+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Sastav OIK Mojkovac

Odlukom Skupštine opštine Mojkovac broj 05-31od 01.02.2018. godine imenovana je Opštinska izborna komisija Mojkovac u sastavu:

 

1. Zoran Miletić, predsjednik Komisije

- Avram Raičević, zamjenik predsjednika

2. Zoran Konatar, sekretar Komisije

3. Sreten Pejović, član

- Anđela Fuštić, zamjenica člana

4. Darka Bogavac, članica

- Senada Sejmanović, zamjenica članice

5. Goran Palević, član

- Danka Ašanin, zamjenica člana

6. Ivana Lašić, članica

Darko Medojević, zamjenik članice

 

 

Odluku SO Mojkovac o imenovanju Komisije  možete pogledati klikom na narednom linku ODLUKA

 

© 2021 Bild studio