Na ovoj stranici možete preuzeti interne i javne oglase za slobodna radna mjesta u organima uprave Opštine Mojkovac.

shadowshadowshadow

29.08.2018.

Obavještenje kanidatima

Lista kandidata - konkurs Sekretar/ka SO 

 

20.07.2018.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI KONKURS

za potrebe Službe Skupštine

 

1. Sekretar/ka Skupštine 

Izvršilaca: 1, sekretar/ka Skupštine imenuje se na period od 5 godina,

USLOVI:

VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet,

Položen stručni ispit za rad u državnim organima,

Radno iskustvo najmanje 5 godina.

 

 Preuzmite detalje konkursa Sekretar/ka Skupštine- preuzmi fajl

 

shadowshadowshadow

19.01.2018.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Samostalni savjetnik/ca III (za zaštitu životne sredine)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja,spec. za zaštitu životne sredine

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

 

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti

 

1. Namještenik/ca (higijeničarka)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

I 2 nivo kvalifikacije obrazovanja

Bez radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, potrebenoj dokumentaciji i rokovima preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

shadowshadowshadow

 

08.05.2017.

Obavještenje kandidatima

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

10.04.2017.

Obavještenje kandidatima

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

31.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Službe predsjednika opštine i Glavnog administratora

 

1. Samostalni savjetnik/ca III za drugostepeni upravni postupak i komunikaciju sa građanima

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet (u obimu 240 CSPK-a)

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

 

04.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Službe predsjednika opštine i Glavnog administratora

 

1. Samostalni savjetnik/ca III za drugostepeni upravni postupak i komunikaciju sa građanima

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet (u obimu 240 CSPK-a)

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

 

2. Referent/ca vozač

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja

Vozačka dozvola B kategorije

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

 

04.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Direkcije za imovinu i zaštitu prava opštine

 

1. Samostalni savjetnik/ca III

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravni fakultet (u obimu 240 CSPK-a)

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo najmanje 1 godina

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

04.03.2017.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za svoje potrebe

 

1. Namještenik/ca (higijeničarka)

 

Izvršilaca 1, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

I 2 nivo kvalifikacije obrazovanja

Bez radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

 

shadow

01.12.2016.

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

INTERNI OGLAS UNUTAR DRŽAVNOG ORGANA

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Viši savjetnik/ca I (saradnik za komunalno stambene poslove, saobraćaj i puteve)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, pravnog, ekonomskog ili drugog društvenog smjera

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 3 godine

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

10.01.2017.

Lista kandidata

 

12.01.2017.

Obavještenje kandidatu

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

shadow

16.08.2016.

Obavještenje kandidatu

o održavanju postupka obavezne provjere sposobnosti kandidata koji je uvršćen u listu kandidata po internom oglasu 25.07.2016.

 

Preuzmi!

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

15.08.2016.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

INTERNI OGLAS UNUTAR DRŽAVNOG ORGANA

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Samostalni savjetnik/ca I (za komunalne poslove, saobraćaj i puteve)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja,dipl.ing.tehničke struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 5 godina

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

shadowshadowshadow

15.08.2016.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

INTERNI OGLAS UNUTAR DRŽAVNOG ORGANA

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

1. Samostalni referent/ca (građevinske operative)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, građevinske struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 3 godine

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

 

shadowshadowshadow

 

25.07.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas između državnih organa

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca - za kompjutersku obradu podataka i daktilografske poslove

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Daktilograf Ia ili Ib klase

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

07.07.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas između državnih organa

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca za obavljanje administrativnih poslova za potrebe predsjednika Skupštine, vođenje evidencija, poslovi vozača za potrebe Službe

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Položen ispit za vozača "B" kategorije

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

06.07.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca za kompjutersku obradu podataka i daktilografske poslove

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Daktilograf Ia ili Ib klase

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

shadow

20.06.2016.

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca za obavljanje administrativnih poslova za potrebe predsjednika Skupštine, vođenje evidencija, poslovi vozača za potrebe Službe

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Položen ispit za vozača "B" kategorije

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

 

shadow

08.06.2016.

Obavještenje kandidatima

o održavanju postupka obavezne provjere sposobnosti kandidata koji su uvršćeni u listu kandidata po oglasu 14.05.2016.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

Interni oglas

za potrebe SLUŽBE SKUPŠTINE

 

Samostalni referent/ca za kompjutersku obradu podataka i daktilografske poslove

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

IV nivo kvalifikacije obrazovanja, srednja školska sprema

Daktilograf Ia ili Ib klase

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Najmanje 3 godine radnog iskustva

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link INTERNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadow

18.05.2016.

Obavještenje kandidatima

o održavanju postupka obavezne provjere sposobnosti kandidata koji su uvršćeni u listu kandidata po oglasu 09.04.2016.

 

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC

shadowshadowshadow

14.05.2016.

 

OPŠTINA MOJKOVAC

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

Objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj

 

1. Samostalni savjetnik/ca III (za komunalne poslove, saobraćaj i puteve)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

VIII nivo kvalifikacije obrazovanja,dipl.ing.tehničke struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 1 godine

 

 

2. Referent/ca III (saradnik za urbanizam i građevinarstvo)

 

Izvršilaca 1, na neodređeno vrijeme

III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja, građevinske struke

Položen stručni ispit za rad u državnim organima

Radno iskustvo u trajanju od 1 godine

 

Detalje o uslovima, dokumentaciji preuzmite klikom na link JAVNI OGLAS

SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI OPŠTINE MOJKOVAC