Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Javne ustanove i preduzeća

Poštovani, na ovoj stranici možete pogledati ili preuzeti akte javnih preduzeća i ustanova či je osnivač Opština, kao što su planovi, programi, izvještaji.

Klikom na link preuzimate željeni dokument.

Zapisnici sa radnih sastanaka-preuzmite

 

JU CENTAR ZA KULTURU "N. Rakočević" MOJKOVAC

- Plan i Program rada JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2022. godinu

- Izvještaj o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac i Finansijskog izvještaja za 2021. godinu,
   Bilansi Centar za kulturu 2021. 

Plan i Program rada JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2021. godinu

Izvještaj o radu JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac i Finansijskog izvještaja za 2020. godinu,
   Bilansi Centar za kulturu 2020. 

Plan i Program rada JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2020. godinu  

- Finansijski izvještaj JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2019. godinu 

Izvještaj o radu JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2019. godinu

Plan i Program rada JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2019. godinu 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2018. godinu

Plan i Program rada JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2017. godinu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac za 2016. godinu

- Program rada JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2016.

- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj (Završni račun) JU Centar za kulturu "Nenad Rakočević" za 2015

- Program rada za 2015.

- Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2014.

- Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2013.

 - Pravilnik za postupanje JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke -pdf

- Pravilnik za postupanje JU Centar za kulturu "N.Rakočević" Mojkovac prilikom spr.postupka nabavke male vrijednosti

 ___________________________________________


JKP "GRADAC" MOJKOVAC

Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2021. godinu

Izvještaj o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2020. godinu

Plan rada DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2020. godinu.

- Izvještaj o radu DOO “Komunalne usluge – Gradac” Mojkovac za 2019. godinu 

Plan rada DOO "Komunalne usluge Gradac" 2016.

Izvještaj o radu DOO "Komunalne usluge Gradac" Mojkovac za 2015.

- Plan rada za 2015.

- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2014.

- Plan rada za 2014.

 ___________________________________________

TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

- Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2023. godinu,

- Izvještaj o radu Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,
   finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu

- Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2022. godinu,

- Izvještaj o radu Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu
   finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac 2021.

Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2021. godinu,

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu

- Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2020. godinu 

Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Mojkovac za 2019. godinu

Program rada i finansijski plan Turističke organizacije Mojkovac za 2017. godinu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Turističke organizacije Mojkovac za 2016. godinu

- Plan i Program rada i fin. plana  TO Mojkovac za 2016

- Izvještaj o radu i fin.poslovanju TO Mojkovac 2015.

- Program rada za 2015.

- Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2014.

- Program rada za 2014.


___________________________________________

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJKOVAC

- Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2022. godinu

- Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2021. godinu

Plan i Program rada i Finansijski plan JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” za 2021. godinu

Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2020. godinu

Plan i Programa rada i finansijski plan JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2020.

- Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada i finansijskog plana JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2019.

- Plan i Programa rada i finansijski plan JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2019.

- Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada i finansijskog plana JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2018.

Plan i Programa rada i finansijski plan JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2018.

Plan i Programa rada i finansijski plan JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2017.

Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada i finansijskog plana JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac za 2016.

Plan i Program rada i finansijskog plana JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac" za 2016

Izvještaj o realizaciji Plana i Programa rada i finansijskog plana JU DC za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Mojkovac" za 2015.

- Plan i Program rada i finansijski plan za 2015. za JU Dnevni centar za djecu i omladinu  sa smetnjama i teškoćama u razvoju Mojkovac

© 2024 Bild studio