NaslovnaLokalna upravaAktuelnoO graduTurizamFotoVi pitateKontaktDownload
Aktuelnosti

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac obavještava zainteresovanu javnost da će se u periodu od 14.05.2018. godine do 28.05.2018. godine, u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac održati

 

JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Babića Polje 2 - dio Biznis zona"

- prva faza realizacije "Grotulja"-

 

 

Zainteresovana javnost uvid u Planski dokument može izvršiti u toku trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 10 do 14 časova u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac, zgrada Opštine (Trg Lj.Bakoča bb, potkrovlje, kancelarija br. 4) i na web stranici www.mojkovac.me.

Centralna javna diskusija, na kojoj će obrađivač prezentovati Nacrt Plana, održaće se 18.05.2018. godine (petak) Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac sa početkom u 10.00 časova.


Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Plana dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Mojkovac ili na e-mail:  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli do 28.05.2018. godine.

 

Preuzmite tekst obavještenja


Klikom na link preuzmite dokumente:

 

-Izvještaj o procjeni uticaja na životnu sredinu

 

- Tekstualni dio

- Topografsko-katastarska podloga sa granicom plana

- Topografsko-katastarska podloga

- Namjena površina sa fizičkom strukturom

- Namjena površina

- Parcelacija, regulacija, nivelacija

- Saobraćaj

- Hidrotehnička infrastruktura

- Elektroenergetska infrastruktura

- Elektronska komunikaciona, telefonska infrastruktura

- Pejzažna arhitektura

- Uslovi za sprovođenje plana

shadowshadow

 
 

Komisija za sprovođenje postupka prodaje neporketnosti- građevinskog zemljišta, objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda

za prodaju nepokretnosti

 

Predmet javnog poziva je građevinsko zemljište na urbanističkoj parceli br. 271, koja se nalazi u zahvatu Izmjene i dopune DUP-a ,,Centar sa Gornjim Mojkovcem“, (Sl. list Crne Gore – Opštinski propisi“, br. 19/2013), koja se sastoji dvije katastarske parcele i to: katastarske parcele br. 1633/28, površine 113m2 i katastarske parcele br. 1645, površine 33m2, koje su upisane u listu nepokretnosti br. 102 KO Mojkovac, opština Mojkovac.

Procijenjena ukupna vrijednost za obje nevedene nepokretnosti iznosi 5.402,00 € (Eura).

Ponude se predaju Opštini Mojkovac, na adresi Trg Ljubomira Bakoča bb, 84205, Mojkovac, svakog radnog dana od objavljivanja ovog javnog poziva u periodu od 10:00 časova do 12:00 časova, najkasnije do 23. maja 2018. godine /srijeda/ do 12:00 časova, neposrednom predajom na pisarnici Opštine Mojkovac.

Javno otvaranje ponuda će sprovesti Komisija Opštine Mojkovac, dana 23. maja 2018. godine u Multimedijalnoj sali - administrativna zgrada Opštine Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb, 84205, Mojkovac, sa početkom u 12:30 časova.

DETALJNIJE

o uslovima učešća, prijavi, registraciji, depozitu, preuzmite dokument

JAVNI POZIV - PRODAJANEPOKRETNOSTI-ZEMLJIŠTA.


KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE NEPOKRETNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

______________________________________________________

 
 

Služba za poljoprivredu Opštine Mojkovac obavještava poljoprivredne proizvođače da će se dana 07.05.2018. (ponedeljak) u Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac sa početkom u 11 časova održati prezentacija Programa podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede u opštini Mojkovac za 2018. godinu.

 

Preuzmite klikom na link:

Program podsticajnih mjera razvoja poljoprivrede na teritoriji Opštine Mojkovac za 2018. (pdf)

Program podsticajnih mjera razvoja poljoprivrede na teritoriji Opštine Mojkovac za 2018. (word)

 
 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Mojkovac, na osnovu člana 5 stav 1 Odluke o finansiranju sporta ("Sl.list CG"-opštinski propisi, br. 12/13, 32/17), raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje programa rada sportskih klubova

 

Pravo učešća imaju sportski klubovi koji su registrovani sa sjedištem u Mojkovcu, koji se bave vrstom sporta koju je Crnogorski olimpijski komitet (COK) utvrdio pravilnikom o vrstama i disciplinama sporta, koji učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u okviru zvaničnog sportskog saveza.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje klikom na link PRIJAVNI OBRAZAC SPORT ili u kancelariji broj 5 I sprat Opštine Mojkovac.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje klikom na link KONKURS SPORT - pdf ili KONKURS SPORT - word.

Konkurs je otvoren do 07.05.2018. godine.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti  na adresu: Opština Mojkovac-Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti, sa naznakom "Konkurs za sport".


Odluka o finansiranju sportskih klubova se javno saopštava učesnicima Konkursa putem web sajta Opštine Mojkovac.


SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

 
 

Opština Mojkovac upućuje

 

JAVNI POZIV

 

Nevladinim organizacijama da učestvuju u procesu izbora svojih predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava. Za člana Komisije nevladina organizacija može predložiti jednog kandidata. Biraju se dva člana koji ne mogu biti iz iste nevladine organizacije. Predlozi za člana Komisije dostavljaju se Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti najkasnije do 27.04.2018. godine.

 

a

Detaljnije

o Javnom pozivu preuzmite ovdje JAVNI POZIV - DETALJI.

 

ODLUKA

O prioritetnim oblastima za finansiranje projekata NVO 2018.

 

shadowshadow

 
 

02.04.2018.

Obavještavaju se studenti koji su ostvarili pravo na studentsku stipendiju za školsku 2017/2018 kao i pravo za  na dodjelu sredstava za kupovinu stručne literature  da će prijem kod predsjednika opštine mojkovac biti organizovan u četvrtak, 05.04.2018. godine u 14:00 h u Multimedijalnoj sali Opštine Mojkovac.

 

Dobrodošli !

 
 

Četvrta sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 29.03.2018. godine (četvrtak).

Sjednica će se održati u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac sa početkom  u 10 časova.

 

Za sjednicu je predložen sledeći

 

 

 

DNEVNI RED


 

 

1. Verifikacija mandata odbornika popunom upražnjenih odborničkih mjesta

2. Odbornička pitanja

3. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2018. godinu

4. Predlog Odluke o imenovanju odbora Skupštine opštine Mojkovac

5. Predlog Odluke o imenovanju savjeta Skupštine opštine Mojkovac

6. Predlog Odluke o odredjivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

7. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2018. godinu

8. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja

10. Predlog Odluke o davanju  saglasnosti za zaključenje ugovora

11. Predlog Odluke o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije

12. Predlog Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Mojkovac

13. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Mojkovac

14. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta za bespravne objekte

15. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica po osnovu prava na socijalno stanovanje

16. Predlog Odluke o oslobadjanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V planinsko područje za 2018. godinu

17. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kor.i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opš.nekategorisanih puteva

18. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite

19. Predlog Odluke o dopuni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština opštine Mojkovac

20. Predlog Odluke o razrješenju dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

21. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2018 – 2019. g.

22. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2017. godinu

23. Predlog Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2018. godinu

24. Predlog Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2017. godinu.

 

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436.

 

 

P R E D S J E D N I K

Dragomir Mrdak

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

 
 
Rang lista stipendije za 2017/2018
Javna rasprava Nacrt Odluke o budžetu za 2018.
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>

Strana 1 od 34
 

izbori

 

 

jrsp

1112

a

1113

1114

1115

react_2016

Ko je onlajn

Imamo 296 gostiju na mreži
izborna