+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

NOVKA VLAOVIĆ

SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA OPŠTU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I KADROVSKA PITANJA

Novka Vlaović rođena je 01.01.1954. godine u mjestu Petrovići opština Nikšić. Osnovnu školu završila je u Petrovićima, gimnaziju u Nikšiću, a pravni fakultet u Titogradu.

adno iskustvo: radila kao pravni referent 1979-1980. u KID "Vukman Kruščić" u Mojkovcu, od 1980.-1983. u PKB Herceg Novi Zelenika, 1984.-1999. u HTO "Montenegroturist" OOUR "Sinjavina" u Mojkovcu, 1999.-2003. u Direkciji za nekretnine, 2003.-2006. u Fabrici "4.novembar" Mojkovac, a od 2006. radi u Opštini Mojkovac na poslovima sekretara Sekretarijata za društvene djelatnosti, sada Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti.

© 2020 Bild studio