Radno vrijeme 07.00-15.00;  +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

ODLUKA O IZBORU NAJBOLJEG RJEŠENJA

Dana 06.10.2009. godine raspisan je Konkurs, br. 1-09 za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativne zone sa pratećim sadržajima na prostoru saniranog jalovišta Rudnika olova i cinka "Brskovo" u Mojkovcu.

Dana 06.10.2009. godine raspisan je Konkurs, br. 1-09 za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativne zone sa pratećim sadržajima na prostoru saniranog jalovišta Rudnika olova i cinka "Brskovo" u Mojkovcu.


Konkursom su precizirani ciljevi, opšti uslovi, prava učešća, konkursni materijal i rokovi, kao i žiri u sastavu:


predsjednik žirija:

- Miladin Mitrović - predsjednik Opštine Mojkovac,


članovi:

- prof.dr Radovan Bakić

- prof.dr Božidar Milić

- prof.dr Mihailo Burić

- prof.dr Mladen Ulićević

- Dejan Medojević, direktor TO Mojkovac

- dipl.ing.arh. Dragana Čenić - (UNDP)

- dipl.ing.arh. Sonja Vuković

- dipl.ing.građ. Simeun Matović

- dipl.ing.građ. Mileta Bojović


sekretar žirija:

- Maja Ikervari, glavni administrator Opštine Mojkovac


i izvjestioci:

- Borko Vulikić, koordinator projekta (UNDP)

- Maja Kustudić Ašanin, projekt asistent (UNDP)


Žiri za odabir najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja sportsko-rekreativne zone sa pratećim sadržajima na prostoru saniranog jalovišta Rudnika olova i cinka "Brskovo" u Mojkovcu na sjednici održanoj dana 29.12.2009. godine donio je Odluku o rezultatima konkursa, a prva tri nagrađena rada su:


1. Rad pod šifrom "Metamorfoza"

- autorski tim: dr Rifat Alihodžić, dipl.ing. arh. Mr Elvira (Alihodžić) Muzurović, dipl.ing.arh. Ema Alihodžić, dipl.ing.arh. Tatjana Radević, aps.arh.

2. Rad pod šifrom "EBFNI"

- autorski tim: Grozdana Šišović, dipl.ing. arh. Aleksandar Hrib, aps.arh. Marija Strajnić, aps.arh. Marija Miković, aps.arh. Dejan Milanović, aps.arh.

3. Rad pod šifrom "22034"

- autorski tim: Žiga Misjak, dipl.ing. arh. Jana Petković, aps.arh. Radomir Lajović, M.arh.


Odluku možete pogledati u dijelu LOKALNA SAMOUPRAVA - DOKUMENTI ZA DOWNLOAD, a vizuelizaciju rada "Metamorfoza" i jedan "Pogled sa budućeg kompleksa na grad" u GALERIJI.

© 2022 Bild studio