+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Lokalni prihodi

Predrag Zejak
Sekretar sekretarijata za finansije, imovinu i ekonomski razvoj
Opština Mojkovac
kancelarija br 8
trg Lj. Bakoča bb
84205 Mojkovac
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
kontakt 050-470-273

 

 

Poštovani, zakone, uredbe, odluke, izvještaje iz oblasti lokalnih prihoda, kao i obrasce poreskih prijava možete preuzeti klikom na link registar propisa:

 

registri

aaa

a

 

06.04.2020.

Podaci za obračun poreza za 2020.

- Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene građ.zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, neplodnog zemljišta i šuma za 2019. a za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2020. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještaka zaveden kod Opštine Mojkovac pod brojem 08-430/20-602 od 06.04.2020- preuzmi


27.11.2019.

 
OBAVJEŠTENJE PORESKIM OBVEZNICIMA
____________________________________________ 
aaa

 

IZVJEŠTAJI O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE TRŽIŠNE CIJENE NEPOKRETNOSTI

sha

  

Podaci za obračun poreza za 2018.

 

- Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene građ.zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, neplodnog zemljišta i šuma za 2017. a za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2018. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještaka- preuzmi

- Monstat - saopštenje br.23/2 cijene stanova u 2017.

 

 

Podaci za obračun poreza za 2017.

 

- Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene građ.zemljišta, poljoprivrednog zemljišta, neplodnog zemljišta i šuma za 2016. a za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2017. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještaka- preuzmi

- Monstat - saopštenje br.22 cijene stanova u 2016.

 

 

Podaci za obračun poreza za 2016.

- Izvještaj o utvrđivanju prosj.trž. cijene nepokretnosti za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2016. -  preuzmi

- Monstat - cijene stanova

 

Podaci za obračun poreza za 2015.

- Izvještaj o utvrđivanju prosječne tržišne cijene nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2015. - Preuzmite Izvještaj ovlašćenog vještakapreuzmi

Poreske prijave za download

Zahtjevi

30.06.2015.

OBAVJEŠTENJE!!!

 

Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode, Odjeljenje lokalnih javnih prihoda Opštine Mojkovac, obavještava poreske obveznike koji posjeduju nepokretnosti na teritoriji Opštine Mojkovac, da protiv svih poreskih obveznika koji nijesu blagovremeno izmirili poresku obavezu preduzima zakonske mjere prinudne naplate utvrđene Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01, 80/04 i 29/05 i "Sl.list CG", br. 20/11, 28/12 i 8/15) i to:

 

-prinudnu naplatu iz novčanih sredstava poreskog obveznika

-prinudnu naplatu iz novčanih potraživanja poreskog obveznika (zarada, naknada, penzija)

-prinudnu naplatu iz imovine (pokretne i nepokretne) poreskog obveznika

-vrši obezbjeđenje poreskog potraživanja upisom založnog prava - hipoteke na imovini poreskog obveznika

 

U slučaju neizmirenja poreskih obaveza u postupku prinudne naplate poreskog duga, poreski organ angažovaće javnog izvršitelja.

 

Poreski obveznici mogu provjeriti poreska dugovanja u prostorijama Odjeljenja lokalnih javnih prihoda.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, EKONOMIJU I LOKALNE JAVNE PRIHODE

ODJELJENJE LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadow

 

 

 

08.08.2012.

OBAVJEŠTENJE!!!

Obavještavaju se poreski obveznici, vlasnici, odnosno korisnici ugostiteljskih objekata da je članom 1 tačka 5 Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja ("Sl.list CG", br. 28/12) propisano plaćanje takse za upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja u ugostiteljskim objektima nakon 24 časa za period organizovanja kulturno-zabavnog programa na otvorenom i zatvorenom prostoru (u daljem tekstu: upotreba elektroakustičnih i akustičnih uređaja).

Taksa se plaća po metru kvadratnom prostora koji se koristi za upotrebu  elektroakustičnih i akustičnih uređaja i iznosi 1€/m2 prostora koji se koristi.

Taksu obračunava i plaća vlasnik, odnosno korisnik, ugostiteljskog prostora koji se koristi za upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja. Vlasnik odnosno korisnik ugostiteljskog prostora  dužan je da pribavi saglasnost nadležnog organa lokalne uprave prije otpočinjanja korišćenja prostora za upotrebu  elektroakustičnih i akustičnih uređaja.

Vlasnik odnosno korisnik podnosi obačun takse na propisanom obrascu zajedno sa pribavljenom saglasnošću za period organizovanja kulturno-zabavnog programa nadležnom organu-Upravi javnih prihoda Mojkovac.

Obračun takse podnesen na propisanom obrascu ovjeren od Uprave javnih prihoda predstavlja dokaz da se ugostiteljski objekat koristi kao prostor za upotrebu  elektroakustičnih i akustičnih uređaja.

Obrazac se podnosi 15 dana prije organizovanja kulturno zabavnog programa na otvorenom i zatvorenom prostoru. Uz propisani obrazac podnosi se i dokaz o kvadraturi ugostiteljskog prostora (posjedovni list ili odobrenje za rad).

 

Taksa je prihod Budžeta Crne Gore, a plaća se do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

 

Članom 21 Zakona predviđene su kaznene odredbe za prekršaj za pravno lice u iznosu od 4.000,00 - 20.000,00€ ako ne obračuna i uplati taksu i ako prije otpočinjanja prostora za upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja ne podnese obračun takse kako je to naprijed navedeno, a za odgovorno lice u pravnom licu propisana je kazna u iznosu od 1.000,00 -2.000,00 €, dok je za preduzetnika propisana kazna u iznosu od 1.000,00-5.000,00€.

 

Obrazac za prijavu taksene obaveze možete preuzeti ovdje klikom na link: OBRAZAC OT-EAA.

© 2022 Bild studio