Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Saobraćaj

Drumski saobraćaj ima najveći značaj. Još u srednjem vijeku ovuda su prolazili karavanski putevi koji su Brskovo povezivali sa Dubrovnikom, Kotorom i Starom Srbijom. Sa gradnjom kolskih makadamskih puteva počeće se tek poslije oslobodilačkog Veljeg rata 1876-78.godine, a kvalitetne asfaltne saobraćajnice ovaj kraj će dobiti tek poslije Drugog svjetskog rata.

Kroz Mojkovac prolazi Jadranski magistralni put koji ga povezuje sa centralnim i primorskim dijelom Crne Gore na jednoj, i Bijelim Poljem, Beranama i unutrašnjom Srbijom, na drugoj strani. Planirana izgradnja autoputa Podgorica-Mataševo u velikoj mjeri će skratiti put prema Podgorici, a tunel Sozina još više skraćuje put prema moru.

 

Mojkovac 028

 

Regionalnim putem Mojkovac – Đurđevića Tara ova opština je povezana sa Žabljakom i Pljevljima. Lokalnim asfaltnim putevima grad je povezan sa svim mjesnim zajednicama. Do gotovo svih većih katuna na Sinjajevini, Bjelasici i Prošćenskim planinama može se doći makadamskim putevima, tako da su prelijepi prostori ovih planina postali dostupni za sve posjetioce. Na Jadranskoj magistrali je smještena i savremeno opremljena Autobuska stanica, koja zadovoljava potrebe putnika sa ovog područja.

Teritoriju opštine Mojkovac, ispod padina Bjelasice, presijeca željeznička pruga Beograd-Bar, izgrađena 1976.godine. Ona čini osnovu željezničkog saobraćaja u našoj Republici. Željeznička stanica smještena je u industrijskom dijelu grada, a vozovi Željeznice Crne Gore vrše redovan prevoz putnika i robe na ovoj pruzi.


Poslove poštanskog, telegrafskog i telekomunikacionog saobraćaja obavljaju područne jedinice Pošte i Telekoma Crne Gore.

© 2024 Bild studio