu.
Javna rasprava će se održati od 21.11.2012.-01.12.2012. godine.
Nacrt akcionog plana možete preuzeti ovdje klikom na link NACRT AKCIONOG PLANA, a isti je u štampanoj formi dostupan i kod Sekretarijata za društvene djelatnosti, propise i kadrove Opštine Mojkovac, kao i kod NVO "Srce" Mojkovac.
Pozivaju se građani, stručne institucije, zainteresovani organi i organizacije, civilni sektor i drugi, da svoje predloge, primjedbe i sugestije dostavljaju u pisanoj formi zaključno sa 01.12.2012. godine, na adresu:
Opština Mojkovac
Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove
ili na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

 

SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE U KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

09.08.2012.


Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove obavještava sve organe, organizacije, udruženja i pojedince da se u vremenu od 07.avgusta do 17. septembra 2012. godine, u organizaciji Ministarstva održivog razvoja i turizma i jedinica lokalne samouprave sprovodi javna rasprava o Nacrtu zakona o socijalnom stanovanju . Cilj izrade ovog Zakona je utvrđivanje zakonskog okvira za obezbjeđivanje adekvatnog standarda stanovanja za sva domaćinstva koja sa stanovišta zarada imaju problem u ostvarivanju pristupa pristojnom stanovanju na tržištu, radi pronalaženja smještaja u odgovarajućoj društvenoj i urbanoj sredini.

Okrugli sto i opšta javna rasprava za opštine Mojkovac i Kolašin održaće se u četvrtak 30-og avusta 2012. godine od 10-12 časova u sali Skupštine opštine Kolašin.

Pozivaju se zaintereosvani građani, organi, organizacije, civilni sektor i drugi da učestvuju u javnoj raspravi Nacrta zakona.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt zakona dostavljaju se u pisanoj formi na e-mail adresu Opštine Mojkovac: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., ili preko pisarnice OPštine Mojkovac.

Tekst nacrta zakona možete preuzeti klikom na link: NACRT ZAKONA.

 


 

shadowshadowshadow

 

 


OBAVJEŠTENJE

18.06.2012.


Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, shodno članu 7 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku rspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Sl.list CG" - opštinski propisi, broj 15/12), aktom broj 10-348 od 18.06.2012. godine, objavljuje


LISTU KANDIDATA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANOVE KOMISIJE

ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


1. kandidat RAKOČEVIĆ DUŠAN, predložen je  za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama od strane NVO UDRUŽENJE HENDIKEPIRANIH "SRCE" MOJKOVAC.

2. kandidat RADENOVIĆ VLADIMIR, predložen je  za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama od strane NVO "TERRA NOSTRA" MOJKOVAC.shadowshadowshadow


 

OBAVJEŠTENJE

Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove obavještava zainteresovane subjekte da je Komisija za raspodjelu sredstava za sport za 2012. godinu donijela Odluku o raspodjeli sredstava iz Budžeta opštine Mojkovac za 2012. godinu.

Zainteresovani Odluku mogu preuzeti ovdje klikom na link: ODLUKA ili u dijelu DOWNLOAD-ODLUKE O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE.


SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE U KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC


__________________________________________________________________________________________

OBAVJEŠTENJE


Prema Programu rada Skupštine opštine Mojkovac predviđeno je usvajanje Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama. U cilju unapređenja teksta navedene odluke pozivaju se sve nevladine organizacije na području opštine Mojkovac da daju svoje sugestije, predloge i mišljenja u pisanoj formi do 15. februara preko pisarnice Opštine Mojkovac na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove.

Nacrt odluke možete preuzeti klikom na link: ODLUKA.