+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

IV sjednica SO Mojkovac-29.03.2018.

Četvrta sjednica Skupštine opštine Mojkovac zakazana je za 29.03.2018. godine (četvrtak).

Sjednica će se održati u Multimedijalnoj sali administrativne zgrade Opštine Mojkovac sa početkom u 10 časova.

 

Za sjednicu je predložen sledeći

 

 

 

DNEVNI RED

 

 

 

1. Verifikacija mandata odbornika popunom upražnjenih odborničkih mjesta

2. Odbornička pitanja

3. Predlog Odluke o Budžetu opštine Mojkovac za 2018. godinu

4. Predlog Odluke o imenovanju odbora Skupštine opštine Mojkovac

5. Predlog Odluke o imenovanju savjeta Skupštine opštine Mojkovac

6. Predlog Odluke o odredjivanju odbornika koji će prisustvovati sklapanju braka

7. Predlog Programa rada Skupštine opštine Mojkovac za 2018. godinu

8. Predlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac

9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja

10. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora

11. Predlog Odluke o stavljanju van snage Sporazuma o osnivanju Regionalne turističke organizacije

12. Predlog Odluke o pristupanju izradi Statuta opštine Mojkovac

13. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za izradu Nacrta Statuta opštine Mojkovac

14. Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta za bespravne objekte

15. Predlog Odluke o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica po osnovu prava na socijalno stanovanje

16. Predlog Odluke o oslobadjanju plaćanja poreza na nepokretnosti – zemljište u zoni V planinsko područje za 2018. godinu

17. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kor.i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opš.nekategorisanih puteva

18. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite

19. Predlog Odluke o dopuni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lica koja imenuje Skupština opštine Mojkovac

20. Predlog Odluke o razrješenju dva člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

21. Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Mojkovac za 2018 – 2019. g.

22. Predlog Izvještaja o realizaciji Plana i Programa i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2017. godinu

23. Predlog Plana i Programa rada i Finansijskog plana JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Mojkovac“ za 2018. godinu

24. Predlog Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja JU Centar za kulturu „Nenad Rakočević“ Mojkovac za 2017. godinu.

 

 

Molimo da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti prisustva obavijestiti lično ili na telefon 069-057-436.

 

 

 

 

P R E D S J E D N I K

Dragomir Mrdak

 

 

 

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MOJKOVAC

 

shadowshadow

© 2020 Bild studio