Radno vrijeme 07.00-15.00;  +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

ODLUKE O NACRTU IZMJENA DUP-a i GUP-a

Na osnovu člana 43 i 44 Zakona o planiranju i uređenju prostora ("Sl.list RCG", br. 28/05), člana 58. Statuta Opštine Mojkovac ("Sl.list RCG"- opštinski propisi, br. 3/05) predsjednik Opštine Mojkovac, donio je

1. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna u zoni "C" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"
2. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna u zoni "G" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"
3. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Mojkovac u zoni "C" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"
4. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Mojkovac u zoni "G" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"
5. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna DUP-a "Babića Polje I"


Na osnovu člana 43 i 44 Zakona o planiranju i uređenju prostora ("Sl.list RCG", br. 28/05), člana 58. Statuta Opštine Mojkovac ("Sl.list RCG"- opštinski propisi, br. 3/05) predsjednik Opštine Mojkovac, donio je


1. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna u zoni "C" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"


2. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna u zoni "G" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"


3. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Mojkovac u zoni "C" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"


4. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Mojkovac u zoni "G" DUP-a "Centar sa Gornjim Mojkovcem"


5. Odluku o utvrđivanju Nacrta izmjena i dopuna DUP-a "Babića Polje I"Navedene Odluke možete pogledati ili preuzeti u dijelu LOKALNA SAMOUPRAVA - DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.


Nacrt Plana stavlja se na javnu raspravu koja će početi dana 29.03.2010. i trajaće do 12.04.2010. godine.


Javna diskusija Nacrta plana održaće se dana 08.04.2010. godine u prostorijama Vatrogasnog doma u Mojkovcu sa početkom u 12 časova.


Pozivaju se svi zainteresovani građani, preduzeća, ustanove i organi da učestvuju u javnoj diskusiji, a primjedbe i mišljenja na Nacrt Plana u pisanoj formi mogu dostaviti Sekretarijatu za uređenje prostora, zaštitu životne sredine, komunalne poslove i saobraćaj do 16.04.2010. godine.

© 2022 Bild studio