Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Konkurs za raspodjelu sredstava za sport Budžeta opštine Mojkovac za 2012.

Opština Mojkovac, Sekretarijat za društvene djelatnosti, propise i kadrove, raspisao je Konkurs za raspodjelu sredstava za sport iz Budžeta Opštine Mojkovac za 2012. godinu.

Konkurs je otvoren za sve sportske klubove sa sjedištem u Mojkovcu koji su registrovani kod nadležnog državnog organa.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnm listu "Pobeda".

Kokurs je objavljen u dnevnom listu "Pobjeda" dana 07.03.2012. godine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti  na adresu: Opština Mojkovac, Sekretarijat za društvene djelatnoti, propise i kadrove, trg Lj. Baoča bb, Mojkovac, sa naznakom "prijava na konkurs za sport". Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Odluka  raspodjeli sredstava donijeće se u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Zainteresovani Konkurs mogu pregledati ili preuzeti ovdje, klikom na link KONKURS ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA SPORT.

 

SERETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROPISE I KADROVE

OPŠTINE MOJKOVAC

_________________________________________________________________________________________

 

© 2023 Bild studio