Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

RANG LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA KONKURS ZA DODJELU STIPENDIJA ZA ŠKOLSKU 2022/23

Na osnovu člana 11 stav 1 Odluke o stipendiranju studenata („Sl. list CG“ – opštinski propisi broj 8/23 i Konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2022/2023. godinu broj 05-609/23-177 od 21.06.2023. godine, Komisija za dodjelu stipendija, u t v r đ u j e

RANG LISTU KANDIDATA

prijavljenih na Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2022/2023. godinu

Preuzmite ovdje

© 2023 Bild studio