+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Izbori-objave po zakonu o fin.pol.subjek.i izbornih kampanja

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati akte koje su organi uprave dužni da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.

Klikom na pojedinačnu kategoriju otvarate stranicu sa traženim sadržajem

PARLAMENTARNI IZBORI CRNA GORA 2020.

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
7-dnevne objave 

ANALITIČKE KARTICE

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

 IZVOD TREZORA 

OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE


BUDŽETSKA REZERVA 

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA

OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

PUTNI NALOZI 

OPŠTINA MOJKOVAC -ORGANI LOKALNE UPRAVE
21.09.-27.09.2020.
14.09.-20.09.2020.
    

07.09.-13.09.2020.
 
31.08.-06.09.2020.
24.08.-30.08.2020.
17.08.-23.08.2020.

10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020.

27.07.-02.08.2020.

20.07.-26.07.2020.

13.07.-19.07.2020. 

06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020.  
21.06.-28.06.2020.
07.09.-13.09.2020.
31.08.-06.09.2020.

24.08.-30.08.2020.

17.08.-23.08.2020.
10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020.
 
27.07.-02.08.2020
20.07.-26.07.2020.
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020.
07.09.-13.09.2020.
31.08.-06.09.2020.

24.08.-30.08.2020.-nije bilo

17.08.-23.08.2020.

10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020. 

27.07.-02.08.2020
20.07.-26.07.2020.-nije bilo

13
.07.-19.07.2020.  

06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020. 
07.09.-13.09.2020.
31.08.-06.09.2020.
24.08.-30.08.2020.nije bilo
   
17
.08.-23.08.2020. 

10.08.-16.08.2020.-nije bilo    
03.08.-09.08.2020.-nije bilo
27.07.-02.08.2020.-nije bilo
20.07.-26.07.2020.-nije bilo 
13
.07.-19.07.2020.  

06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020.
24.08.-30.08.2020.
17.08.-23.08.2020.

10.08.-16.08.2020.

03.08.-09.08.2020.

27.07.-02.08.2020.
20.07.-26.07.2020. 

13.07.-19.07.2020.  

06.07.-12.07.2020. 

29.06.-05.07.2020. 
21.06.-28.06.2020. 

 

OBAVJEŠTENJE O ISPRAVCI KNJIŽENJA 

ANALITIČKE KARTICE
OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE
 IZVOD TREZORA 
OPŠTINA MOJKOVAC -
ORGANI LOKALNE UPRAVE

BUDŽETSKA REZERVA 
OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

SOCIJALNA DAVANJA
OPŠTINA MOJKOVAC - ORGANI LOKALNE UPRAVE

13.07.-19.07.2020. 
06.07.-12.07.2020. 

29.06.-05.07.2020.   
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020. 
29.06.-05.07.2020. 
13.07.-19.07.2020.   
06.07.-12.07.2020.   
29.06.-05.07.2020.-nije bilo 

shadowshadow

PODACI O SOCIJALNIM DAVANJIMA JU I PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA

07.09.-13.09.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
31
.08.-06.09.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

24
.08.-30.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

17
.08.-23.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština  

10
.08.-16.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

03
.08.-09.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

27
.07.-02.08.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

20
.07.-26.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

13
.07.-19.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

06
.07.-12.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština

29.06.-05.07.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
21.06.-28.06.2020.-nije bilo soc.davanja od strane JU i preduzeća čiji je osnivač Opština
shadow

 Klikom na link Javnih ustanova i preduzeća preuzmite podatke koje objavljuju javna preduzeća o izdatim putnim nalozima čiji je osnivač Opština Mojkovac

JU DC ZA DJECU I OMLADINU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

https://www.dcmojkovac.me/putni_nalozi

shadow

 TURISTIČKA ORGANIZACIJA MOJKOVAC

https://www.mojkovac.travel/node/182

shadowshadow

 DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"

 
DOO "KOMUNALNE USLUGE GRADAC"
PUTNI NALOZI UGOVORI O KORIŠĆENJU MEHANIZACIJE
I OPREME VAN OSNOVNE DJELATNOSTI
24.08.-30.08.2020. -preuzmi fajl
17.08.-23.08.2020. -preuzmi fajl
10.08.-16.08.2020. -preuzmi fajl
03.08.-09.08.2020. -preuzmi fajl
27.07.-02.08.2020. -preuzmi fajl

20.07.-26.07.2020. -preuzmi fajl

13.07.-05.07.2020. -preuzmi fajl

06.07.-12.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
29.06.-05.07.2020. -preuzmi fajl 

21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
24.08.-30.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
17.08.-23.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije

10.08.-16.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
03.08.-09.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije

27.07.-02.08.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
20.07.-26.07.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije

13.07.-19.07.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
06
.07.-12.07.2020. - nema novih ugovora o kor.mehanizacije
29.06.-05.07.2020. -preuzmi fajl 

21.06.2020-28.06.2020.-nije bilo ugovora o kor.mehanizacije 

 

 

 

 

 


shadowshadow


JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

Od 27.07.2020. Ju Centar za kulturu objave vrši na svojoj veb stranici, na linku http://czkmojkovac.com

http://czkmojkovac.com

 

PUTNI NALOZI JU CENTAR ZA KULTURU "N.RAKOČEVIĆ"

20.07.-26.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila
13.07.-19.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

06.07.-12.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

29.06.-05.07.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

21.06.-28.06.2020. - nema izdatih naloga za korišćenje sl. vozila

 shadow

 

RANIJE OBJAVE

© 2021 Bild studio