Radno vrijeme 07-15h; +382 50 684 445; 50 470 272; 50 472 135; opstinamojkovac@t-com.me       

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I PRIVREDU

Rajka Tomović
VD sekretar/ka Sekretarijata za finansije i privredu

Opština Mojkovac
trg Lj. Bakoča
84205 Mojkovac
tel. 00382 50 472 135
tel. 00382 50 470 320
tel. 00382 50 470 273

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PROAKTIVAN PRISTUP INFORMACIJAMA


     bud 
        LP

 

IMOVINA I ZAŠTITA PRAVA OPŠTINE

ZAKONI i PODZAKONSKA AKTA 

Zakon o državnoj imovini
Zakon o eksproprijaciji

Zakon o lokalnoj samoupravi
Zakon o svojinsko-pravnim odnosima
Zakon o parničnom postupku
Zakon o vanparničnom postupku
Zakon o slobodnom pristupu informacijama
Zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti
Zakon o sudovima
Zakon o alternativnom rješavanju sporova
Zakon o upravnom postupku
Zakon o upravnom sporu
Zakon o izvršenju i obezbjeđenju
Zakon o notarima 

Uredba o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini
Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac
 

POLJOPRIVREDA VODOPRIVREDA

ZAKONI i PODZAKONSKA AKTA 

- Zakon o upravnom postupku
- Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu
- Zakon o veterinarstvu
- Zakon o jakim alkoholnim pićima
- Zakon o organskoj proizvodnji
- Zakon o zaštiti životne sredine
- Zakon o vodama
- Zakon o koncesijama
- Zakon o komunalnim djelatnostima
- Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Mojkovac 
- Odluka o bližim uslovima i postupku za isplatu staračke naknade
- Odluka o budzetu Opštine Mojkovac
- Odluka o upravljanju vodama od lokalnog značaja na teritoriji Opštine Mojkovac
- Odluka o izgradnji, upravljanju, korišćenju, održavanju, zaštiti seoskih vodovoda, lokalnih vodovoda, javnih česama, javnih bunara, seoskih jazova, uređenju, održavanju vodotoka i izgradnji zaštitnih vodnih objekata na vodama od lokalnog značaja na teritoriji Opštine Mojkovac;
- Odluka o lokalnim administrativnim taksama
- Program podsticajnih mjera razvoju poljoprivrede na području Opštine Mojkovac
- Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike – agrobudzet

 

PROGRAMI I IZVJEŠTAJI

- Program rada i  Izvještaj o radu Sekretarijata za finansije

© 2024 Bild studio