+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Isplata stipendija za 09 i 10/ 2013/2014

Sekretarijat za finansije, ekonomiju i lokalne javne prihode Opštine Mojkovac obavještava studente kojima je odobrena stipendija za školsku 2013/2014. godinu da je dana 04.09.2014. godine izvršena isplata stipendija za 09 i 10/2014. godine kao i isplata odobrenih pomoći studentima.

 

Sredstva za isplatu stipendija uplaćena su na račune kod PRVE BANKE CG.

 

Studenti koji nijesu otvorili žiro račun obavezni su doći u PRVU BANKU CG u Mojkovcu radi otvaranja računa.

 

shadowshadow

© 2020 Bild studio