+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Javni poziv za učešće na nadmetanju za prodaju pokretnih stvari

Komisija za prodaju pokretnih stvari, objavljuje

 

JAVNI POZIV

Za učešće na javnom nadmetanju na kojem će se vršiti

prodaja pokretnih stvari

 

Predmet javnog nadmetanja je uređaj za soldifikaciju.

 

Početna cijena: 4.000,00€.

 

Zainteresovani mogu pogledati predmet aukcijske prodaje 26.05.2014. godine u vremenu od 09-15časova.

Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja dostavljaju se naslovljene na adresu Komisije za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, na pisarnici Opštine Mojkovac.

Uplata depozitau iznosu od 10% vrijednosti dostavlja se Komisiji najkasnije u roku od dva dana prije dana određenog za održavanje aukcijske prodaje. Uplate se vrše na žiro račun 535-9543-65 - Glavni račun trezora Opštine Mojkovac.

Postupak javnog nadmetanja (aukcijska prodaja) će se obaviti dana 28.05.2014. u prostorijama Vatrogasnog doma u Mojkovcu, ul. Vojislava Šćepanovića bb  sa početkom u 12 časova.

Registracija učesnika će se vršiti od 09.00-11.30 časova u prostorijama Vatrogasnog doma na dan održavanja aukcije.

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi Draganu Markoviću na tel. 069 456 936 ili lično u prostorijama Vatrogasnog doma.

Detaljnije - Preuzmite JAVNI POZIV.

 

KOMISIJA ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI

shadowshadow

© 2021 Bild studio