Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

Direkcija za imovinu

Poštovani, na ovoj stranici možete pregledati podnesene zahtjeve za slobodan pristup informacijama u nadležnosti Direkcije za imovinu, kao i rješenja po zahtjevima.

2024.

-NVO Akcija za ljudska prava, zahtjev, rješenje - preuzmi

2023.

-Centar za demokratsku tranziciju, zahtjev, rješenje-preuzmi

2022.

-NVO Društvo prijatelja biblioteke Njegoš, zahtjev I, rješenje I-preuzmi

-NVO Društvo prijatelja biblioteke Njegoš, zahtjev II, rješenje II-preuzmi

-NVO Društvo prijatelja biblioteke Njegoš, zahtjev III, rješenje III-preuzmi

© 2024 Bild studio