Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Proaktivan pristup informacijama - Sekretarijat za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj

Poštovani na ovoj stranici možete pronaći sadržaje vezane za pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

ZAKONI i PODZAKONSKA AKTA 

- Zakon i podzakonska akta iz oblasti uređenja prostora  
- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti zaštite životne sredine
- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti komunalno-stambenih poslova
- Zakoni i podzakonska akta iz oblasti saobraćaja
- Zakon o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.list CG" br.2/18, 34/19 i 8/21)
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Sl.list CG" br.2/18, 34/19 i 38/20)
- Zakon o upravnom postupku ("Sl.list CG" br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)
- Zakon o upravnom sporu (Sl.list CG" br.54/16)
- Zakon o državnoj upravi ("Sl.list CG" br.78/18)

STATUT I POSLOVNIK 

Statut Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.29/18)
- Poslovnik o radu Skupštine Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.37/18)

ODLUKE

- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac ("Sl.list CG - opštinski propisi" br.52/2022)  

OSTALO

- Program rada i izvještaji o radu Sekretarijata
- Vodič za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj
- Obrazac zahtjeva za slobodan pristup informacijama
- Izvještaji i Programi uređenja prostora
- Obrasci zahtjeva iz oblasti uređenja prostora
- Obrasci odluka - stambena oblast
- Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Sekretarijata 
- Spisak zaposlenih 
Spisak funkcionera i njihovih zarada u Opštini Mojkovac

PLAN INTEGRITETA OPŠTINE MOJKOVAC 2022-2024. 

OSTALE INFORMACIJE

 

PREGLED USVOJENIH ZAHTJEVA ZA SLPR IZ NADLEŽNOSTI SEKRETARIJATA ZA UREĐENJE PROSTORA  

JAVNE NABAVKE 

UGOVORI

JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE
Djelovodnik
Interna dostavna knjiga
Upisnik prvostepenog upravnog postupka po zahtjevima stranaka
Upisnik prvostepenog upravnog postupka po službenoj dužnosti
Upisnik Uvjerenja po zahtjevima stranaka
Upisnik Uvjerenja po službenoj dužnosti
Javna knjiga o procjeni uticaja na životnu sredinu
Registar stambenih zgrada
Registar upravnika stambenih zgrada
Registar opštinskih i nekategorisanih puteva
Evidencija pokrenutih i završenih postupaka iz oblasti legalizacije bespravnih objekata
Registar Licenci za javni prevoz u linijskom saobraćaju i slobodni prevoz - taksi prevoz
Registar izvooda Licenci za javni prevoz u linijskom saobraćaju i slobodni prevoz - taksi prevoz
Registar privremenih objekta montažnog karaktera


© 2024 Bild studio