+382 50 472 135-centrala; +382 50 470 272-kabinet; opstinamojkovac@t-com.me; Facebook      

UGOVORI

Poštovani, na ovoj stranici će biti objavljeni Ugovori Opštine Mojkovac.

Klikom na link možete pogledati željeni fajl.

 

2020.

Ugovor 01-018/20-1438 od 07.06.2020. Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (07.06.2020.)

Ugovor 01-426/20-1298 od 09.06.2020. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT" AD Mojkovac  (09.06.2020.)

Ugovor 01-426/20-1142 od 20.05.2020. Opštine Mojkovac i "GREEN DALE"DOO Mojkovac  (20.05.2020.)

2019.

Ugovor 01-2291 od 26.12.2019. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT"AD Podgorica (26.12.2019.)
Ugovor 01-1946 od 20.11.2019. Opštine Mojkovac i "AUTOČAČAK PODGORICA"DOO Podgorica (21.11.2019.)
Ugovor 01-1755 od 17.10.2019. Opštine Mojkovac i "Konstruktor group"DOO Bijelo Polje (17.10.2019.)
Ugovor 01-1446 od 04.09.2019. Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT"AD Podgorica (04.09.2019.)
Ugovor 01-1011 od 07.06.2019. Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (07.06.2019.)

Ugovor 01-832 od 15.05.2019. Opštine Mojkovac i "PEGASUS"DOO Cetinje (15.05.2019.)

2018.

Ugovor 01-1382 od 19.09.2018. Opštine Mojkovac i "Agencija za projektovanje i razvoj"DOO Rožaje (19.09.2018.)

Ugovor 01-1363 od 17.09.2018. Opštine Mojkovac i "KONSTRUKTOR GROUP"DOO BP(17.09.2018.)

Ugovor 01-1332 od 11.09.2018. Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN"DOO Mojkovac (11.09.2018.)

Ugovor 01-935 od 22.06.2018. Opštine Mojkovac i "RAMEL"DOO Nikšić (25.06.2018.)

 

2017.

Ugovor 01-1522 od 25.12.2017. Opštine Mojkovac i "Geoprojekt Perišić"DOO Podgorica (25.12.2017.)

Ugovor 01-1142 od 11.09.2017. Opštine Mojkovac i "Građevinarstvo i savjetovanje"DOO Podgorica (11.09.2017.)

Ugovor 01-1094 od 30.08.2017. između Opštine Mojkovac i "INDEL INŽENJERING"DOO Podgorica (objavljen 30.08.2017.)

Ugovor 01-1033 od 08.08.2017. između Opštine Mojkovac i "UNIPRED"DOO Bijelo Polje (objavljen 08.08.2017.)

Ugovor 01-947 od 20.07.2017. između Opštine Mojkovac i "RAMEL"DOO Nikšić (objavljen 20.07.2017.)

Ugovor 01-764 od 14.06.2017. između Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (objavljen 15.06.2017.)

Ugovor 01-720 od 06.06.2017. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 06.06.2017.)

Ugovor 01-697 od 31.05.2017. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 31.05.2017.)

Ugovor 01-670 od 25.05.2017. između Opštine Mojkovac i "STRATUS" DOO Podgorica (objavljen 25.05.2017.)

Ugovor 01-640 od 18.05.2017. između Opštine Mojkovac i "DISSAN" DOO Podgorica (objavljen 18.05.2017.)

Ugovor 01-592 od 09.05.2017. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 09.05.2017.)

Ugovor 01-171 od 17.02.2017. između Opštine Mojkovac i "Instituta za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" Podgorica (objavljen 17.02.2017.)

 

 

2016.

 

Ugovor 01-1383 od 29.12.2016. između Opštine Mojkovac i "MONTENEGROPROJEKT" DOO Podgorica (objavljen 30.12.2016.)

Ugovor 01-902 od 26.08.2016. između Opštine Mojkovac i "TEHNO-GRADNJA" DOO Pljevlja (objavljen 26.08.2016.)

Ugovor 01-889 od 10.08.2016. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 23.08.2016.)

Ugovor 01-870 od 10.08.2016. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 11.08.2016.)

Ugovor 01-652 od 16.06.2016. između Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (objavljen 20.06.2016.)

 

2015.

 

Ugovor 01-1676 od 04.12.2015. između Opštine Mojkovac i "Indel inženjering"  Podgorica (objavljen 10.12.2015.)

Ugovor 01-1517 od 02.11.2015. između Opštine Mojkovac i "Crnagoraput"AD Podgorica (objavljen 02.11.2015.)

Ugovor 01-1129 od 11.08.2015. između Opštine Mojkovac i "JUGOPETROL"AD Podgorica (objavljen 11.08.2015.)

Ugovor 01-1011 od 08.07.2015. između Opštine Mojkovac i "KASTEX" DOO Podgorica (objavljen 10.07.2015.)

Ugovor 01-919 od 23.06.2015. između Opštine Mojkovac i "CRNAGORAPUT" DOO Mojkovac (objavljen 25.06.2015.)

Ugovor 01-863 od 11.06.2015. između Opštine Mojkovac i "RADIO MOJKOVAC" DOO Mojkovac (objavljen 11.06.2015.)

Ugovor 01-307 od 04.03.2015. između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO Mojkovac (objavljen 05.03.2015.)

Ugovor 01-206 od 15.02.2015. između Opštine Mojkovac i "DAROSAVA" DOO Tivat (objavljen 17.02.2015.)

 

2014.

Ugovor 01-1316 od 23.10.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 23.10.2014)

Ugovor 01-1220 od 06.10.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 07.10.2014)

Ugovor 01-1063 od 04.09.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "BB SOLAR" DOO (objavljen 05.09.2014)

Ugovor 01-1024 od 18.08.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "KASTEX" DOO (objavljen 18.08.2014)

Ugovor 01-927 od 23.07.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "TEHNOPUT-MNE" DOO (objavljen 24.07.2014)

Ugovor 01-855 od 09.07.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 09.07.2014)

Ugovor 01-760 od 17.06.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO (objavljen 18.06.2014)

Ugovor 01-715 od 09.06.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Temko" DOO (objavljen 12.06.2014)

Ugovor 01-656 od 29.05.2014. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Radio Mojkovac" DOO(objavljen 29.05.2014)

Ugovor 01-1430 od 01.10.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Intermost" DOO(objavljen 02.10.13)

Ugovor 01-1089 od 19.07.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Jugopetrol" ad (objavljen 09.09.13)

Ugovor 01-654 od 09.05.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "UZOR" DOO (objavljen 15.05.13)

Ugovor 01-653 od 09.05.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "KASTEX" DOO (objavljen 15.05.13)

Ugovor 01-652 od 09.05.2013. sklopljen između Opštine Mojkovac i "RADIO MOJKOVAC" DOO (objavljen 09.05.13)

Ugovor UZZ BR 298/2012 sklopljen između DD PTP "Bojna njiva" i Opštine Mojkovac (na sajtu objavljen 28.01.13.)

Ugovor broj 01-1688 od 26.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO

Ugovor broj 01-1444 od 26.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" DOO

Ugovor broj 01-1388 od 10.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i Turističke organizacije Mojkovac

Ugovor broj 01-1331 od 02.10.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "S LEASING" doo Podgorica

Ugovor broj 01-1166 od 03.09.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" doo Mojkovac

Ugovor broj 01-993 od 25.07.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "VUKOVIĆ LN" doo Mojkovac

Ugovor broj 01-589 od 07.05.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "WF" doo Mojkovac

Ugovor broj 01-566  od 03.05.2012. sklopljen između Opštine Mojkovac i "Merkator internacional" doo Bijelo Polje

© 2020 Bild studio