+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Uređenje prostora

Poštovani posjetioci, na ovoj stranici možete pronaći plansku dokumentaciju, izdate građevinske dozvole i izvještaje o uređenju prostora.

 

Poslovi Sekretarijata iz oblasti uređenja prostora

 

PLANSKA DOKUMENTACIJA UTU, GRAĐEVINSKE I UPOTREBNE DOZVOLE

SAGLASNOSTI GLAVNOG GRADSKOG ARHITEKTE

IZVJEŠTAJI I PROGRAMI STUDIJE I PROCJENE
planovi utu  arh ureenje studije1


Gaaaa

 

 

 

 


 

  LEGALIZACIJA 

 

Zahtjevi legalizacijalegalizacija


ZAKONI

sha

 - Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata - preuzmi tekst

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata STARI- preuzmi tekst

 

 

PRAVILNICI

sha

 

Pravilnik o bližim uslovima za postavljanje/građenje privremenih objekata uređaja i opreme - preuzmi tekst

Pravilnik o načinu vršenja tehničkog pregleda - preuzmi tekst

Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu prilagođavanja obj. za kretanje i pristup lica samnjene pokretljivosti - preuzmi tekst

- Crnogorski standardi mjerenje povrsine prostora u upravljanju kapacitetima

- Pravilnik o obrascima koji se koriste u postupku izgradnje objekata

- Pravilnik o načinu obračuna povrsine i zapremine objekta

- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadrzini tehničke dokumentacije

- Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta

 

ODLUKE

sha

 - Odluka o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Mojkovac - preuzmi tekst

- Odluka o pristupanju izradi Plana privremenih objekata

- Odluka o donošenju DUP "Babića Polja 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 25/15)

- Odluka o donošenju DUP "Podbišće 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 25/15)

- Odluka o pristupanju izradi DUP "Babića Polja 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 4/14)

- Odluka o pristupanju izradi DUP "Podbišće 1" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 4/14)

Odluka o donošenju izmjena i dopuna PUP opštine Mojkovac (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 9/14)

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - preuzmi tekst

- Odluka o pristupanju izradi PUP (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 38/08)

- Odluka o donošenju PUP (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/11)

Odluka o pristupanju izradi Izmjena PUP ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 6/13)

Odluka o pristupanju izradi DUP "Sportska zona" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 35/11)

Odluka o donošenju DUP "Sportska zona" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/13)

Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna DUP "Centar sa G. Mojkovcem" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 35/11)

- Odluka o donošenju Izmjena DUP "Centar sa G. Mojkovcem" (Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 19/13)

Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana Opštine Mojkovac

Programski zadatak za izradu izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana Opštine Mojkovac

ZAHTJEVI

sha

 

- Zahtjev za izdavanje izvoda

Zahtjev za izdavanje uvjerenja

© 2022 Bild studio