Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Obavještenje-počela primjena novog Zakona o sportu

Opština Mojkovac, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti obavještava zainteresovanu javnost da je 13.07.2018. godine počela primjena novog Zakona o sportu ("Sl.list CG", br. 44/18).

 

Na sjednici Vlade CG od 06.07.2018. godine usvojena je Strategija razvoja sporta za period 2018-2021.

 

U skladu sa članom 143 Zakona o sportu sportski klubovi, sportska društva i sportsko rekreativna društva, koja na dan stupanja na snagu ovog Zakona obavljaju sportsku djelatnost, dužni su da usklade rad, organizaciju i akte u skladu sa ovim Zakonom u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona na način što će Ministarstvi sporta podnijeti zahtjev, statut sačinjen u skladu sa članom 59 Zakona, odluku o obrazovanju organa u skladu sa članom 60-66 Zakona i dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje sportske djelatnosti iz člana 48 Zakona. 

 

PREUZMITE 

 

Obavještenje

 

Zakon o sportu

 

Strategija razvoja sporta u CG za period 2018-2021.

________________________________________________

© 2024 Bild studio