Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Dobrodošli u Opštinu Mojkovac!

Aktuelnosti

SPISAK POPISIVAČA

24 November 2023

Na osnovu Javnog oglasa za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača, objavljenog 15. novembra 2023. godine, popisna komisija Opštine Mojkovac objavljuje spisak popisivača.

Tekst dokumenta - preuzmite OVDJE

Pročitaj više

JAVNA RASPRAVA NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2024. GODINU.

24 November 2023

Sekretarijat za finansije i privredu Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da je Zaključkom predsjednika opštine stavljen na javnu raspravu Nacrt Odluke o budžetu za 2024. godinu.

Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za finansije i privredu u trajanju od 15 dana od dana donošenja zaključka.
Centralna javna rasprava održaće se 01.12.2024. godine u 11 časova u prostorijama Opštine Mojkovac (Multimedijalna sala).
Pozivaju se svi zainteresovani subjekti da do 04.12.2023. godine daju svoje primjedbe, predloge i sugestije pisanim putem preko pisarnice Opštine Mojkovac ili putem e-maila: sek.finansijemo@t-com.me sa naznakon: "Sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu"

Preuzmite zaključak- ovdje

Nacrt Odluka o Budžetu opštine Mojkovac za 2024. godinu -preuzmite ovdje

Pročitaj više

SPISAK INSTRUKTORA

21 November 2023

Na osnovu Javnog oglasa za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača, objavljenog 15. novembra 2023. godine, popisna komisija Opštine Mojkovac objavljuje spisak instruktora/ki:

Pročitaj više

RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2023/24

21 November 2023

Na osnovu člana 11 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata („Sl. list CG“ – opštinski propisi broj 8/23 i Konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2023/2024. godinu broj 05-609/23-177 od 21.06.2023. godine, Komisija za dodjelu stipendija, u t v r đ u j e

RANG LISTU KANDIDATA

prijavljenih na Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2023/2024. godinu

Preuzmite ovdje

Pročitaj više

JAVNI KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U 2023.GODINI

17 November 2023

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu  na osnovu člana 4 i člana 5 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ( “Sl. list CG – opštinski propisi”, br. 50/23 )    r  a  s  p  i  s  u  j  e

Pročitaj više

JAVNI OGLAS-POPIS STANOVNIŠTVA

15 November 2023

Na osnovu člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl. list Crne Gore“, br.140/22) Popisna komisija u Opštini Mojkovac, raspisuje

JAVNI OGLAS

Za ugovorno angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji će se održati od 30. novembra - 15. decembra  2023. godine.

 

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU OGLASA

TEKST JAVNOG OGLASA - PREUZMITE OVDJE

PRIJAVU ZA UČESNIKE/CE - PREUZMITE OVDJE

Pročitaj više

KONKURS ZA STIPENDIRANJE STUDENATA/KINJA ZA ŠKOLSKU 2023/24 GODINU

01 November 2023

Na osnovu člana 7 Odluke o stipendiranju studenata (“Sl. List Crne Gore - Opštinski propisi” broj 8/23), člana 2 Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija (“Sl. List Crne Gore - Opštinski propisi” broj 27/23), Odluke o deficitarnim zanimanjima broj 05-609/23-311 Komisija za dodjelu stipendija o b j a v lj u j e:

KONKURS

za stipendiranje studenata/kinja za školsku 2023/2024 godinu

 

TEKST KONKURSA - PREUZMITE OVDJE

PRIJAVU NA KONKURS - PREUZMITE OVDJE

Pročitaj više

SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE MOJKOVAC

01 November 2023

Sjednica će se održati dana 10. novembra 2023. godine, (petak), sa početkom u 10 časova u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade opštine Mojkovac.

D N E V N I    R E D

Zahtjev za sazivanje sjednice SO Mojkovac

Zaključak

Pročitaj više
0

Površina

0

Stanovnika

0

Nadmorska visina

0

turisti/ostvarena noćenja

© 2023 Bild studio