+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

SLP info u posjedu organa uprave Opštine Mojkovac

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći zahtjeve za slobodan pristup informacijama, kontakt osobe za postupanje po zahtjevima.

 Ovlašćene lica Opštine Mojkovac za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama

 sha

DOWNLOAD

 > Zakon o slobodnom pristupu informacijama

> Uredba o naknadi troškova u postupku za pristup informacijama

> Zahtjev za pristup informacijama pdf_button

 sha

PROAKTIVAN PRISTUP
INFORMACIJE KOJE SU U POSJEDU:
  

 >Službe Glavnog administratora

>Skupštine opštine

>Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

>Sekretarijata za opštu upravu, društvene djel.i kadrov.pitanja

>Sekretarijata za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode

>Komunalne policije

>Službe zaštite

 sha

 ZAHTJEVI I RJEŠENJA PO ZAHTJEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 >Kabinet predsjednika

 >Glavni administrator

>Službe predsjednika i Glavnog administratora

>Skupštine opštine

>Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

>Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

>Sekretarijata za finansije,imovinu i ekonomski razvoj

>Komunalne policije

>Službe zaštite

sha 

 Knjiga procedura i Pravilnici o sistematizaciji 

sha 

 Javna nabavke

sha 

IZVJEŠTAJI I PROGRAMI RADA ORGANA UPRAVE OPŠTINE MOJKOVAC

- Izvještaj o radu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj za 2020. godinu

- Program rada Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj za 2020. godinu

- Izvještaj o radu Sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj za 2020. godinu

sha

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2020-2022.


Odluka o usvajanju Plana integriteta Opštine Mojkovac

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2018-2020.

Rješenje o određivanju menadžera integriteta (odgovornog lica za sprovođenje i izradu plana integriteta)

Rješenje o formiranju radne grupe za pripremu i izradu Plana integriteta za period 2018-2020

 Odluka o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou 2018.

Uputstvo za postupanje po prijavi za korupciju i evidencija prijava korupcije

sha

Javna preduzeća, ustanove (planovi, programi, izvještaji)

sha

Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac

sha

 Spisak zaposlenih u organima lokalne uprave Opštine Mojkovac

sha

 

© 2021 Bild studio