Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

SPISAK POPISIVAČA

24 November 2023

Na osnovu Javnog oglasa za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača, objavljenog 15. novembra 2023. godine, popisna komisija Opštine Mojkovac objavljuje spisak popisivača.

Tekst dokumenta - preuzmite OVDJE

Pročitaj više

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2024. GODINU.

24 November 2023

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt Odluke o budžetu za 2024. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i privredu u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka.
Centralna javna rasprava održaće se 01.12.2024. godine u 11 časova u prostorijama Opštine Mojkovac (Multimedijalna sala).
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 04.12.2023. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu"

Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu -preuzmite ovdje

Pročitaj više

SPISAK INSTRUKTORA

21 November 2023

Na osnovu Javnog oglasa za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača, objavljenog 15. novembra 2023. godine, popisna komisija Opštine Mojkovac objavljuje spisak instruktora/ki:

Pročitaj više

RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/24

21 November 2023

Na osnovu člana 11 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata („Sl. list CG“ – opštinski propisi broj 8/23 i Konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2023/2024. godinu broj 05-609/23-177 od 21.06.2023. godine, Komisija za dodjelu stipendija, u t v r đ u j e

RANG LISTU KANDIDATA

prijavljenih na Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Preuzmite ovdje

Pročitaj više

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U 2023.GODINI

17 November 2023

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu  na osnovu člana 4 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ( “Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 50/23 )    r  a  s  p  i  s  u  j  e

Pročitaj više

JAVNI OGLAS-POPIS STANOVNIŠTVA

15 November 2023

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) Popisna komisija u Opštini Mojkovac, raspisuje

JAVNI OGLAS

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 30. novembra - 15. decembra  2023. godine.

 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU OGLASA

TEKST JAVNOG OGLASA - PREUZMITE OVDJE

PRIJAVU ZA UČESNIKE/CE - PREUZMITE OVDJE

Pročitaj više

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA/KINJA ZA ŠKOLSKU 2023/24 GODINU

01 November 2023

Na osnovu člana 7 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. List Crne Gore - Opštinski propisi” broj 8/23), člana 2 Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija (“Sl. List Crne Gore - Opštinski propisi” broj 27/23), Odluke o deficitarnim zanimanjima broj 05-609/23-311 Komisija za dodjelu stipendija o b j a v lj u j e:

KONKURS

za stipendiranje studenata/kinja za školsku 2023/2024 godinu

 

TEKST KONKURSA - PREUZMITE OVDJE

PRIJAVU NA KONKURS - PREUZMITE OVDJE

Pročitaj više

SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

01 November 2023

Sjednica će se održati dana 10. novembra 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

Zahtjev za sazivanje sjednice SO Mojkovac

Zaključak

Pročitaj više

Izbori-objave po zakonu o fin.pol.subjek.i izbornih kampanja

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati akte koje su organi uprave dužni da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

Klikom na pojedinačnu kategoriju otvarate stranicu sa traženim sadržajem

LOKALNI IZBORI CRNA GORA 2022.

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
7-dnevne objave 

ANALITIČKE KARTICE

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

 IZVOD TREZORA 

OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE


BUDŽETSKA REZERVA 

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

PUTNI NALOZI 

OPŠTINA MOJKOVAC -ORGANI LOKALNE UPRAVE
21.11.-22.11.2022.- po budz.lin.

21.11.-22.11.2022.-po org.jedin
21.11.-22.11.2022.-nije bilo isplata 21.11.-22.11.2022.-nije bilo isplata
-
14.11.-20.11.2022.- po budz.lin.

14.11.-20.11.2022.-po org.jedin
 - 14.11.-20.11.2022.-nije bilo isplata 14.11.-20.11.2022. 14.11.-20.11.2022.
07.11.-13.11.2022.- po budz.lin.

07.11.-13.11.2022.-po org.jedin
 - 07.11.-13.11.2022.-nije bilo isplata 07.11.-13.11.2022. 07.11.-13.11.2022.
31.10.-06.11.2022.- po budz.lin.

31.10.-06.11.2022.-po org.jedin
31.10.-06.11.2022.-nije bilo isplata 31.10.-06.11.2022. 31.10.-06.11.2022.
24.10.-30.10.2022.- po budz.lin.

25.10.-30.10.2022.-po org.jedin
24.10.-30.10.2022.-nije bilo isplata 24.10.-30.10.2022.
24.10.-30.10.2022.
17.10.-23.10.2022.- po budz.lin.

17.10.-23.10.2022.-po org.jedin
17.10.-23.10.2022. 17.10.-23.10.2022.-nije bilo isplata 17.10.-23.10.2022.-nije bilo isplata 17.10.-23.10.2022.
10.10.-16.10.2022.- po budz.lin.

10.10.-16.10.2022.-po org.jedin
10.10.-16.10.2022. 10.10.-16.10.2022. 10.10.-16.10.2022. 10.10.-16.10.2022.
03.10.-09.10.2022.- po budz.lin.

03.10.-09.10.2022.-po org.jedin
03.10.-09.10.2022. 03.10.-09.10.2022 03.10.-09.10.2022.-nije bilo isplata 03.10.-09.10.2022
26.09.-02.10.2022.- po budz.lin.

26.09.-02.10.2022.-po org.jedin
26.09.-02.10.2022.  26.09.-02.10.2022. 26.09.-02.10.2022.-nije bilo isplata 26.09.-02.10.2022.
19.09.-25.09.2022.- po budz.lin.

19.09.-25.09.2022.-po org.jedin
19.09.-25.09.2022.  19.09.-25.09.2022.  19.09.-25.09.2022.  19.09.-25.09.2022.
12.09.-18.09.2022.- po budz.lin.

12.09.-18.09.2022.-po org.jedin
12.09.-18.09.2022 12.09.-18.09.2022.-nije bilo isplata 12.09.-18.09.2022.-nije bilo isplata
12.09.-18.09.2022
05.09.-11.09.2022.- po budz.lin.

05.09.-11.09.2022.-po org.jedin
05.09.-11.09.2022 05.09.-11.09.2022 05.09.-11.09.2022 05.09.-11.09.2022
29.08.-04.09.2022.- po budz.lin.

29.08.-04.09.2022.-po org.jedin
29.08.-04.09.2022 29.08.-04.09.2022.-nije bilo isplata 29.08.-04.09.2022.-nije bilo isplata 29.08.-04.09.2022
22.08.-28.08.2022.- po budz.lin.

22.08.-28.08.2022.-po org.jedin
22.08.-28.08.2022. 22.08.-28.08.2022. 22.08.-28.08.2022.-nije bilo isplata  22.08.-28.08.2022.
15.08.-21.08.2022.- po budz.lin.

15.08.-21.08.2022.-po org.jedin
15.08.-21.08.2022. 15.08.-21.08.2022. 15.08.-21.08.2022.-nije bilo isplata 
15.08.-21.08.2022.
08.08.-14.08.2022.- po budz.lin.

08.08.-14.08.2022.-po org.jedin
08.08.-14.08.2022. 08.08.-14.08.2022. 08.08.-14.08.2022. 08.08.-14.08.2022.
01.08.-07.08.2022.- po budz.lin.

01.08.-07.08.2022.-po org.jedin.
01.08.-07.08.2022. 01.08.-07.08.2022. 01.08.-07.08.2022. 01.08.-07.08.2022.
25.07.-31.07.2022.- po budz.lin.

25.07.-31.07.2022.-po org.jedin.
25.07.-31.07.2022.  25.07.-31.07.2022.  25.07.-31.07.2022.  25.07.-31.07.2022. 
18.07.-24.07.2022.- po budz.lin.

18.07.-24.07.2022.-po org.jedin.
18.07.-24.07.2022.  18.07.-24.07.2022.  18.07.-24.07.2022. 18.07.-24.07.2022.
11.07.-17.07.2022.- po budz.lin.

11.07.-17.07.2022.-po org.jedin.
11.07.-17.07.2022. 11.07.-17.07.2022. 11.07.-17.07.2022. 11.07.-17.07.2022. 
04.07.-10.07.2022.- po budz.lin.

04.07.-10.07.2022.-po org.jedin.
04.07.-10.07.2022.  04.07.-10.07.2022. 04.07.-10.07.2022. 04.07.-10.07.2022.
27.06.-03.07.2022.- po budz.lin.

27.06.-03.07.2022.-po org.jedin.
27.06.-03.07.2022.
27.06.-03.07.2022.nije bilo isplata
27.06.-03.07.2022.
27.06.-03.07.2022.
20.06.-26.06.2022.- po budz.lin.

20.06.-26.06.2022.-po org.jedin.
20.06.-26.06.2022.   20.06.-26.06.2022. 20.06.-26.06.2022. 20.06.-26.06.2022.
13.06.-19.06.2022.- po budz.lin.

13.06.-19.06.2022.-po org.jedin.
13.06.-19.06.2022.  13.06.-19.06.2022.-nije bilo isplata  13.06.-19.06.2022.-nije bilo isplata  13.06.-19.06.2022.
06.06.-12.06.2022.- po budz.lin.

06.06.-12.06.2022.-po org.jedin.
06.06.-12.06.2022.  06.06.-12.06.2022. 06.06.-12.06.2022.-nije bilo isplata  06.06.-12.06.2022.
30.05.-05.06.2022.- po budz.lin.

30.05.-05.06.2022.-po org.jedin.
30.05.-05.06.2022.  30.05.-05.06.2022. 30.05.-05.06.2022.-nije bilo isplata  30.05.-05.06.2022.
23.05.-29.05.2022.- po budz.lin.

23.05.-29.05 .2022.-po org.jedin.
23.05.-29.05.2022. 23.05.-29.05.2022. 23.05.-29.05.2022.-nije bilo isplata  23.05.-29.05.2022.
16.05.-15.05.2022.- po budz.lin.

16.05.-15.05 .2022.-po org.jedin.
16.05.-22.05.2022. 16.05.-22.05.2022. 16.05.-22.05.2022.-nije bilo isplata  16.05.-22.05.2022. 
09.05.-15.05.2022.- po budz.lin.

09.05.-15.05.2022.-po org.jedin.
09.05.-15.05.2022.  09.05.-15.05.2022. -nije bilo isplata  09.05.-15.05.2022.  09.05.-15.05.2022. 
02.05.-08.05.2022.- po budz.lin.

02.05.-08.05.2022.-po org.jedin.
02.05.-08.05.2022.  02.05.-08.05.2022.-nije bilo isplata  02.05.-08.05.2022.-nije bilo isplata  02.05.-08.05.2022. 
25.04.-01.05.2022.- po budz.lin.

25.04.-01.05.2022.-po org.jedin.
25.04.-01.05.2022.  25.04.-01.05.2022. 25.04.-01.05.2022. -nije bilo isplata   25.04.-01.05.2022.
21.04.-25.04.2022.- po budz.lin.

21.04.-25.04.2022.-po org.jedin.
21.04.-25.04.2022. 21.04.-25.04.2022.-nije bilo isplata 21.04.-25.04.2022.-nije bilo isplata 21.04.-25.04.2022.

shadow

PODACI O SOCIJALNIM DAVANJIMA JU I PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA

17.01.-23.01.2023.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
21.11.-27.11.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

14.11.-20.11.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

07.11.-13.11.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

31.10.-06.11.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

24.10.-30.10.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

17.10.-23.10.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

10.10.-16.10.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

03.10.-09.10.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
26.09.-02.10.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

19.09.-25.09.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

12.09.-18.09.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

05.09.-11.09.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

29.08.-04.09.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

22.08.-28.08.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
15.08.-21.08.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

08.08.-14.08.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

01.08.-07.08.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
25.07.-31.07.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština 
18.07.-24.07.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
11.07.-17.07.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
04.07.-10.07.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
27.06.-03.07.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
20.06.-26.06.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
13.06.-19.06.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
06.06.-12.06.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
30.05.-05.06.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
23.05.-29.05.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
16.05.-22.05.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
09.05.-15.05.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
02.05.-08.05.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
25.04.-01.05.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
21.04.-25.04.2022.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština


shadow

 Klikom na link Javnih ustanova i preduzeća preuzmite podatke koje objavljuju javna preduzeća o izdatim putnim nalozima čiji je osnivač Opština Mojkovac

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

https://www.dcmojkovac.me/putni_nalozi

https://dcmojkovac.me/analiticke_kartice

shadow

 TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

https://www.mojkovac.travel/node/182

shadowshadow

 DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"

https://gradacmojkovac.me/2022/08/15/putni-nalozi/

 
DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"
PUTNI NALOZI UGOVORI O KORIŠĆENJU MEHANIZACIJE
I OPREME VAN OSNOVNE DJELATNOSTI
25.07.-31.07.2022. -
18.07.-24.07.2022. 

11.07.-17.07.2022. -nije bilo izdatih putnih naloga

04.07.-10.07.2022.

27.06.-03.07.2022.

20.06.-26.06.2022.

13.06.-19.06.2022.

06.06.-12.06.2022.

30.05.-05.06.2022.

23.05.-29.05.2022.

16.05.-22.05.2022.

09.05.-15.05.2022.

02.05.-08.05.2022.-nije bilo i
zdatih putnih naloga
25.04.-01.05.2022.
21.04.-25.04.2022.-nije bilo izdatih putnih naloga
25.07.-31.07.2022
18.07.-24.07.2022.-nije bilo ugovora
   

11.07.-17.07.2022.-nije bilo ugovora
   
          
04.07.-10.07.2022.-nije bilo ugovora

27.06.-03.07.2022.-nije bilo ugovora

20.06.-26.06.2022.-nije bilo ugovora

13.06.-19.06.2022.-nije bilo ugovora

06.06.-12.06.2022.-nije bilo ugovora

30.05.-05.06.2022.-nije bilo ugovora

23.05.-29.05.2022.-nije bilo ugovora

16.05.-22.05.2022.-nije bilo ugovora
09.05.-15.05.2022.-nije bilo ugovora

02.05.-08.05.2022.-nije bilo ugovora

25.04.-01.05.2022.-nije bilo ugovora
21.04.-25.04.2022.-nije bilo ugovora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
shadow


JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"


http://czkmojkovac.com

shadow

 

RANIJE OBJAVE

0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2023 Bild studio