+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javne nabavke 2021.

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati i preuzeti pozive za javne nabavke, odluke i ugovore po istim. Klikom na link preuzimate željeni dokument.

 (Ukoliko na računaru nemate instaliran WIN RAR kliknite na ovaj link, instalirajte WIN RAR i potom preuzmite tendersku dokumentaciju)

2020 i RANIJE JAVNE NABAVKE  

  

2021

 

PLAN

JAVNIH NABAVKI

2021.

PRAVILNIK

o sprovođenju

jednostavnih

 nabavki

PRAVILNIK

o sprovođenju

postupka

hitnih nabavki

PRAVILNIK

nabavke male

vrijednosti

                                                                       

2021. 
OPIS

TENDERSKA DOKUMENTACIJA/ ZAHTJEVI ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ODLUKA

UGOVOR
Postupak jednostavne nabavke - izrada geodetskih i geoloških podloga za izradu Glavnog projekta sanacije klizišta Stevanovac, na dijelu puta Mojkovac-Slatina, u zahvatu PUP-a Mojkovac, dužina cca 300m-J2-21   OBAVJEŠTENJE O ISHODU  01-426/21-658 od 19.04.2021.  
Postupak jednostavne nabavke - nabavke robe: Hardver i softver za mini kompjutere    OBAVJEŠTENJE O ISHODU 01-426/21-398 od 08.03.2021.


RANIJE JAVNE NABAVKE

 

 
© 2021 Bild studio