Radno vrijeme 07.00-15.00;  +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

Javni poziv br 2 - prodaja poslovnog prostora

Komisija za prodaju nekretnina - poslovnog prostora Opštine Mojkovac, objavljuje

 

JAVNI POZIV br. 2

za učešće u javnom nadmetanju (aukciji)

na kojem će se vršiti prodaja nekretnina - poslovnog prostora

 

Predmet javnog nadmetanja je poslovni prostor u Mojkovcu, ul. Mališe Damjanovića bb, površine 78m2, na KAT.PARC. br. 296/3, upisane u Listu nepokretnosti br. 102 KO Mojkovac.

 

Početna cijena predmetne nepokretnosti iznosi 750,00€/m2.

 

Javno nadmetanje će se održati u prostorijama Opštine Mojkovac dana 24.09.2013. godine sa početkom u 10 časova.

 

Prijave za učešće u javnom nadmetanju podnose se Komisiji za prodaju nekretnina na adresu Opština Mojkovac, Komisija za prodaju nekretnina, Trg Lj. Bakoča bb 84205 Mojkovac, najkasnije do 19.09.2013. godine do 15 časova.

 

Registracija učesnika će se izvršiti dana 24.09.2013. godine 30 minuta prije početka javnog nadmetanja.

 

DETALJNIJE o uslovima učešća, prijavi, registraciji, depozitu, preuzmite dokument JAVNI POZIV - PRODAJA POSLOVNOG PROSTORA.


KOMISIJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

OPŠTINE MOJKOVAC

______________________________________________________

© 2022 Bild studio