Zapisnike sa satanaka predsjednika Opštine i rukovodilaca javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Opština, možete preuzeti klikom na link. Izvještaji o petnestodnevnim aktivnostima sadržani su u Zapisniku.

 

Zapisnici sa radnih sastanaka

 

Zapisnik od 15.06.2015. godine

Zapisnik od 01.06.2015. godine

Zapisnik od 18.05.2015. godine

Zapisnik od 04.05.2015. godine