+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Naredba

Naredbom predsjednika Opštine Mojkovac broj 01-018/20-2149 od 24.11.2020. godine određeno je da će rad sa strankama u pisarnici Opštine, kao...

XVI SJEDNICA SO

Obavještenje-Nastavak 16. sjednice SO MOjkovac - 07.12.2020.

XVI Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 30. novembra 2020. godine...

XV SJEDNICA SO MOJKOVAC

XV Sjednica SO Mojkovac će se održati dana 03. novembra 2020. godine (utorak), sa početkom u 10 časova u sali...

© 2021 Bild studio