Radno vrijeme 07.00-15.00; +382 50 472 135; +382 50 470 272; opstinamojkovac@t-com.me       

USVOJENA ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC 2011.

Skupština Opštine Mojkovac je na sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine, usvojila

ODLUKU

O BUDŽETU OPŠTINE MOJKOVAC

ZA 2011. GODINU

Budžet Opštine Mojkovac za 2011. godinu sadrži prihode i rashode u iznosu od 2.730.235,59 €

Prihodi su raspoređeni na:

- Budžetske rashode u iznosu od: 2.685.235,59 €

- Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od: 15.000,00 €

- Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od: 30.000,00 €

Plan Budžeta Opštine Mojkovac postavljen je na sajtu u dijelu DOKUMENTI ZA DOWNLOAD.

 

SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINE MOJKOVAC

© 2022 Bild studio