+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Odluka o dodjeli 10 dodatnih stipendija

S obzirom na veliki broj prijavljenih kandidata na Konkurs, vodeći računa o njihovoj prosječnoj ocjeni, materijalnoj situaciji, porodičnoj situaciji (samohranost roditelja), broju studenata u porodici i potrebi da se obuhvati što veći broj studijskih profila, predsjednik Opštine je odlučio da dodijelli, mimo rang liste, još 10 stipendija, studentima koji nijesu zadovoljili uslove Konkursa.

Preuzmite Odluku.

OPŠTINA MOJKOVAC

shadowshadow

© 2021 Bild studio