+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

Akti Parlamentarni 2016

Na ovoj stranici možete preuzeti akte OIK Mojkovac vezano za Parlamentarne izbore 2016. godine

 

- Rješenje OIK Mojkovac - oglašavanje biračkih mjesta

- Rješenje OIK Mojkovac - stalni sastav biračkog odbora

- Rješenje OIK Mojkovac - određivanje biračkih mjesta

Operativni plan OIK Mojkovac za Parlamentarne izbore 2016.

 

 

RJEŠENJA - IMENOVANJE BIRAČKIH ODBORA aaaavvvvvvvvvvvvvvvvvvvvaaaaaaaaa

- Rješenje o imenovanju biračkih odbora preuzmite ovdje


ZAKLJUČCI- OPUNOMOĆENI PREDSTAVNIK U PROŠIRENI SASTAV OIK aaaaaaaaaaaaa

- Zaključak-opunomoćeni predstavnik "Sigurnim korakom! DPS-Milo Đukanović" u proširenom sastavu OIK

- Zaključak-opunomoćeni predstavnik "Socijaldemokrate Crne Gore - Ivan Brajović - Dosljedno" u proš.sast.OIK

- Zaključak-opunomoćeni predstavnik "Demokratski front - Mi ili on" u proš.sast.OIK

- Zaključak-opunomoćeni predstavnik "Hrvatska građanska inicijativa - HGI od srca" u proš.sast.OIK

- Zaključak-opunomoćeni predstavnik "Albanska koalicija-sa jednim ciljem" u proš.sast.OIK

- Zaključak-opunomoćeni predstavnik "Albanci odlučno-FORCA-DUA-AA" u proš.sast.OIK


ZAKLJUČCI O ODREĐIVANJU OP.PREDSTAVNIKA U PROŠ. SASTAV BIRAČKIH ODBORAa

- Zaključke o određivanju opunom.predstavnika "DPS" u proš.sastav biračkih odbora preuzmite ovdje

- Zaključke o određivanju opunom.predstavnika "KLJUČ" u proš.sastav biračkih odbora preuzmite ovdje

- Zaključke o određivanju opunom.predstavnika "DEMOKRATE" u proš.sastav biračkih odbora preuzmite ovdje

- Zaključke o određivanju opunom.predstavnika "FRONT" u proš.sastav biračkih odbora preuzmite ovdje

© 2020 Bild studio